Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης βελτιώνει τους δημόσιους οργανισμούς

  15/04/2019 07:40
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης βελτιώνει τους δημόσιους οργανισμούς

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης βελτιώνει τους δημόσιους οργανισμούς

  15/04/2019 07:40

Στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας ενός δημόσιου οργανισμού συμβάλλει το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, με μία δομή εννέα κριτηρίων που καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις μιας δημόσιας υπηρεσίας.

Όπως ανέφερε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ελλάδος, Νίκος Μιχαλόπουλος, «η εφαρμογή του Κ.Π.Α. λειτουργεί εποικοδομητικά, διαμορφώνει κουλτούρα αποτελεσμάτων και ποιότητας που είναι τα δύο καίρια ζητούμενα της εποχής».

Παράλληλα, τόνισε ότι τα αποτελέσματα της εφαρμογής του πλαισίου μπορεί να είναι άμεσα και μικρής εμβέλειας, με άμεσο αντίκτυπο, είτε στο κλίμα του δημοσίου οργανισμού, είτε στη συμπεριφορά του προσωπικού, είτε και στους πολίτες.
 

mixalopoulosportreto

 


Μπορείτε να μας περιγράψετε σε γενικές γραμμές το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης; Ποιος είναι ο στόχος του Κ.Π.Α.;
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης είναι ένα εύχρηστο εργαλείο διάγνωσης και βελτίωσης των δημοσίων οργανισμών. Συνιστά μια συστημική δομή εννέα κριτηρίων που καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις μιας δημόσιας υπηρεσίας, συμβάλλοντας μέσω του προσδιορισμού συγκεκριμένων μέτρων βελτίωσης στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας ενός δημόσιου οργανισμού.

Το ΚΠΑ είναι ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί αυτούσιο σε όλους τους τομείς και σε όλες τις χώρες ή προσαρμόζεται ανάλογα; Πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το πλαίσιο με βάση τη δική σας εμπειρία;
Το Κ.ΠΑ. μπορεί να εφαρμοστεί αυτούσιο, δηλαδή το σύνολο των κριτηρίων και υποκριτηρίων. Ο τρόπος εφαρμογής προσδιορίζεται κάθε φορά από την ομάδα αυτό-αξιολόγησης που έχει και την ευθύνη εφαρμογής, ωστόσο, σύμφωνα με τον Ελληνικό Οδηγό Εφαρμογής, οι προβλεπόμενες οδηγίες λειτουργούν και διασφαλίζουν την ουσιαστική αυτό-αξιολόγηση.

Επισημαίνεται, ότι η συνεχής αύξηση των δημοσίων οργανισμών που το υιοθετούν ως εργαλείο διοικητικής αναβάθμισης και οργανωτικής βελτίωσης αυτών συνιστά απόδειξη της αξίας και σημασίας εφαρμογής του Κ.Π.Α., η οποία παράγει αποτελέσματα.

Τα τρία στάδια εφαρμογής

Ποια είναι τα στάδια εφαρμογής του ΚΠΑ; Τι εκπαίδευση χρειάζεται και σε ποιους;
Οι φάσεις εφαρμογής του Κ.Π.Α. σε γενικό επίπεδο είναι: 

(α) Η πολιτική δέσμευση και απόφαση υιοθέτησής του.
(β) Η επιμόρφωση της ομάδας αυτό-αξιολόγησης (φιλοσοφία του Κ.Π.Α., η δομή του Κ.Π.Α., η αξιοποίηση των ερωτηματολογίων, η βαθμολογία και η τεκμηρίωσή της, σύνταξη έκθεσης).
(γ) Σύνταξη έκθεσης: Μια εφαρμογή του Κ.Π.Α. ολοκληρώνεται σε πρώτη φάση με την σύνταξη της έκθεσης αυτό-αξιολόγησης, η οποία παρουσιάζεται στην ηγεσία του δημόσιου οργανισμού. 

Σημειώνεται ότι η έκθεση εμπεριέχει απτά μέτρα διοικητικών βελτιώσεων. Στο σημείο αυτό θεωρώ απαραίτητο να υπογραμμίσω ότι θεμελιώδης συνιστώσα του Κ.Π.Α. είναι η εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης.  Εάν δεν εφαρμοσθούν αυτά τότε το όλο εγχείρημα είναι ημιτελές, κάτι που αποτελεί παράγοντα ενδεχομένως με αρνητικές επιπτώσεις ή θεωρήσεις για την αξία και το εργαλείο και τη δομή που είναι επιφορτισμένη για την διαρκή και μεθοδική διοικητική βελτίωση.

Από την αποδοχή στη δέσμευση για βελτιώσεις

Με βάση τη δική σας εμπειρία, σε πιο βαθμό γίνεται αποδεκτό το εν λόγω πλαίσιο από τη Δημόσια Διοίκηση;

Οι συνθήκες πλέον έχουν ωριμάσει σε βαθμό που η αποδοχή του είναι πολύ ευκολότερη σε σχέση με παλαιότερες εποχές. Ωστόσο, αν η αποδοχή είναι το αναγκαίο πρώτο βήμα, το στρατηγικό βήμα είναι η σαφής, ευκρινής δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας για βελτιώσεις βάσει του Κ.Π.Α. Με άλλα λόγια, όταν απουσιάζει αυτή η διοικητική τεχνογνωσία δεν επιφέρει τα αναγκαία αποτελέσματα.

Η εφαρμογή του ΚΠΑ συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης;
Αναμφίβολα, η εφαρμογή του Κ.Π.Α. λειτουργεί εποικοδομητικά, διαμορφώνει κουλτούρα αποτελεσμάτων και ποιότητας που είναι τα δύο καίρια ζητούμενα της εποχής.

Άμεσα αποτελέσματα

Με βάση την εμπειρία σας στην Ελλάδα, ποια ήταν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή ΚΠΑ σε ό,τι αφορά την Δημόσια Διοίκηση; Πόσος χρόνος απαιτείται από την εφαρμογή του για να υπάρξουν ορατά αποτελέσματα; Ποιο είναι το κόστος για την εφαρμογή του ΚΠΑ;
Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση έχει από καιρό ξεκινήσει και συνεχίζει την διάδοση και εφαρμογή του Κ.Π.Α. Έχει περισσότερες από εκατό εφαρμογές (Υπουργεία, ΟΤΑ, Νοσοκομεία, Μουσεία) και έχει σε πολλές περιπτώσεις λειτουργήσει στην εισαγωγή μέτρων και έργων βελτίωσης.

Ως προς το χρόνο, αυτός εξαρτάται από την ωριμότητα του δημοσίου οργανισμού αν και κανόνα δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής μπορεί να είναι άμεσα και μικρής εμβέλειας, τέτοια δηλαδή που έχουν άμεσο αντίκτυπο, είτε στο κλίμα του δημοσίου οργανισμού, είτε στη συμπεριφορά του προσωπικού, είτε και στους πολίτες. Τέλος, σε σχέση με το κόστος, αυτό εξαρτάται κάθε φορά από τις ισχύουσες και επικρατούσες συνθήκες, αν και σε κάθε περίπτωση είναι περιορισμένο.
 

mixalopoulosseminaria3

 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Εκπαίδευσης των Ομάδων Αυτοαξιολόγησης για την Εφαρμογή του του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στους Οργανισμούς της Κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 5 Απριλίου 2019 και εντάσσονται στο έργο της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας