Το καινοτόμο έργο EnterCY σε τροχιά υλοποίησης

  15/05/2019 11:00
Το καινοτόμο έργο EnterCY σε τροχιά υλοποίησης

Το καινοτόμο έργο EnterCY σε τροχιά υλοποίησης

  15/05/2019 11:00

Με συνάντηση των εταίρων στο Πανεπιστήμιο Frederick σηματοδοτήθηκε η έναρξη του καινοτόμου έργου EnterCY, την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019.

RELATED ARTICLES


Το έργο EnterCY αποτελεί πρωτότυπη πρωτοβουλία τόσο προώθησης όσο κι ανάδειξης της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού. Γνώμονας είναι η ενίσχυση της εμπειρίας των τουριστών πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την επίσκεψή τους στην Κύπρο, μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών. Το έργο έρχεται να τονώσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της Κυπριακής Οικονομίας -αυτόν του Τουρισμού- μέσα από την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας εικονικής κι επαυξημένης πραγματικότητας, μέσα από την οποία τουρίστες που ενδιαφέρονται να επισκεφτούν το νησί θα ενημερώνονται για την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, για διάφορες δραστηριότητες κι αξιοθέατα μέσα από μια χωροχρονική εικονική (VR) εξερεύνηση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι τουρίστες θα μπορούν να απολαμβάνουν οπτική κι ηχητική καθοδήγηση και πλοήγηση, καθώς κι επιτόπια ενημέρωση με αφήγηση μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR), με αναγνώριση της τοποθεσίας τους τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή τους, οι τουρίστες που θα αξιοποιήσουν την πλατφόρμα θα λαμβάνουν ως αναμνηστικό ένα βίντεο 360ο από τις επισκέψεις τους στα διάφορα σημεία. Καθόλη τη διάρκεια της εξατομικευμένης τους εμπειρίας, οι τουρίστες θα μπορούν να μοιράζονται τις στιγμές τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις και για άλλα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος. 

Την επιτυχή υλοποίηση του έργου διασφαλίζει ένα δυναμικό εταιρικό σχήμα που αποτελείται από πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιχειρήσεις στους τομείς της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας, καθώς επίσης Κυβερνητικούς και Μη Κυβερνητικούς Φορείς. Πιο συγκεκριμένα, το εταιρικό σχήμα αποτελείται από το Ερευνητικό Κέντρο Frederick, στον ρόλο του συντονιστή του έργου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τις εταιρείες CyRIC, Silversky3D και ΙΜΗ, το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τον Σύνδεσμο Ξεναγών Κύπρου και τον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου. 

Το έργο έχει διάρκεια τριών ετών και χρηματοδοτείται από τα προγράμματα “Restart 2016-2020”, τα οποία διαχειρίζεται το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στην Κύπρο, και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς κι ευρωπαϊκούς πόρους – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Για περισσότερες πληροφορίες - ΙΜΗ, τηλέφωνο: 22505555, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com
ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας