Σύμβαση προς εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

INBusinessNews  26/10/2012 08:31
Σύμβαση προς εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

Σύμβαση προς εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

INBusinessNews  26/10/2012 08:31

Μια ιδιαίτερης σημασίας, στην προσπάθεια που καταβάλλεται για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, σύμβαση υπογράφηκε την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012, μεταξύ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της PwC.

Πρόκειται για καινοτόμο παρέμβαση στο γραφειοκρατικό μοντέλο της διοίκησης, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της θα χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία σύγκρισης επιδόσεων (benchmarking) σε δύο μεγάλα και πολύπλοκα, από πλευράς αρμοδιοτήτων Τμήματα, της Δημόσιας Υπηρεσίας (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως), τα οποία, στη συνέχεια, θα  προετοιμαστούν για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO.


Η σύμβαση φέρει τον τίτλο «Διενέργεια Μελέτης: (α) Σύγκρισης Επιδόσεων (Benchmarking), Απλούστευσης Διαδικασιών, Εκσυγχρονισμού/ Κωδικοποίησης Θεσμικού Πλαισίου και Προετοιμασίας για εφαρμογή ISO στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και στις Επαρχιακές Διοικήσεις (άδεια οικοδομής μόνο) και (β) Αξιολόγησης Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), περιλαμβανομένης και της προετοιμασίας για εφαρμογή ISO».


Η σύμβαση υπογράφηκε από τον διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Κύπρο Κυπριανού και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπρόσωπο της  PwC Φίλιππο Σώσειλο, παρουσία του αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Ανδρέα Σωκράτους, της αναπληρώτριας διευθύντριας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Αθηνάς Αριστοτέλους και του εκπροσώπου της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας Άγγελου Γεωργίου, Βοηθού Έπαρχου. Η σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Αναδιοργάνωση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Υπ. Οικονομικών) και Εργασίας (Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)», για το οποίο αναθέτουσα αρχή είναι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Το Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού)  αναμένει ότι με την υλοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που έχουν επαφή με τα εμπλεκόμενα Τμήματα λόγω της βελτίωσης της απόδοσής τους και της διαφοροποίησης του τρόπου εκτέλεσης των διαδικασιών τους.


H διάρκεια της σύμβασης θα είναι 24 μήνες και αποτελείται από τρεις φάσεις. Αρχικά, στην πρώτη φάση, θα καταγραφούν οι υφιστάμενες διαδικασίες και το θεσμικό πλαίσιο για το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και για τις Επαρχιακές Διοικήσεις σ’ ό,τι αφορά στην έκδοση άδειας οικοδομής. Στη συνέχεια, θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία σύγκρισης επιδόσεων (benchmarking) μέσω της οποίας θα επιδιωχθεί η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών μελετώντας περιπτώσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων χωρών. Η φάση ολοκληρώνεται με την απλούστευση των διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών. Η δεύτερη φάση στοχεύει στην προετοιμασία για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO στις εν λόγω Υπηρεσίες, καθώς και στην αξιολόγηση της λειτουργίας των ΚΕΠ. Η τρίτη φάση στοχεύει κυρίως στην τεκμηρίωση του έργου και τη δημιουργία αντικειμένων γνώσης. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει ένα οδηγό εφαρμογής της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης, ώστε να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στα υπόλοιπα Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας.


 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας