Ποιοι αριθμοί κρύβονται πίσω από τις ασφαλιστικές

Ποιοι αριθμοί κρύβονται πίσω από τις ασφαλιστικές

Ποιοι αριθμοί κρύβονται πίσω από τις ασφαλιστικές

Αυξημένο κατά 3,6% παρουσιάστηκε το σύνολο των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων Γενικού Κλάδου το 2019 με το ποσό να διαμορφώνεται στα €385,3 εκατ. σε σχέση με €371,9 εκατ. το 2018. Πόσες, όμως, είναι οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές κι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο; Πως διαφοροποιήθηκε ο χάρτης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τη διετία 2018-2019;

RELATED ARTICLESΜε βάση τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών ο αριθμός των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Κύπρο ανερχόταν στις 30 για το 2018 και 31 για το 2019. Συγκεκριμένα, το 2019 δραστηριοποιούταν 3 επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής, 21 επιχειρήσεις ασφάλισης ζημιών, 6 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες τόσο στον κλάδο ασφάλισης ζωής όσο και στον κλάδο ασφάλισης ζημιών και 1 αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Διαβάστε ακόμα:
Brand stories: Οι ιστορίες τριών εκ των κορυφαίων μαρκών
Galatariotis Motors: Ανεβάζει ταχύτητα με την απόκτηση της HONDA

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διατηρούσαν 9 υποκαταστήματα το 2018 και 8 υποκαταστήματα το 2019. Ένα υποκατάστημα διατηρούμε επιχείρηση ασφάλιση ζωής, 5 υποκαταστήματα διατηρούσαν επιχειρήσεις ασφάλισης ζημιών και δύο υποκατάστημα διατηρούσαν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούσαν ταυτόχρονα δραστηριότητες τόσο στον κλάδο ασφάλισης ζωής όσο και στον κλάδο ασφάλισης ζημιών.

Την ίδια ώρα, το 2019 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Κύπρο διατηρούσαν 4 υποκαταστήματα και ασκούσαν σχετική δραστηριότητα σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη. Ο εν λόγω αριθμός υποκαταστημάτων το 2016 ανερχόταν σε 5. Παράλληλα, το 2019 9 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστημένες στην Κύπρο, ασκούσαν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Μία επιχείρηση ασφάλισης ζωής, 5 επιχειρήσεις ασφάλισης ζημιών και μία επιχείρησης και τρεις επιχειρήσεις που ασκούσαν ταυτόχρονα δραστηριότητες τόσο στον κλάδο ασφάλισης ζωής όσο και στον κλάδο ασφάλισης ζημιών.

Αξιοσημείωτο αποτελεί και το γεγονός ότι το 2019 516 (514 το 2018) ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη, είχαν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν δραστηριότητα στην Κύπρο στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, 78 επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής, 409 επιχειρήσεις ασφάλισης ζημιών και 29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες τόσο στον κλάδο ασφάλισης ζωής όσο και στον κλάδο ασφάλισης ζημιών.

Ωστόσο, μόνο στις 175 ανήλθε ο αριθμός των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη και όντως ασκούσαν δραστηριότητα στην Κύπρο στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Ενεργητικό, επενδύσεις και απαιτήσεις
Το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε το 2019 στα €4.093.774.722 σε σχέση με €3.812.656.427 που ήταν το 2018. Συγκεκριμένα, το 2019 το ενεργητικό των επιχειρήσεων ασφάλισης ζωής ανήλθε στα € 792,3 εκατ., των επιχειρήσεων ασφάλισης ζημιών στα €1.049,5 εκατ.,  ενώ το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούσαν ταυτόχρονα δραστηριότητες τόσο στον κλάδο ασφάλισης ζωής όσο και στον κλάδο ασφάλισης ζημιών διαμορφώθηκε στα €1.904,1 εκατ. και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στα €348 εκατ.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις το 2019 διαμορφώθηκαν στα €44,8 εκατ., ενώ η αξία για ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για ιδιόχρηση ανήλθε στα €143,6 εκατ. το 2019.

Το σύνολο των επενδύσεων (εκτός από τα στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις ή συνδέονται με δείκτες), το 2019 διαμορφώθηκε στα €1.897,7 εκατ. σε σχέση με €1.825,2 εκατ. το 2018.       

Οι απαιτήσεις από ασφάλειες και διαμεσολαβητές το 2019 ανήλθαν στα €107,9 εκατ. σε σχέση με €121,4 εκατ. το 2018, οι αντασφαλιστικές απαιτήσεις στα €13,3 εκατ. και οι απαιτήσεις (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές) στα €67,2 εκατ.

Το συνολικό ποσό των βασικών ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα €1.406,2 εκατ. το 2019 σε σχέση με €1.270,4 εκατ. το 2018.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας