Ελληνική Τράπεζα: Οι νέες χρεώσεις που θα ισχύσουν από το 2023

InBusinessNews  03/11/2022 06:50
Ελληνική Τράπεζα: Οι νέες χρεώσεις που θα ισχύσουν από το 2023

Ελληνική Τράπεζα: Οι νέες χρεώσεις που θα ισχύσουν από το 2023

InBusinessNews  03/11/2022 06:50

Για τον αναθεωρημένο κατάλογο δικαιωμάτων και χρεώσεων που τίθεται σε ισχύ στις 2 Ιανουαρίου 2023 ενημερώνει η Ελληνική Τράπεζα τους πελάτες της.

Οι αλλαγές που προωθούνται εντάσσονται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας και στοχεύουν στο να φέρουν τους πελάτες πιο κοντά στα εναλλακτικά κανάλια και να συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία του δικτύου καταστημάτων μέσω της αποσυμφόρησης των ταμείων.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα προσφέρει πληθώρα επιλογών για τις καθημερινές συναλλαγές εντελώς δωρεάν μέσω των εναλλακτικών της καναλιών εξυπηρέτησης.

Διαβάστε ακόμα: 

Οι επερχόμενες αλλαγές, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από τον προσεχή Ιανουάριο, αναφέρονται πιο κάτω, ενώ ο πλήρης αναθεωρημένος κατάλογος δικαιωμάτων και χρεώσεων είναι διαθέσιμος στα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

 • Κατάθεση μετρητών (ταμείο)

Υφιστάμενη χρέωση: Λογαριασμοί Φυσικών Προσώπων: Δωρεάν

Λογαριασμοί εταιρειών: €2,00 ανά κατάθεση

Οι πρώτες 20 καταθέσεις ανά μήνα: Δωρεάν

Καταθέσεις σε ATM είναι δωρεάν

Αναθεωρημένη χρέωση από 02/01/2023

Λογαριασμοί φυσικών προσώπων: €3,00 ανά κατάθεση

Λογαριασμοί εταιρειών: €3,00 ανά κατάθεση

Οι πρώτες 3 καταθέσεις ανά μήνα: Δωρεάν

 • Κατάθεση επιταγής (ταμείο)

Υφιστάμενη χρέωση: Λογαριασμοί φυσικών προσώπων: Δωρεάν

Λογαριασμοί εταιρειών: €2,00 ανά κατάθεση

Οι πρώτες 10 καταθέσεις ανά μήνα: Δωρεάν

Καταθέσεις σε ATM είναι δωρεάν

Από 02/01/2023: Λογαριασμοί φυσικών προσώπων: €3,00 ανά κατάθεση

Λογαριασμοί εταιρειών: €3,00 ανά κατάθεση

Οι πρώτες 3 καταθέσεις ανά μήνα: Δωρεάν

 • Ανάληψη μετρητών (ταμείο)

Υφιστάμενη χρέωση: Ποσό ανάληψης <€10.000: €2,00 (€1,00 για συνταξιούχους)

Ποσό ανάληψης ≥€10.000: €5,00

Αναλήψεις από ATM είναι δωρεάν

Από 02/01/2023: Ποσό ανάληψης <€10.000: €3,00 (€2,00 για συνταξιούχους)

Ποσό ανάληψης ≥€10.000: €6,00


 

 • Επιταγή που κατατέθηκε σε λογαριασμό πελάτη ή πιστωτική κάρτα και επιστράφηκε απλήρωτη από άλλη τράπεζα (χρέωση καταθέτη)

Υφιστάμενη χρέωση: €2,00 ανά επιταγή

Από 02/01/2023: €3,00 ανά επιταγή

 • Άνοιγμα/τροποποίηση πάγιας εντολής

Υφιστάμενη χρέωση: Άνοιγμα: Δωρεάν

Τροποποίηση: €5,00

Από 02/01/2023: Άνοιγμα/τροποποίηση πάγιας εντολής:

Online Banking: Δωρεάν

Telephone Banking: €5,00

Ταμείο: €10,000

 • Εσωτερικές μεταφορές (μεταξύ λογαριασμών εντός Ελληνικής Τράπεζας)

Υφιστάμενη χρέωση για ταμείο

Μεταξύ λογαριασμών ιδίου νομίσματος

Λογαριασμοί ιδίου πελάτη: €2,00

Λογαριασμοί διαφορετικών πελατών: €5,00

Μεταξύ λογαριασμών διαφορετικού νομίσματος: Δωρεάν

Υφιστάμενη χρέωση για Online Banking: Δωρεάν

Από 02/01/2023

Ταμείο: €5,00 ανά συναλλαγή

Online Banking: Δωρεάν


 

 • Εκτύπωση πιστοποιητικών πελάτη/λογαριασμού:

• Πιστοποιητικό λογαριασμού IBAN

• Πιστοποιητικό υπολοίπου λογαριασμού

• Πιστοποιητικό προφίλ πελάτη

Υφιστάμενη χρέωση: Δωρεάν

Από 02/01/2023: Ταμείο: €2,00 ανά πιστοποιητικό

Το πιστοποιητικό λογαριασμού IBAN θα συνεχίσει να είναι δωρεάν για πελάτες, οι οποίοι δεν είναι συνδρομητές online banking

Online Banking: Δωρεάν

 • Έξοδα αποστολής αλληλογραφίας (στο εξωτερικό)

Υφιστάμενη χρέωση: Νέα χρέωση για αποστολές εκτός Κύπρου

Από 02/01/2023: Συστημένα: €10,00

Courier: €35,00

 • Θυρίδες ασφαλείαςΕτήσιο ενοίκιο

Υφιστάμενη χρέωση: Μικρού μεγέθους: €80,00 + ΦΠΑ

Μεσαίου μεγέθους: €100,00 + ΦΠΑ

Μεγάλου μεγέθους: €120,00 + ΦΠΑ

Από 02/01/2023: Μικρού μεγέθους: €100 + ΦΠΑ

Μεσαίου μεγέθους: €150 + ΦΠΑ

Μεγάλου μεγέθους: €200 + ΦΠΑ


 

 • Θυρίδες ασφαλείας/κόστος επισκέψεων

Υφιστάμενη χρέωση: χρέωση ανά επίσκεψη: €25,00 + ΦΠΑ

6 δωρεάν επισκέψεις ετησίως

Από 02/01/2023: Χρέωση ανά επίσκεψη: €30,00 + ΦΠΑ

3 δωρεάν επισκέψεις ετησίως
 

 • Καταμέτρηση/ κατάθεση/ ανάληψη κερμάτων (Ταμείο)

Υφιστάμενη χρέωση: 1.5%, ελάχιστη χρέωση €3,00

Χωρίς χρέωση για ποσά μέχρι €50

Από 02/01/2023: 1.5%, ελάχιστη χρέωση €6,00

Χωρίς χρέωση για ποσά μέχρι €20
 

 • Παραγγελία βιβλιαρίου επιταγών

Υφιστάμενη Χρέωση: Ταμείο / Telephone Banking: €30,00

Web-Banking / ATM: €20,00

Από 02/01/2023: Ταμείο / Telephone Banking: €40,00

Web-Banking / ATM: €25,00

 • Ακύρωση πληρωμής επιταγής

Υφιστάμενη χρέωση: Ταμείο/Telephone Banking: €10 ανά επιταγή (Μέγιστη χρέωση €50)

Web Banking: Δωρεάν

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο ταμείο μόνο για εταιρείες

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω Telephone Banking μόνο για φυσικά πρόσωπα

Από 02/01/2023: Ταμείο / Telephone Banking: €20 ανά επιταγή (Μέγιστη χρέωση €100)

Web Banking: Δωρεάν
 

 • Άνοιγμα λογαριασμού

Λογαριασμοί πελατών Τομέα Ιδιωτών, Τομέα Επιχειρήσεων και Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων

Υφιστάμενη χρέωση: Νέα χρέωση όταν απαιτείται αυξημένη δέουσα επιμέλεια για το άνοιγμα λογαριασμού

Από 02/01/2023: Όπου απαιτείται αυξημένη δέουσα επιμέλεια για λογαριασμούς φυσικών προσώπων: €50

Λογαριασμούς εταιρειών: ελάχιστο €100

Αλληλογραφία με τράπεζες του εξωτερικού, ενδελεχείς έλεγχοι ιστορικού του πελάτη, world checks ή/και εγκρίσεις από ανώτατες εγκριτικές αρχές της Τράπεζας.

 

 • Άνοιγμα λογαριασμού

Λογαριασμοί πελατών Τομέα Διεθνών Επιχειρήσεων και Κέντρου Ναυτιλίας

Υφιστάμενη χρέωση: Λογαριασμοί Φυσικών Προσώπων: €35

Λογαριασμοί Εταιρειών: €100

Από 02/01/2023: Λογαριασμοί φυσικών προσώπων: ελάχιστο €150

Λογαριασμοί εταιρειών: ελάχιστο €250

Η τράπεζα δύναται να εφαρμόζει κοινά συμφωνημένες χρεώσεις για την αξιολόγηση αιτημάτων για το άνοιγμα λογαριασμού.

 • Επικαιροποίηση & ενημέρωση στοιχείων πελάτη

Πελάτες Τομέα Ιδιωτών, Τομέα Επιχειρήσεων και Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων

Υφιστάμενη χρέωση: Νέα χρέωση για νομικές οντότητες

Από 02/01/2023: Φυσικά πρόσωπα: Δωρεάν

Εταιρείες:

Μικρές επιχειρήσεις πελατών του Τομέα Ιδιωτών: €50

Επιχειρήσεις πελατών του Τομέα Επιχειρήσεων ή Μεγάλων Επιχειρήσεων:

Ελάχιστο €100

(Η τράπεζα δύναται να εφαρμόζει κοινά συμφωνημένες χρεώσεις για την επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη).
 

 • Επικαιροποίηση & ενημέρωση στοιχείων πελάτη

Πελάτες Τομέα Διεθνών Επιχειρήσεων και Κέντρου Ναυτιλίας

Υφιστάμενη χρέωση: Φυσικά πρόσωπα: €100

Εταιρείες: €300

Από 02/01/2023: Φυσικά πρόσωπα: €150

Εταιρείες: €350

 • Έξοδα εκπρόθεσμης επικαιροποίησης

Υφιστάμενη χρέωση: Νέα χρέωση όταν η διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων πελάτη (KYC) δεν έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία προθεσμίας.

Από 02/01/2023: Φυσικά πρόσωπα: €30

Νομικές οντότητες: €50

Έξοδα τήρησης λογαριασμού γιατρεχούμενους λογαριασμούς με όριο υπερανάληψης

Υφιστάμενη χρέωση: Προσωπικοί & κοινοί λογαριασμοί: €2,90 μηνιαίως

Λογαριασμοί Μικρών Επιχειρήσεων πελατών του Τομέα Ιδιωτών: €9,00 μηνιαίως

Λογαριασμοί Επιχειρήσεων πελατών του Τομέα Επιχειρήσεων/ Μεγάλων Επιχειρήσεων: €15,00 μηνιαίως

Λογαριασμοί πελατών του Τομέα Διεθνών Επιχειρήσεων:

Φυσικά Πρόσωπα: €35 ανά τρίμηνο

Εταιρείες: €150 ανά τρίμηνο

Όριο υπερανάληψης: Μηνιαία χρέωση:

≤€5.000 €4,00

€5.001-10.000 €6,00

€10.001-50.000 €15,00

€50.001-100.000 €25,00

€100.001-500.000 €50,00

>€500.000 €90,00

 • Εξερχόμενες Πληρωμές & Εκτέλεση Πάγιων Εντολών προς άλλες Τράπεζες

Πελάτες Τομέα Ιδιωτών, Τομέα Επιχειρήσεων και Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων

Υφιστάμενη χρέωση: Πληρωμές σε Ευρώ, μέχρι €50.000 προς τράπεζα που βρίσκεται εντός Κύπρου και ΕΕ5

Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης - Ταμείο: 0,15% (€6,00 - €12,00)

Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης - Online Banking:

Ποσό πληρωμής ≤€1.000: Δωρεάν

Ποσό πληρωμής >€1.000: 0,15% (€1,00 - €5,00)

Για τους υπόλοιπους τύπους πληρωμών:

Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης - Ταμείο: 0,20% (€20,00 - €500,00)

Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης - Online Banking: 0,10% (€10,00 - €200,00)

Από 02/01/2023: Πληρωμές σε Ευρώ, μέχρι €50.000 προς τράπεζα που βρίσκεται εντός Κύπρου και ΕΕ5

Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης-Ταμείο:

Φυσικά πρόσωπα: 0,15% (€6,00 - €12,00)

Λογαριασμοί εταιρειών: 0,20% (€15,00 - €30,00)

 • Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης-Online Banking:

Ποσό πληρωμής ≤€1.000: Δωρεάν

Ποσό πληρωμής >€1.000: 0,15% (€3,00 - €6,00)

Για τους υπόλοιπους τύπους πληρωμών:

Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης - Ταμείο:

Φυσικά πρόσωπα: 0,20% (€20,00 - €500,00)

Λογαριασμοί εταιρειών: 0,25% (€30,00 - €500,00)

Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης - Online Banking: 0,15% (€15,00 - €250,00)

Εξερχόμενες Πληρωμές & Εκτέλεση Πάγιων Εντολών προς άλλες Τράπεζες Πελάτες Τομέα Διεθνών Επιχειρήσεων

Υφιστάμενη χρέωση: Πληρωμές σε Ευρώ, μέχρι €50.000 προς τράπεζα που βρίσκεται εντός Κύπρου και ΕΕ5

Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης - Ταμείο: €6 + 0,15% (€2,00 - €5,00)

Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης - Online Banking: 0,15% (€2,00 - €5,00)

Για τους υπόλοιπους τύπους πληρωμών: Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης - Ταμείο: €23 + 0,15% (€10,00 - €300,00)

Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης - Online Banking: €17 + 0,1% (€10,00 - €300,00)

 • Από 02/01/2023: Πληρωμές σε Ευρώ, μέχρι €50.000 προς τράπεζα που βρίσκεται εντός Κύπρου και ΕΕ5

Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης - Ταμείο: 0,45% (€15,00 - €50,00)

Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης - Online Banking: 0,15% (€3,00 - €10,00)

Για τους υπόλοιπους τύπους πληρωμών:

Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης - Ταμείο: 0,45% (€35,00 - €350,00)

Έξοδα δημιουργίας και εκτέλεσης - Online Banking: 0,25% (€25,00 - €300,00)

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας