Πράσινο στοίχημα με... ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση και χορηγίες

InBusinessNews  22/05/2021 06:45
Πράσινο στοίχημα με... ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση και χορηγίες

Πράσινο στοίχημα με... ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση και χορηγίες

InBusinessNews  22/05/2021 06:45

Μεγάλο είναι το επιχειρηματικό ενδιαφέρον που υπάρχει για τον άξονα πολιτικής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορά την πράσινη οικονομία, καθώς στον εν λόγω πυλώνα θα αφιερωθούν €447,6 εκ. ή 36,3% του συνόλου των κονδυλίων που θα διατεθούν στην Κύπρο για την περίοδο 2021-2026 από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

O άξονας πολιτικής που θα συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα περιλαμβάνει σχέδια χορηγιών από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Επίσης, προβλέπει τη δημιουργία διαδικτυακού οne-stop-shop για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, αλλά και τη διευκόλυνση της υλοποίησης ενεργειακών αναβαθμίσεων σε κτήρια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει και επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομής για ηλεκτροκίνηση, όπως και προώθηση της ευρείας χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Διαβάστε ακόμη:

Έτσι θα επενδυθούν τα €450 εκατ. για οχύρωση της οικονομίας

Γενικότερα, προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων αλλά και του περιβάλλοντος ευρύτερα.

Πιο κάτω οι υποκατηγορίες του άξονα πολιτικής, με τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που προγραμματίζονται.

  • Κλιματική ουδετερότητα, ενεργειακή απόδοση και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (€269,3 εκ.)

Μεταρρυθμίσεις:

-Εισαγωγή πράσινης φορολογίας

-Ανεξαρτητοποίηση του Κυπριακού Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (TSOC) από την αρμόδια Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για να διευκολύνει το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό και την προώθηση της υιοθέτησης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – ΑΠΕ

-Δημιουργία διαδικτυακού one-stop-shop για τη διευκόλυνση της πληροφόρησης, εξυπηρέτησης αλλά και αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, καθώς και τη διευκόλυνση της υλοποίησης ενεργειακών αναβαθμίσεων σε κτήρια (€0,5 εκ.)

-Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για την αποθήκευση ενέργειας, με στόχο την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ

Επενδύσεις:

-Σχέδιο χορηγιών για προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (€40 εκ.)

-Σχέδια χορηγιών για προώθηση των ΑΠΕ και μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες, καθώς και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε νοικοκυριά με άτομα με αναπηρίες (€20,5 εκ.)

-Σχέδια χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και (κυρίως μεμονωμένων) μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσιες και τοπικές αρχές, καθώς και σε ΜΚΟ, και για την στήριξη των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (€12,5 εκ.)

-Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς (€20 εκ.)

-Ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια κτήρια (€11,5 εκ.)

-Αναβάθμιση ΑΠΕ και υποδομής δοκιμής έξυπνων δικτύων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (€1,6 εκ.)

-Μαζική εγκατάσταση και λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (DSO) της Έξυπνης Υποδομής Μέτρησης προηγμένης τεχνολογίας (€35 εκ.)

-Παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στον γεωργικό τομέα (€4,4 εκ.)

-Προστασία δασών από πυρκαγιές (€18,7 εκ.)

-Σύστημα διαχείρισης αγοράς για τη διευκόλυνση του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό (€4,7 εκ.)

-Τερματισμός ενεργειακής απομόνωσης (Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος) – Ηλεκτρική Διασύνδεση συστημάτων Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας (Κρήτης) «EuroAsia Interconnector» / Διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας (€100 εκ.)

  • Βιώσιμες μεταφορές (€91,3 εκ.)

Μεταρρυθμίσεις:

-Ανάπτυξη Έξυπνου Συστήματος Μεταφορών με τη χρήση τεχνολογιών Ψηφιακού Αντίγραφου (Digital Twin) για συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, επιτρέποντας την παρακολούθηση και την αναπαραγωγή των φυσικών δικτύων κινητικότητας με την πρόβλεψη για τη λήψη αποφάσεων σεναρίων πραγματικής ζωής (€4 εκ.)

-Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη μιας διαλειτουργικής και αποτελεσματικής υποδομής επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και για τη ρύθμιση της σχετικής αγοράς (€0,2 εκ.)

-Νομοθετική ρύθμιση για τη σταδιακή κατάργηση των πλέον ρυπογόνων οχημάτων, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα ρύπανσης

Επενδύσεις:

-Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (€31,5 εκ.)

-Δημιουργία υποδομής για ηλεκτροκίνηση (€6,8 εκ.)

-Προώθηση της ευρείας χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων (€48,8 εκ.)

  • Έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων (€87,7 εκ.)

Μεταρρυθμίσεις:

-Μεταρρύθμιση Συστήματος Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων (€0,7 εκ.)

Επενδύσεις:

-Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς Χοιροκοιτίας Αμμοχώστου / Φάση Α (€11,8 εκ.)

-Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού (€6 εκ.)

-Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου του δικτύου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (€6 εκ.)

-Δίκτυα έξυπνης διαχείρισης νερού (€22,2 εκ.)

-Αντιπλημμυρικά έργα (συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης όμβριων υδάτων, ανασυγκρότηση δρόμων και πεζοδρομίων, κατασκευή /επέκταση δικτύων ομβρίων υδάτων κοκ) στους Δήμους Λευκωσίας, Ύψωνα και Λειβαδιών (€16 εκ.)

-Ενίσχυση της ασφάλειας στην παροχή νερού για τις περιοχές Λευκωσίας και Λάρνακας (€6 εκ.)

-Δημιουργία υποδομής ανακύκλωσης νερού ανατολικής Λευκωσίας (€10,9 εκ.)

-Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη πετρελαϊκή ρύπανση (€8 εκ.)

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας