Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων: Δεν πάει υφυπουργείο Ανάπτυξης τελικά

Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων: Δεν πάει υφυπουργείο Ανάπτυξης τελικά

Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων: Δεν πάει υφυπουργείο Ανάπτυξης τελικά

Διαφοροποιημένο κατατέθηκε εκ νέου στη Βουλή, από το υπουργείο Οικονομικών, το νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2019", με το οποίο η κυβέρνηση επιθυμεί να ρυθμίσει το πλαίσιο εγγραφής επιχειρήσεων στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 

RELATED ARTICLES


Με το νέο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα τήρησης του σχετικού μητρώου θα ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) και όχι στο υφυπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως είχε οριστεί αρχικά. Επιπλέον, με το νομοσχέδιο καθορίζονται κριτήρια εγγραφής για δύο κατηγορίες, των κοινωνικών επιχειρήσεων γενικού σκοπού και των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης, καθώς και οι υποχρεώσεις τους.
 
 
Τα κριτήρια που ορίζονται
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις γενικού σκοπού θα πρέπει να επενδύουν τουλάχιστον το 70% των κερδών τους για την προώθηση της κοινωνικής τους αποστολής και να εφαρμόζουν προκαθορισμένες διαδικασίες σε ό,τι αφορά τη διανομή των κερδών τους. Επίσης, μία κοινωνική επιχείρηση γενικού σκοπού, βάσει του ιδρυτικού και καταστατικού της εγγράφου, θα έχει ως πρώτιστο σκοπό λειτουργίας της την κοινωνική αποστολή μέσω της προώθησης θετικών κοινωνικών ή περιβαλλοντικών δράσεων και θα παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά στη βάση ενός επιχειρηματικού μοντέλου. Η επιχείρηση θα θεωρείται ότι πληροί τη συγκεκριμένη προϋπόθεση εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης, θα πρέπει να εργοδοτούν 40% κατ’ ελάχιστο εργατικό δυναμικό που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και να παρέχουν υπηρεσίες ή αγαθά με τρόπο ώστε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους να προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να είναι κρατικές.
 
 
Εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα
Η απουσία ορισμού σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η χώρα μας είναι από τις λίγες στην Ε.Ε. που δεν διαθέτει νομοθετικό πλαίσιο, γεγονός που έχει ως συνέπεια την αδυναμία άντλησης πόρων από ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία στοχεύουν και αφορούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
Επομένως, η νομοθεσία θα συμβάλει στην αναγνωρισιμότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων ενώ θα ενημερωθούν και οι πολίτες για τη διαφορετικότητά τους (δεν έχουν ως πρώτιστο σκοπό το κέρδος), σε σχέση με τις συμβατικές επιχειρήσεις.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας