Μαρίνα Αγίας Νάπας: Εντυπωσιακή πρόοδος στο έργο (video και photos)

InBusinessNews  25/02/2020 06:50
Μαρίνα Αγίας Νάπας: Εντυπωσιακή πρόοδος στο έργο (video και photos)

Μαρίνα Αγίας Νάπας: Εντυπωσιακή πρόοδος στο έργο (video και photos)

InBusinessNews  25/02/2020 06:50

Οι ομάδες κατασκευής της Μαρίνας Αγίας Νάπας υποδέχθηκαν το 2020 με μια σειρά εντατικών εργασιών που προχωρούν σταθερά σε όλους τους τομείς του εντυπωσιακού έργου, καταδεικνύοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
 

proodos
 

 

Την ίδια ώρα εντός Ιανουαρίου επιτεύχθηκε ένα σημαντικό ορόσημο, με την είσοδο του πρώτου πολυτελούς σκάφους στη μαρίνα.

 

Βασικά κτήρια
Όλα τα κύρια κτήρια (κυβερνητικό, διοίκηση, σημείο πώλησης εξαρτημάτων, συντήρηση, αγκυροβόλια και χώρος ξεκούρασης) έχουν ολοκληρωθεί. Εξάλλου, εκτελούνται μερικές μικρές εργασίες επισκευής, ενώ η επίπλωση όλων των κτηρίων βρίσκεται στα τελικά στάδια.

drystackbuilding

Όλα τα κτήρια έχουν επιθεωρηθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και έχουν λάβει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

 

grafeiamarinas


Η παραλαβή του κυβερνητικού κτηρίου από τις κυβερνητικές αρχές ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Νοέμβριο του 2019.

Θαλάσσια έργα
Όλα τα έργα ελλιμενισμού ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, παρά τις προκλήσεις και τις ακραίες καιρικές συνθήκες που αντιμετώπιζε το έργο τα τελευταία τρία χρόνια. Τα θαλάσσια έργα περιελάμβαναν μια τεράστια ποσότητα εκσκαφής εδάφους, βυθοκόρηση, κατασκευή χιλιάδων προκατασκευασμένων τσιμεντένιων τμημάτων θωράκισης και ακριβής τοποθέτησή τους τόσο υποβρύχια όσο και στην επιφάνεια της θάλασσας. Ο Νότιος Κυματοθραύστης ήταν το σημαντικότερο τμήμα των ναυτιλιακών έργων και αποτελεί τον κύριο αμυντικό μηχανισμό για την προστασία τόσο της μαρίνας, όσο και των οικιστικών και των εμπορικών ζωνών της ανάπτυξης από τους ανέμους και τα κύματα. 

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 επιτεύχθηκε ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο με την είσοδο του πρώτου σκάφους στη μαρίνα.

Οι πλωτές αποβάθρες βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους, καθώς οι πλωτές μονάδες έχουν εγκατασταθεί για τις ακόλουθες αποβάθρες: Naval, Cronus, Oceanus, Apollo, Hermes, Aphrodite, Hestia, Zeus, Hera and Poseidon. Η εγκατάσταση των διαδρόμων, των υπηρεσιών και των βάσεων τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οδικά έργα
Η κατασκευή οδικών έργων συνεχίζεται για τη δυτική και τη βόρεια πλευρά της ανάπτυξης. Η ασφαλτόστρωση του Ανατολικού Δρόμου ολοκληρώνεται τώρα καθώς και στην κύρια είσοδο της ανάπτυξης. Τα έργα τοπιοτέχνησης έχουν αρχίσει και είναι σε εξέλιξη (σκληρό και μαλακό τοπίο). Η απομάκρυνση του υλικού επίχωσης κάτω από τη γέφυρα έχει ολοκληρωθεί και η γέφυρα χρησιμοποιείται τώρα για την πρόσβαση στο νησί.

Πάρκινγκ/Γκαράζ
Η κατασκευή των στεγανοποιητικών και σκυροδεμάτων στην οροφή έχει τελειώσει. Η εγκατάσταση των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών υπηρεσιών βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης 95%. Ταυτόχρονα, οι εγκαταστάσεις ανελκυστήρων βρίσκονται σε εξέλιξη. Το σύστημα στήριξης για το εκτεταμένο πλέγμα αλουμινίου έχει οριστικοποιηθεί με την εγκατάσταση του πλέγματος αλουμινίου που εκκρεμεί. Η εγκατάσταση της εξωτερικής πέτρας έχει ολοκληρωθεί.
 

commercialarea

 

Εμπορικό κτήριο Α:
Στους εσωτερικούς χώρους του Εμπορικού Κτηρίου Α, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της γυψοσανίδας. Τα υδραυλικά εξαρτήματα και οι επιφάνειες έχουν ολοκληρωθεί στην περιοχή δημόσιων τουαλετών. Εξωτερικά, ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα της στερέωσης καφασωτών και η εγκατάσταση της εξωτερικής πέτρας επένδυσης. Τα έργα των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών υπηρεσιών ολοκληρώθηκαν κατά 100%. Η πρόοδος της τοποθέτησης των πλαισίων από αλουμίνιο για το τοίχωμα παραπετάσματος έχει ολοκληρωθεί κατά 90%.

Εμπορικό κτήριο Β και Γ
Στους εσωτερικούς χώρους του Εμπορικού Κτηρίου Β και Γ, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση χωρισμάτων γυψοσανίδων. Εξωτερικά, ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα της στερέωσης καφασωτών και η εγκατάσταση της εξωτερικής πέτρας επένδυσης. Τα έργα των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών υπηρεσιών ολοκληρώθηκαν κατά 100%. Η πρόοδος της τοποθέτησης των κουφωμάτων αλουμινίου για το τοίχωμα παραπετάσματος έχει ολοκληρωθεί κατά 85%.

Εμπορικό κτίριο Δ
Στους εσωτερικούς χώρους του εμπορικού κτιρίου Δ, η εγκατάσταση των γυψοσανίδων ολοκληρώθηκε κατά 65%. Εξωτερικά, άρχισε η τοποθέτηση καφασωτών, ενώ η τοποθέτηση της εξωτερικής πέτρας έχει ολοκληρωθεί κατά 90%. Τα έργα των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών υπηρεσιών ολοκληρώθηκαν κατά 95%.

Κέντρο εκδηλώσεων
Το καλούπωμα των ενισχυμένων τσιμεντένιων τοίχων έχει ολοκληρωθεί καθώς και το καλούπωμα του σχεδίου τσιμεντένιας οροφής. Οι εξωτερικές εργασίες βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων μηχανολογικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών κομματιών.

Yacht Club 
Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των μπλοκ και η στεγανοποίηση στέγης και οι εξωτερικές εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων έχουν ολοκληρωθεί κατά 40%. Τα εσωτερικά έργα τοποθέτησης γυψοσανίδων έφθασαν το 30%. Ταυτόχρονα, οι εξωτερικές εργασίες τοποθέτησης σκυροδέματος της αυλής ολοκληρώθηκαν κατά 85%.

Ανατολικός Πύργος
Έχουν οριστικοποιηθεί οι εργασίες ενίσχυσης του 3ου καλουπώματος των τοιχωμάτων του πυθμένα του ισογείου, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ενσωματωμένων έργων.

easttower

Η θεμελίωση της βάσης της εξέδρας του βάθρου έχει προχωρήσει αρκετά, έχοντας ολοκληρώσει 4 από τα 5 καλουπώματα.

Δυτικός Πύργος
Οι εργασίες εκσκαφής της πλατφόρμας θεμελίωσης σχεδίων ολοκληρώνονται κατά 50% και η αποκοπή πασσάλων έχει φτάσει το 30%.

Island Villas
Δομικά έργα τοποθέτησης σκυροδέματος βρίσκονται σε εξέλιξη στις επαύλεις 24,25,26,27 και 29. Η τοποθέτηση τούβλων και τα αρχιτεκτονικά τελειώματα ξεκίνησαν στις επαύλεις 18,19,20,21 και 22.

 

islandvillas

 

Beach Villas
Δομικά έργα τοποθέτησης σκυροδέματος βρίσκονται σε εξέλιξη στις επαύλεις 1,2,4,5,10 και 11 & Club Pavilion (εκτός από το Villa 3-steel yard). Η τοποθέτηση τούβλων άρχισε στις επαύλεις 7,8 και 9.

beachvillas
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας