Μ. Καμμάς: Δάνεια €3.14 δις το 2018

Άδωνης Άδωνη  11/06/2019 07:32
Μ. Καμμάς: Δάνεια €3.14 δις το 2018

Μ. Καμμάς: Δάνεια €3.14 δις το 2018

Άδωνης Άδωνη  11/06/2019 07:32
Το σημερινό σκηνικό της κυπριακής οικονομίας είναι μια απόρροια της οικονομικής κρίσης, με τις τράπεζες να βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

RELATED ARTICLES

 
Η είσοδος νέων εταιρειών με τεχνολογική υφή και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς έθεσαν τη δημιουργία νέων λύσεων επιτακτική τόσο για την αποφόρτιση των τραπεζών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) όσο και για την ανάκαμψη της οικονομίας. «Ο Σύνδεσμος Τραπεζών έχει εργαστεί σκληρά προκειμένου να θεσμοθετηθούν οι λύσεις και τα εργαλεία επί τη βάση νομοθετημάτων και με ικανοποίηση βλέπουμε ότι σταδιακά αποκλιμακώνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα που έμεινε στη χώρα ως απότοκο της οικονομικής κρίσης», σημειώνει ο δρ Μιχάλης Καμμάς.
 
Διαβάστε ακόμα: Δείτε φωτογραφίες από το ανακαινισμένο St Raphael Resort
 
Σε ποιους τομείς παρατηρείται η μεγαλύτερη ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια;
Η ζήτηση δανείων αποτελεί καθρέφτη της αγοράς και επομένως οι τομείς στους οποίους στηρίζεται η ανάπτυξη είναι αυτοί που έχουν ανάγκη για νέο δανεισμό. Κλάδοι όπως τα ακίνητα, οι κατασκευές, ο τουρισμός, η υγεία και η εκπαίδευση αποτελούν βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας για την κυπριακή οικονομία, την ώρα που τα start-ups επιδιώκουν να κάνουν τα δικά τους πρώτα βήματα ανάπτυξης μιας ιδέας στην αγορά.
Παράλληλα, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι σημαντικές προκλήσεις που προκύπτουν από το παρελθόν της οικονομικής κρίσης, τις νέες απαιτήσεις, το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και τις ανάγκες της αγοράς, σε συνδυασμό με το ήδη υψηλό ιδιωτικό χρέος -περιλαμβανομένου αυτού των επιχειρήσεων -, καθιστούν το έργο αξιολόγησης και χορήγησης νέου δανεισμού ιδιαίτερα σύνθετο.
 
Διαβάστε ακόμα: Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων: Δεν πάει υφυπουργείο Ανάπτυξης τελικά
 
Δάνεια €3.14 δισ. το 2018

Πόσα δάνεια έχουν χορηγηθεί το 2018;
Παρά τις όποιες δυσκολίες στην αγορά, κατά το 2018 χορηγήθηκαν νέα δάνεια συνολικής αξίας €3.14 δισ., εκ των οποίων ποσό €1.93 κατέληξε σε επιχειρήσεις, που αντιστοιχεί στο 61,5% των νέων δανείων. Σημειώνεται ότι αυτά αφορούν καθαρό νέο δανεισμό, δηλαδή, δεν περιλαμβάνονται οι αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων.
 
Πώς αντιμετωπίζεται σήμερα το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων;
Μια σειρά από εργαλεία και λύσεις, που έχουν αξιοποιήσει και εφαρμόσει με επιτυχία οι κυπριακές τράπεζες, στοχεύουν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα συγκεκριμένα εργαλεία, αναλόγως της περίπτωσης που εξετάζεται από την εκάστοτε τράπεζα, αφορούν κυρίως στην αναδιάρθρωση ενός δανείου, προκειμένου ο δανειολήπτης να καταστεί βιώσιμος και να μπορέσει να αποπληρώσει τις οφειλές του. Παράλληλα, λύσεις όπως η ανταλλαγή χρεών έναντι περιουσιακών στοιχείων βοήθησε με προβληματικές περιπτώσεις δανεισμού, κυρίως σε σχέση με επιχειρηματικά δάνεια. Επίσης, έχουμε δει σημαντικές συμφωνίες για πώληση δανείων που αποφορτίζουν μια τράπεζα και της δίνουν την ευχέρεια να επικεντρωθεί σε κύριες εργασίες εξυπηρέτησης των πελατών της. Σαφώς χρησιμοποιείται και η επιλογή των εκποιήσεων, που στοχεύουν στη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων προς εξόφληση μη εξυπηρετούμενου δανεισμού.
 
Το στοίχημα του ψηφιακού μέλλοντος
Πώς η ψηφιοποίηση αλλάζει τα μοντέλα εξυπηρέτησης των εταιρικών πελατών;
Η τεχνολογία σαφώς και επηρεάζει τόσο το τραπεζικό σύστημα στην ολότητά του όσο και τον δημόσιο τομέα και ευρύτερα ολόκληρη την οικονομία. Η ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών, σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό και το λανσάρισμα ψηφιακών/ηλεκτρονικών λύσεων για εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους πελάτες, αλλά και για τη διεκπεραίωση συναλλαγών, αλλάζουν ουσιαστικά το παραδοσιακό μοντέλο τραπεζικής. Την ίδια ώρα οι απαιτήσεις της αγοράς για αμεσότητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε ό,τι αφορά τα χρήματα πολιτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων γίνονται όλο και πιο μεγάλες, οπότε διαβλέπουμε ότι το μέλλον θα είναι ακόμη πιο εξελιγμένο από πλευράς τεχνολογίας και ψηφιακής μεταμόρφωσης.
 
Ποιο το σκηνικό σε διεθνές επίπεδο;
Σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο η τεχνολογία αποτελεί το μεγάλο στοίχημα που καλούνται οι τράπεζες να κερδίσουν, καθότι έχουν δημιουργηθεί διάφορα εναλλακτικά κανάλια διεκπεραίωσης συναλλαγών, τα οποία βασίζονται στην τεχνολογία και επικεντρώνονται σε ένα ειδικό κομμάτι, που μέχρι σήμερα αφορούσε κυρίως στις τράπεζες. Επομένως, οι τράπεζες θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις για τις εξωτραπεζικές πιέσεις, αλλά και να ικανοποιήσουν τις προαναφερθείσες ανάγκες των κυπριακών επιχειρήσεων.
 
Πώς εργάζεται ο Σύνδεσμος Τραπεζών
Ποιες είναι οι σημερινές προτεραιότητες του Συνδέσμου Τραπεζών;
Η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό για δημιουργία θετικών συνθηκών τόσο για τις τράπεζες όσο και για την οικονομία μας διαχρονικά αποτελεί τον βασικό προσανατολισμό του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Ο σύνδεσμος, σε συνεργασία με τα μέλη του, διαμορφώνει και προωθεί θέσεις και προτάσεις επί σειράς σημαντικών νομοθεσιών, οδηγιών και κανονισμών. Παράλληλα, όπως έχουμε προαναφέρει, η εξέλιξη της τεχνολογίας, ο ανταγωνισμός από άλλα κανάλια διεκπεραίωσης συναλλαγών, καθώς και οι προσπάθειες για βελτίωση του ονόματος της Κύπρου διεθνώς ως ενός αξιόπιστου χρηματοοικονομικού κέντρου αποτελούν θέματα για τα οποία εργαζόμαστε συστηματικά και εντατικά. Ταυτόχρονα προωθούμε τις θέσεις και απόψεις των μελών μας, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ευρύτερα στην κυπριακή οικονομία.
 
Πώς επιτυγχάνεται αυτό;
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω τακτικής συμμετοχής μας σε συζητήσεις με τα πολιτικά κόμματα, σε συνεδρίες επιτροπών της Βουλής, σε συναντήσεις με θεσμικούς ανεξάρτητους οργανισμούς όπως η Κεντρική Τράπεζα, αλλά και με σειρά κρατικών υπηρεσιών και τμημάτων. Οι θέσεις του συνδέσμου διαμορφώνονται βάσει θεσμοθετημένου μηχανισμού διαμόρφωσης απόψεων επί νομοθεσιών, οδηγιών ή άλλων συναφών με τον τραπεζικό τομέα θεμάτων.
 
Πώς συμβάλλετε στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας;
Ενδεικτικά θα πρέπει να σας αναφέρω ότι κυρίως από το 2013 κι έπειτα, όταν η Κύπρος εντάχθηκε στο πρόγραμμα στήριξης της Τρόικας, έχουμε αποφασιστικά συμβάλει στη διαμόρφωση και εφαρμογή σειράς σημαντικών νομοθεσιών και οδηγιών, όπως και υιοθέτησης νέων διαδικασιών και εργαλείων.
Τα συγκεκριμένα βήματα αφορούν στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του τραπεζικού τομέα, την προσαρμογή καλών πρακτικών από το εξωτερικό σε κυπριακό πλαίσιο αλλά και την ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που διεθνώς τίθενται μέσω διεθνών οργανισμών ή και θεσμικών οργάνων κυρίως της ΕΕ και των ΗΠΑ.
 
Πώς αποφεύγονται νέα ΜΕΔ
Ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποδίδεται, σύμφωνα με τον κ. Καμμά, σε δύο βασικούς παράγοντες: «Πρώτον, έχει να κάνει με τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που δημιουργήθηκαν τόσο πριν το 2013 όσο και με τις αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου του 2013 και οι οποίες χρειάστηκαν πολύ καιρό για να αποκατασταθούν έστω και μερικώς. Κατά δεύτερον, ο τρόπος υπολογισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων άλλαξε το 2014, γεγονός που επέφερε ποσοστιαία αύξησή τους λόγω της εφαρμογής μιας διαφορετικής μεθοδολογίας, καθώς και της ταυτόχρονης αύξησης της ανεργίας».
 
Ο ίδιος επισημαίνει και τον ρόλο που διαδραματίζει σήμερα η εταιρεία Άρτεμις, η οποία αποτελεί γραφείο πίστεως (credit bureau). Με τις πολύτιμες πληροφορίες που καταγράφει, λειτουργώντας επικουρικά, δίνει καθαρή εικόνα στις τράπεζες σε σχέση με την οικονομική θέση του εκάστοτε δυνητικού δανειολήπτη. Παράλληλα, η χορήγηση δανείων γίνεται, πλέον, με κύριο παράγοντα τη δυνατότητα αποπληρωμής.
 
*Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού In Business
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας