Ancoria Insurance: Αξιοπρεπής διαβίωση κατά τη συνταξιοδότηση

InBusinessNews  04/04/2018 07:31
Ancoria Insurance: Αξιοπρεπής διαβίωση κατά τη συνταξιοδότηση

Ancoria Insurance: Αξιοπρεπής διαβίωση κατά τη συνταξιοδότηση

InBusinessNews  04/04/2018 07:31
Προβληματισμός επικρατεί για την βιωσιμότητα και επάρκεια του συνταξιοδοτικού συστήματος της Κύπρου, καθώς διάχυτη είναι η ανησυχία τόσο για το ύψος των συνταξιοδοτικών τους εσόδων, όσο και για την εξασφάλιση ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση.

RELATED ARTICLESΟι προκλήσεις ολοένα και μεγαλώνουν δεδομένου της γήρανσης του πληθυσμού, την υπογεννητικότητα, την αύξηση του αριθμού ηλικιωμένων που εξαρτώνται από τον ενεργό πληθυσμό, την ανοδική πορεία της ανεργίας και την μείωση των εισφορών στα κρατικά ταμεία. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση των προκλήσεων με ανασχεδιασμό των συνταξιοδοτικών συστημάτων αναμένεται να επιφέρουν ισχυρές πιέσεις στα δημόσια οικονομικά με το κόστος να επιβαρύνει τις επόμενες γενιές υπό τη μορφή φορολογιών.
 
Διαβάστε ακόμα: Ακίνητα: 50-50 ξένοι και ντόπιοι αγοραστές
 

Η κρατική σύνταξη δεν αποτελεί από μόνη της ένα επαρκή πόρο για αξιοπρεπή διαβίωση, με αποτέλεσμα η συμμετοχή σε συμπληρωματικούς πυλώνες συνταξιοδοτικής ασφάλισης καθίσταται αναγκαία ώστε να ενισχύεται το πλέγμα προστασίας των πολιτών έναντι των συνταξιοδοτικών κινδύνων και να διασφαλίζεται η διατήρηση του βιοτικού επιπέδου μετά την έξοδο από την αγορά εργασίας.

Η Ελένη Κωνσταντίνου, CFA - Product and Institutional Sales Manager της Ancoria Insurance αναλύει στο InBusinessNews τα προβλήματα του συνταξιοδοτικού συστήματος της Κύπρου καθώς επίσης και τα πλεονεκτήματα που προφέρει το Ancoria Pension Plan.
 
Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των εργαζομένων σήμερα είναι κατά πόσον θα τους καταβάλλεται από το Κράτος επαρκής σύνταξη ώστε να παραμένουν οικονομικά ανεξάρτητοι σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα τους κατά τα χρόνια της συνταξιοδότησης. Μπορούν να στηριχθούν στο υφιστάμενο συνταξιοδοτικό σύστημα της Κύπρου; Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα της Κύπρου;
Το θέμα της επάρκειας και βιωσιμότητας των κρατικών σχεδίων σύνταξης είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κρατικά σχέδια σύνταξης παγκοσμίως και πιο συγκεκριμένα το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο, προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις δημογραφικές αλλαγές που παρατηρούνται, δηλαδή τη γήρανση του πληθυσμού ως αποτέλεσμα της υπογεννητικότητας και της αύξησης του προσδόκιμου ζωής.
 
Διαβάστε ακόμα: Celestyal: Γι αυτό "σαλπάρουμε" ξανά από τη Λεμεσό
 
Οι κρατικές συντάξεις στην Κύπρο χρηματοδοτούνται σύμφωνα µε τη διανεμητική βάση όπου οι τρέχουσες εισφορές χρησιμοποιούνται άμεσα για τη χρηματοδότηση των συντάξεων στους σημερινούς συνταξιούχους. Στο παρόν στάδιο οι εισφορές των σημερινών εργαζομένων υπερκαλύπτουν τις δαπάνες. Η μελλοντική όμως βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα εξαρτηθεί από τους σχεδιασμούς και τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν στο θεσμικό πλαίσιο αλλά και από τη συνετή διαχείριση των επενδύσεων του Ταμείου ούτως ώστε να αντισταθμίσουν τις επερχόμενες δημογραφικές εξελίξεις.
 
Θα πρέπει όμως ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει ότι ο σκοπός της κρατικής σύνταξης δεν είναι για να παρέχει όλο το εισόδημα που χρειαζόμαστε κατά την συνταξιοδότηση. O σκοπός της είναι απλά η διασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για κάλυψη των βασικών αναγκών μας. Σύμφωνα με πρόσφατες αναλογιστικές μελέτες, υπολογίζεται ότι για να διατηρηθεί το βιοτικό επίπεδο κατά τη συνταξιοδότηση, απαιτείται αναπλήρωση ίση με τουλάχιστον το 70% - 80% του τελικού μισθού. Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος πριν αφυπηρετήσει έχει μηνιαίες απολαβές €2,000, θα πρέπει να έχει συνταξιοδοτικά εισοδήματα τουλάχιστον ίσα με €1,400 το μήνα για να μην επηρεαστεί σημαντικά η ποιότητα ζωής του.
 
Στην Κύπρο το μέγιστο ποσοστό αναπλήρωσης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναμένεται να φτάνει το 45 – 55% του τελικού μισθού για τους χαμηλά αμειβομένους. Για τους εργαζόμενους με απολαβές που υπερβαίνουν τις €50,000 ετησίως, το ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται σημαντικά μέχρι και κάτω του 20%.
 
Επομένως η κρατική σύνταξη δεν αποτελεί από μόνη της ένα επαρκή πόρο για αξιοπρεπή διαβίωση. Η εξασφάλιση επαρκούς και βιώσιμου εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τον καθένα μας για αυτό και είναι απαραίτητο να προνοήσουμε έγκαιρα για την διασφάλιση επιπρόσθετων πηγών εισοδήματος.
 
Εφόσον διαφαίνεται ότι ο σκοπός των κρατικών συντάξεων είναι για την κάλυψη μόνο των βασικών αναγκών μας, τι μέτρα θα πρέπει να λαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος και ποιες είναι οι επιλογές που παρατίθενται ενώπιον του ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση κατά τη συνταξιοδότησή του; Είναι αργά για κάποιον ο οποίος πλησιάζει τα 40 ή 50;
Η κρατική σύνταξη καλύπτει όπως αναφέραμε, ένα μικρό μόνο μέρος του απαιτούμενου συνταξιοδοτικού εισοδήματος. Επομένως, το εισόδημα αυτό θα πρέπει να ενισχύεται από επιπρόσθετες πηγές. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα υπάρχουν τρεις πυλώνες συνταξιοδότησης που πρέπει να λειτουργούν συνδυαστικά ώστε να εξασφαλίζεται ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα.
 
1ος Πυλώνας – Αφορά την κρατική σύνταξη και διασφαλίζει ένα ελάχιστο συνταξιοδοτικό εισόδημα για κάλυψη των βασικών αναγκών.
2ος Πυλώνας - Περιλαμβάνει επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια όπου συνεισφέρουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και το τελικό όφελος εξαρτάται από το ύψος των εισφορών και τις αποδόσεις των σχεδίων.
3ος Πυλώνας - Περιλαμβάνει τα ιδιωτικά αποταμιευτικά σχέδια για σκοπούς ενίσχυσης του συνταξιοδοτικού εισοδήματος που προκύπτει μέσα από τους δύο πρώτους πυλώνες.
 
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την σημασία της κατάρτισης ενός συνταξιοδοτικού πλάνου που να συμπεριλαμβάνει και τους 3 πιο πάνω πυλώνες. Αυτό όμως για να επιτευχθεί χρειάζεται η έγκαιρη καλλιέργεια αποταμιευτικής συνείδησης. Είναι γεγονός πως ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς ή πολύ αργά για να ξεκινήσει κάποιος να αποταμιεύει για την συνταξιοδότησή του. Παρ’ όλα αυτά ο χρόνος είναι πολύτιμος και αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο για την επίτευξη των συνταξιοδοτικών μας στόχων.
 
Ποιο είναι το πρόγραμμα/επιλογές που προσφέρει η Ancoria Insurance; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα ωφελήματα του προγράμματος και πως θα συμβάλλει στην αναπλήρωση της επάρκειας της κρατικής σύνταξης;
Η Ancoria Insurance Public Ltd ειδικεύεται στην παροχή λύσεων που καλύπτουν τον 2ο πυλώνα συνταξιοδότησης μέσω του Ancoria Pension Plan, ενός σύγχρονου και καινοτόμου συνταξιοδοτικού σχεδίου που απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.
 
Εκτιμάται πως στην Κύπρο σήμερα μόνο το 40% των εργαζομένων έχει κάποια κάλυψη από επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια, λόγω κυρίως της έλλειψης ενημέρωσης των εργοδοτών αλλά και των εργαζομένων για την αναγκαιότητα των σχεδίων αυτών. Ο 2ος πυλώνας καλυπτόταν παραδοσιακά από τα ταμεία προνοίας, η λειτουργία των οποίων αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις που σχετίζονται με την έλλειψη εξειδίκευσης, ορθής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων.
 
Το Ancoria Pension Plan αποτελεί λοιπόν μια προσιτή λύση, χωρίς οποιοδήποτε κόστος σύστασης, με απλές διαδικασίες διαχείρισης, και με όρους που προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και των εργαζομένων της.
 
Οι συνεισφορές του εργοδότη και των μελών τυγχάνουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης και το κάθε μέλος επιλέγει την προσωπική επενδυτική πολιτική που του ταιριάζει μέσα από μια γκάμα εξειδικευμένων συνταξιοδοτικών ταμείων. Επιπρόσθετα, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το υπόλοιπο των λογαριασμών τους και να τροποποιούν την επενδυτική τους πολιτική ανά πάσα στιγμή μέσω της διαδικτυακής μας υπηρεσίας, Ancoria OnLine.
 
Το Ancoria Pension Plan προσφέρεται στο πλαίσιο ενός ισχυρού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου υπό την εποπτεία της Εφόρου Ασφαλίσεων και έχει ήδη υιοθετηθεί από ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών στην Κύπρο.
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας