Τι σχεδιάζουν οι ασφαλιστικές της Τράπεζας Κύπρου

InBusinessNews  03/09/2021 07:00
Τι σχεδιάζουν οι ασφαλιστικές της Τράπεζας Κύπρου

Τι σχεδιάζουν οι ασφαλιστικές της Τράπεζας Κύπρου

InBusinessNews  03/09/2021 07:00

Στη διαφοροποίηση των εσόδων, την ενίσχυση της πελατειακής βάσης, την ενίσχυση ψηφιακών δυνατοτήτων, καθώς και την αύξηση των μεικτών ασφάλιστρων στοχεύουν οι ασφαλιστικές εταιρείες της Τράπεζας Κύπρου, στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στον ασφαλιστικό τομέα.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές ενέργειες για την ενίσχυση των εσόδων από τον ασφαλιστικό κλάδο, και επίτευξη διατηρήσιμης κερδοφορίας που θα συμβάλει στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου για το πρώτο εξάμηνο του 2021, η Διεύθυνση επικεντρώνεται στη διαφοροποίηση των εσόδων μέσω της αύξησης των προμηθειών και δικαιωμάτων από την υπηρεσία διεθνών συναλλαγών, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων μέσω υπηρεσιών wealth management και τις ασφαλιστικές εργασίες.

Διαβάστε ακόμα:

Ακίνητα από €1.000 βγάζει προς πώληση η Themis

Καθολική απαίτηση: Να φύγει από το Συνεδριακό η Βουλή


Ενίσχυση εσόδων
Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες του Συγκροτήματος, EuroLife Ltd και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής και γενικό κλάδο αντίστοιχα, κατέχουν ηγετική θέση στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο, και παρέχουν σταθερά επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες διαφοροποιώντας περαιτέρω τις ροές εισοδημάτων του Συγκροτήματος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και προμήθειες για το α’ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε €31 εκατ. (αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση), και αποτελούν το 23% των μη επιτοκιακών εσόδων.

Επιπλέον, στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, υπάρχουν πολλές ενέργειες σε εξέλιξη για την ενίσχυση των εσόδων από τον ασφαλιστικό κλάδο, και επίτευξη διατηρήσιμης κερδοφορίας που θα συμβάλει στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Τι θα κάνει η Eurolife
Όπως επισημαίνεται στα αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου, μεσοπρόθεσμα, η EuroLife στοχεύει στη βελτίωση του συνόλου των τακτικών εσόδων (total regular income), κυρίως με την επέκταση της πελατειακής της βάσης και τη χρήση μιας νέας φιλοσοφίας παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών δυνατοτήτων.

Μέχρι σήμερα, η Eurolife έχει προσαρμόσει τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων προϊόντων ώστε να βελτιώσει την κερδοφορία της και έχει προωθήσει στην αγορά ένα νέο δανειακό προϊόν, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με πιστωτικές διευκολύνσεις άλλων τοπικών τραπεζών.

Ταυτόχρονα, το δίκτυο πωλήσεων έχει ενισχυθεί κατά 13% σε ετήσια βάση και η μέση παραγωγικότητα ανά ασφαλιστή έχει επίσης αυξηθεί.

Εξάλλου, έχουν δοθεί νέα κίνητρα για διασταυρούμενες πωλήσεις και έχουν δημιουργηθεί νέα προϊόντα για περαιτέρω αξιοποίηση της συνεργασίας με την Τράπεζα, ενώ έχει εφαρμοσθεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση αλλαγών στα συμβόλαια.

Τι θα κάνουν οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου
Από την πλευρά τους, μεσοπρόθεσμα, οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου στοχεύουν στην αύξηση των μεικτών ασφάλιστρων αξιοποιώντας κυρίως την πελατειακή βάση της Τράπεζας μέσω αναβαθμισμένου τραπεζοασφαλιστικού καναλιού διάθεσης προϊόντων (revamping its bancassurance channel) και εστιάζοντας σε προϊόντα με ψηλό περιθώριο κέρδους.

Στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, αναμένεται επίσης ότι θα υπάρξει βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών δυνατοτήτων.

Τονίζεται ότι μέχρι σήμερα, οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ έχουν αυξήσει τις πωλήσεις τους σε προϊόντα με ψηλό περιθώριο κέρδους, όπως Πυρκαγιάς κατά 10% σε ετήσια βάση και Ευθύνης κατά 22%, καθώς και το επικερδές μέρος του τομέα οχημάτων, κατά 7%.

Επιπρόσθετα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή νέες αυτόματες ψηφιακές διαδικασίες χωρίς την απαραίτητη χρήση εγγράφων και έχουν ορισθεί διευθυντές σχέσεως για τους εταιρικούς πελάτες.

Σημειώνεται επίσης ότι, κατά το β’ τρίμηνο 2021, έχουν δοθεί κίνητρα στο δίκτυο πωλήσεων και έχουν τεθεί σε ισχύ διαδικτυακές πύλες για τις πωλήσεις μέσω Τράπεζας και του δικτύου πωλήσεων των ασφαλιστών.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας