Ενίσχυση δικαιούχων «χρωματισμένου» αγροτικού πετρελαίου

InBusinessNews  17/04/2018 11:00
Ενίσχυση δικαιούχων «χρωματισμένου» αγροτικού πετρελαίου

Ενίσχυση δικαιούχων «χρωματισμένου» αγροτικού πετρελαίου

InBusinessNews  17/04/2018 11:00

Παραχώρηση ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για πετρέλαιο κίνησης, που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς, περιλαμβανόμενης και της μελισσοκομίας, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο.

RELATED ARTICLES


Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση στο Γραφείο Τύπου και Πληροφορειών, το Υπουργικό κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του τη Δευτέρα 16 Απριλίου, ενέκρινε δύο προτάσεις του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για παραχώρηση ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς, περιλαμβανόμενης και της μελισσοκομίας.

Βασικός σκοπός του Σχεδίου είναι η στήριξη των γεωργοκτηνοτρόφων, των δασοκόμων και των μελισσοκόμων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του πρωτογενή τομέα, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής που προκύπτει από τη χρήση πετρελαίου.

Με βάση τις πρόνοιες των σχεδίων που εγκρίθηκαν, οι γεωργοκτηνοτρόφοι ή/και δασοκόμοι ή/και μελισσοκόμοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Μελισσοκόμων, και συμμετέχουν και επωφελούνται από το Σχέδιο φορολόγησης γεωργικού «χρωματισμένου» πετρελαίου που εφαρμόζει το Τμήμα Τελωνείων, θα μπορούν να τυγχάνουν οικονομικής ενίσχυσης για αγορά πετρελαίου κίνησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν στην κατοχή τους οχήματα που χρησιμοποιούν για γεωργικούς σκοπούς.

Η προκήρυξη των δύο Σχεδίων θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα από το αρμόδιο Τμήμα Γεωργίας και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από το Τμήμα Γεωργίας και τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας