Πουλλικκάς: Τρεις οι αδειοδοτημένοι ανεξάρτητοι συμβατικοί παραγωγοί ενέργειας

Πουλλικκάς: Τρεις οι αδειοδοτημένοι ανεξάρτητοι συμβατικοί παραγωγοί ενέργειας

Πουλλικκάς: Τρεις οι αδειοδοτημένοι ανεξάρτητοι συμβατικοί παραγωγοί ενέργειας

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο χαμηλότερο δυνατό κόστος στον καταναλωτή αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) , κάτι το οποίο θα επιτευχθεί με την εισαγωγή ανταγωνισμού στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρισμού, επισημαίνει σε συνέντευξη του στο InBusinessNews o πρόεδρος της ΡΑΕΚ, Ανδρέας Πουλλικκάς. Μάλιστα προς το σκοπό αυτό η Αρχή έχει ήδη αδειοδοτήσει τρεις ανεξάρτητους συμβατικούς παραγωγούς ενέργειας συνολικής ισχύος 477,5 μεγαβάτ, με την PEC να έχει ήδη αρχίσει τις εργασίες κατασκευής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ενώ οι άλλες δύο εταιρείες βρίσκονται στο στάδιο εξασφάλισης των υπόλοιπων απαιτούμενων εγκρίσεων.

RELATED ARTICLESΔιαβάστε ακόμα: Αυτά τα αυτοκίνητα οδηγούν οι Κύπριοι

Την ίδια ώρα, ο κ. Πουλλικκάς επισημαίνει πως η Αρχή έχει μέχρι στιγμής εκδώσει 1.868 άδειες λειτουργίας για φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 86 μεγαβάτ. Παράλληλα, η Αρχή δίδει μεγάλη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του στόχου για διείσδυση φυσικού αερίου με ανταγωνιστικούς όρους στην κυπριακή αγορά το οποίο παρά τις όποιες καθυστερήσεις που υπάρχουν η εισαγωγή του αναμένεται να επιτευχθεί μέσα στο 2021.
 
Πέραν της ΑΗΚ, πόσες άδειες έχουν παραχωρηθεί σε ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευή συμβατικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών. Πέραν της εταιρείας PEC υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση των αδειών που τους έχουν παραχωρηθεί;
Πρωταρχική έγνοια και υποχρέωση της ΡΑΕΚ είναι να παρέχεται η ηλεκτρική ενέργεια στον τελικό καταναλωτή στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, το οποίο αναμένεται λογικά να επιτευχθεί με την εισαγωγή ανταγωνισμού στην παραγωγή και στην προμήθεια ηλεκτρισμού.
 
Οι αδειοδοτημένοι ανεξάρτητοι συμβατικοί παραγωγοί από τη ΡΑΕΚ έχουν ισχύ περίπου 477,5 μεγαβάτ. Πιο συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί τρεις εταιρείες. Ήδη η εταιρεία PEC, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει όλες τις εγκρίσεις και άδειες που χρειάζονται από την Κυβέρνηση, σε πρόσφατη εκδήλωση έχει ανακοινώσει την έναρξη των εργασιών για την ανέγερση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου συνολικής ισχύος 230 μεγαβάτ. Οι άλλες δύο εταιρείες (μονάδα συνδυασμένου κύκλου 230 μεγαβάτ και μονάδα εσωτερικής καύσης 17,5 μεγαβάτ) βρίσκονται στη διαδικασία εξασφάλισης των υπόλοιπων εγκρίσεων και αδειών όπως πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής.

Διαβάστε ακόμα: Τα επιχειρηματικά μυαλά από τον Αγρό
 
Πόσες άδειες ΑΠΕ έχουν παραχωρηθεί; Ποια η συνολική δυναμικότητα τους;
Σήμερα έχουν εγκατασταθεί και βρίσκονται σε λειτουργία συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή συνολικής ισχύος 300.2 μεγαβάτ.
 
Πιο συγκεκριμένα, η ΡΑΕΚ έχει εκδώσει 1.868 άδειες λειτουργίας για φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 86 μεγαβάτ και 12.053 άδειες λειτουργίας για φωτοβολταϊκά συστήματα οροφής με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) συνολικής ισχύος 47 μεγαβάτ. Σε λειτουργία βρίσκονται 6 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 157,5 μεγαβάτ και 13 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής βιομάζας συνολικής ισχύος 9,7 μεγαβάτ.
 
Επίσης, η ΡΑΕΚ έχει εκδώσει 256 άδειες κατασκευής συνολικής ισχύος 531,3 μεγαβάτ. Από αυτές 253 άδειες αφορούν φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 478 μεγαβάτ, 1 άδεια αφορά ηλιοθερμικό πάρκο ισχύος 50 μεγαβάτ και 2 άδειες αφορούν συστήματα βιομάζας συνολικής ισχύος 3,3 μεγαβάτ.

Ποιες είναι οι προοπτικές του φυσικού αερίου στην Κύπρο; Πότε αναμένεται να υπάρχει έλευση του για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή έλευση του μέσω συστήματος μεταφοράς στα νοικοκυριά;
Η είσοδος του φυσικού αερίου (ΦΑ) στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των στόχων της ενεργειακής πολιτικής για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της χώρας μας και την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντική απόφαση στον τομέα της ενέργειας. Δεδομένου ότι η αγορά ΦΑ στην Κύπρο είναι υπό ανάπτυξη, βασικός στόχος είναι η δημιουργία μίας οργανωμένης αγοράς, κατά τα πρότυπα των προηγμένων αντίστοιχων αγορών παγκοσμίως, αλλά και κατά τη βέλτιστη πρακτική της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ΦΑ, με εύρυθμη λειτουργία όλων των εμπλεκομένων στην αγορά, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις ΦΑ, είτε πρόκειται για θεσμοθετημένους από τη νομοθεσία φορείς.
 
Ο Νόμος περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου παρέχει τις βασικές πρόνοιες ενόψει της επικείμενης εισαγωγής ΦΑ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, όμως δεν προσδιορίζει το μοντέλο της αγοράς και το οργανωτικό πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξή της. Επιπλέον, ο Νόμος προβλέπει τη δυνατότητα παρεκκλίσεων στη βάση της απομονωμένης ή αναδυόμενης αγοράς, χωρίς όμως να θεσμοθετεί συγκεκριμένα τις παρεκκλίσεις αυτές αφήνοντας στην κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου τον πλήρη καθορισμό αυτών.
 
Βασικό στοιχείο του νέου πλαισίου λειτουργίας των αγορών ΦΑ, όπως αυτό αποτυπώνεται με πολύ αναλυτικό τρόπο στο Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο είναι ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της παραγωγής και προμήθειας ΦΑ, οι οποίες οφείλουν να πραγματοποιούνται σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, από εκείνες της μεταφοράς και της διανομής, για τις οποίες προβλέπεται  η ρυθμιζόμενη πρόσβαση τρίτων υπό την εποπτεία των ρυθμιστικών αρχών. Σημειώνεται ότι, στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει κανένας αδειοδοτημένος από τη ΡΑΕΚ φορέας που να δραστηριοποιείται στην αγορά του ΦΑ.
 
Τον Ιούνιο του 2016, σε συνέχεια της Έκθεσης που υποβλήθηκε από τη ΡΑΕΚ σχετικά με τις επιλογές για την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στην Κύπρο, λήφθηκε Απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για έλευση υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο το συντομότερο δυνατό και πριν το 2020. Το ΥΦΑ θα αποτελεί αρχικά αποκλειστική επιλογή τροφοδοσίας της εσωτερικής αγοράς με φυσικό αέριο και στη συνέχεια, μετά την τροφοδοσία της αγοράς από τα γηγενή κοιτάσματα, θα αποτελεί εναλλακτική επιλογή που θα διασφαλίζει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
 
Σε συνέχεια της μελέτης που πραγματοποιήθηκε από τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) σχετικά με την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στη Κύπρο ώστε να αξιοποιηθεί η προσφορότερη λύση για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου το αργότερο μέχρι το 2020, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ανατέθηκε στη ΔΕΦΑ τον Ιούνιο του 2017 η προκήρυξη δύο διαγωνισμών για μακροπρόθεσμη προμήθεια ΥΦΑ και για στρατηγικό επενδυτή για τις απαιτούμενες υποδομές.
 
Η ΡΑΕΚ δίδει μεγάλη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του στόχου της γρήγορης και αποτελεσματικής διείσδυσης του φυσικού αερίου με ανταγωνιστικούς όρους στην Κυπριακή αγορά. Παρόλες τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις που υπάρχουν στην εισαγωγή ΦΑ στη Κύπρο αυτό να αναμένεται να επιτευχθεί μέσα στο 2021. Αρχικά, το ΦΑ θα χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή και σε κατοπινό στάδιο με βάση σχεδιασμό που θα γίνει, θα είναι διαθέσιμο για χρήση σε όλους τους ενεργειακού τομείς.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας