Ellinas Finance: Θέλουν πρωτιές στο fintech

  06/02/2019 07:22
Ellinas Finance: Θέλουν πρωτιές στο fintech

Ellinas Finance: Θέλουν πρωτιές στο fintech

  06/02/2019 07:22
Η Ellinas Finance αποτελεί, εδώ και 26 χρόνια, εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Επενδύει σε start-ups όταν διακρίνει προοπτικές ανάπτυξης και στόχος της είναι, σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή, Νέαρχο Πετρίδη, να καταστεί η πρώτη εταιρεία χρηματοδότησης fintech στην Κύπρο.

RELATED ARTICLESΗ Ellinas Finance, με παρουσία στην κυπριακή αγορά εδώ και τρεις, σχεδόν, δεκαετίες, ανέπτυξε μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, που καλύπτουν τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου και των ιδιωτών. Κύριες δραστηριότητες της είναι:

Η προσφορά βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου δανεισμού σε ιδιώτες και εταιρείες μέσω εξειδικευμένων προσωπικών και επιχειρηματικών δανείων. Οι χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων μέσω επενδυτικών λογαριασμών για αγορά ή πώληση μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η παροχή υπηρεσιών προεξόφλησης τιμολογίων (factoring), καθώς και λύσεων άμεσης αποστολής και παραλαβής χρημάτων από και προς το εξωτερικό, διαμέσου του διεθνούς συστήματος της MoneyGram International.
 
Διαβάστε ακόμα: Νέος πονοκέφαλος για τη Κύπρο το λουκέτο «Germania»

Η Ellinas Finance δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) σε κυπριακές εταιρείες, ενώ ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται για τις δραστηριότητές της η προσθήκη του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, μετανάστευσης και υπηρεσιών μισθοδοσίας.

Βέβαια, μεγάλο κεφάλαιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας αποτελούν οι χορηγήσεις ειδικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).
 
Διαβάστε ακόμα: Noufaro Take Away Pastry: Νέα γλυκιά άφιξη στον Στρόβολο
 
Εύκολη και γρήγορη χρηματοδότηση
Με ποια στρατηγική κινείστε, κύριε Πετρίδη, στον τομέα των χορηγήσεων;
Κύριος στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών ατόμων και επιχειρήσεων στην Κύπρο και ειδικότερα των ΜμΕ, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Η εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους. Ακόμη και σήμερα, πέντε και πλέον χρόνια μετά το κούρεμα καταθέσεων, πολλές εταιρείες δεν έχουν καταφέρει να ανακάμψουν πλήρως. Εξαιτίας της αδυναμίας των τραπεζών να τις στηρίξουν, με την παροχή χρηματοδότησης, υποχρεώθηκαν να μειώσουν τον κύκλο εργασιών τους, ενώ αρκετές αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις τους με συνεργάτες στο εξωτερικό λόγω μη επαρκούς ρευστότητας.

Πώς διαφέρουν οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία σας σε σχέση με μια εμπορική τράπεζα;
Το βασικό πλεονέκτημα της Ellinas Finance, σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα, είναι η μεγάλη ευελιξία των υπηρεσιών που παρέχει και η δυνατότητα προσαρμογής των προϊόντων σε συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών. Επίσης, δεν υπάρχουν χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες για την παροχή δανείων, όπως αυτές που εφαρμόζουν οι τράπεζες στη μετά του κουρέματος εποχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται εύκολα, γρήγορα και με διαφανείς διαδικασίες. Επίσης, σε αντίθεση με τα τραπεζικά ιδρύματα, το ανώτατο επιτόκιο των δανείων που προσφέρουμε ορίζεται βάσει νόμου, ενώ γενικά τα επιτόκιά μας είναι πλήρως ανταγωνιστικά με αυτά των τραπεζών. Επιπρόσθετα, είναι αξιοσημείωτο πως κάποιες από τις υπηρεσίες μας, όπως το factoring, δεν προσφέρονται από τις περισσότερες εμπορικές τράπεζες.
 
Έμφαση σε start-ups και καινοτομία
Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν ιδιώτες και επιχειρήσεις για την εξασφάλιση πιστωτικών χορηγήσεων;
Οι αιτητές θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα ηλικιακά και άλλα κριτήρια, για να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωπικό δάνειο. Να είναι άνω των 18 ετών, να διατηρούν μόνιμη κατοικία στην Κύπρο και να εργάζονται στο νησί. Ανάλογα με το χρηματοδοτικό προϊόν υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα, η ύπαρξη εγγυητών. Όσον αφορά τα εταιρικά δάνεια δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αφού η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά από το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας.

Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια ένδειξη για τις επενδύσεις στις οποίες προβαίνει η εταιρεία σας;
Πιστεύουμε πως η πραγματική ανάπτυξη θα έρθει μέσα από καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέα προϊόντα και θέσεις εργασίας σε καινούργιους τομείς της οικονομίας. Για αυτό, η Ellinas Finance επενδύει σε αρκετές κυπριακές νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) ,οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, κατέχουμε μετοχικό μερίδιο στην καινοτόμο εταιρεία βιοτεχνολογίας NIPD Genetics καθώς και στη διαδικτυακή αγορά Yumbles. Είμαστε, επίσης, ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής της πρωτοποριακής εφαρμογής Stagedoor και ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους στο εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ Hey Oliver με μερίδιο 12,5%.

Στηρίζετε και με άλλες ενέργειες τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία;
Πέρα από τις επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις, η Ellinas Finance συμμετέχει σε διάφορους διαγωνισμούς είτε ως χορηγός είτε προσφέροντας εμπειρογνωμοσύνη, με τη συμμετοχή στελεχών της ανάμεσα σε μέντορες και κριτές. Πιστεύουμε στην καλλιέργεια μίας κουλτούρας η οποία προωθεί και ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, διασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα και την πρόοδο. Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου, υπάρχει ακόμα αρκετή δουλεία που πρέπει να γίνει στον τομέα αυτό.
 
Ανάγκη η εναλλακτική χρηματοδότηση
Ποια η απήχηση του τομέα των χρηματοδοτικών υπηρεσιών από ιδιώτες στην Κύπρο και πώς συγκρίνεται με τα δεδομένα του εξωτερικού;
Σε χώρες του εξωτερικού, ο τομέας των χρηματοδοτικών υπηρεσιών από ιδιώτες γνωρίζει σημαντική άνθηση, αφού όλο και περισσότεροι επενδυτές δημιουργούν εταιρείες πιστώσεων, που παρέχουν πιστώσεις εξ ιδίων. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την οικονομική ανάπτυξη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην Κύπρο θεωρώ πως υπάρχει ανάγκη για εναλλακτική χρηματοδότηση και στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι η συνεχόμενα αυξανόμενη εμπιστοσύνη, που δείχνουν ιδιώτες και επιχειρηματίες προς την Ellinas Finance, καταδεικνύει ότι η εταιρεία έχει καταφέρει να καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως μια σοβαρή επιλογή.

Ποιοι οι κυριότεροι στόχοι της Ellinas Finance;
H σημαντική αύξηση στο πελατολόγιό μας, με την παράλληλη άνοδο που παρατηρείται στη ζήτηση δανείων, αποτελούν ένδειξη για τη στροφή προς τις εναλλακτικές τραπεζικές υπηρεσίες που προσφέρει η Ellinas Finance. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος μας είναι να αναπτύξουμε νέες καινοτόμες υπηρεσίες και να προσφέρουμε ολοένα και πιο ευέλικτες, γρήγορες και αποδοτικές χρηματοδοτικές λύσεις, στηρίζοντας παράλληλα την οικονομία του τόπου μας. Ταυτόχρονα επενδύουμε στη βελτίωση των συστημάτων μας, προκειμένου να παρέχουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, στοχεύοντας στο να γίνουμε η πρώτη εταιρεία χρηματοδότησης fintech του νησιού.

Ο Νέαρχος Πετρίδης
Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ellinas Finance PCL, από τον Ιούνιο του 2015, είναι κάτοχος πτυχίου BSc (Hons) στα χρηματοοικονομικά, λογιστικά και διοικητικά από το Πανεπιστήμιο του Nottingham στην Αγγλία. Το 2011 εντάχθηκε στην KPMG Κύπρου και ασχολήθηκε με τον εξωτερικό έλεγχο εταιρειών. Σε επίπεδο ανώτερου επιθεωρητή έχει ειδικευτεί στον εξωτερικό έλεγχο ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων. Κατέχει τον τίτλο του chartered accountant και από το 2015 είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Από τον Ιούλιο του 2016 είναι αναπληρωτής σύμβουλος στο διοικητικό συμβούλιο της Ellinas Finance PCL. Επιπρόσθετα, έχει διοριστεί σύμβουλος στο διοικητικό συμβούλιο της Actibond Growth Fund Public Company, που είναι εγγεγραμμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ακόμα, διατέλεσε σύμβουλος στο διοικητικό συμβούλιο της Cosmos Insurance Public Company Limited και μέλος της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας για την περίοδο 2017-2018.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας