Οι μεγαλομέτοχοι και οι επενδύσεις των επενδυτικών

Μάριος Ιωάννου  22/01/2021 06:00
Οι μεγαλομέτοχοι και οι επενδύσεις των επενδυτικών

Οι μεγαλομέτοχοι και οι επενδύσεις των επενδυτικών

Μάριος Ιωάννου  22/01/2021 06:00

Ποιοι ελέγχουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τις επενδυτικές, οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ;


Το InBusinessNews συγκέντρωσε στοιχεία για τους μεγαλομετόχους δέκα επενδυτικών οργανισμών, όπως αυτά προέκυψαν από τις καταστάσεις διασποράς μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

DEMETRA HOLDINGS PLC

Logicom Sevices Ltd (Οι κατεχόμενες μετοχές συνυπολογίζονται στο ποσοστό που κατέχεται από τον Βαρνάβα Ειρήναρχο): 29,62%

7Q Invest Ltd / Multi Opportunities: 6,01%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 64,37%

Διαβάστε ακόμα:

Ένεση ρευστότητας με κρατικές εγγυήσεις €1 δις

Lezanco: Ετοιμάζει 479 διαμερίσματα και επαύλεις στη Λάρνακα

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

Ιωάννης Ανδρονίκου: 0,39%

Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ: 11,95%

Η έμμεση συμμετοχή του Ιωάννη Ανδρονίκου περιλαμβάνεται και στο ποσοστό του Αντωνάκη Ανδρονίκου που φτάνει το 18,04%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 66,78%

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Suphire Securities and Financial Services: 19%

Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ: 19,75%

Βασίλειος Μπιθάρας: 7,27%

Ομάδα των Χρίστου Ιωσήφ, Άντρης Ιωσήφ κ.α: 8,71%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 45,27%

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD

Suphire Securities and Financial Services Ltd

Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ: 13,17%

Suphire (Venture Capital) Ltd: 6%

Ομάδα των Αχιλλέα Σταύρου, Αθηνούλας Σταύρου: 6,86%

Harvest Stargate Fund Ltd: 7,83%

Regallia Holdings & Investments Ltd: 6,42%

Η συμμετοχή τους περιλαμβάνεται και στο ποσοστό της Ρέας Ανδρονίκου που ανέρχεται στο 19,73%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 35,27%

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Suphire Securities and Financial Services: 20,81%

Leria Ltd: 8,81%

Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ: 5,80%

Regallia Holdings & Investments Ltd: 5,41%

Mediterranean Catering Ltd: 5,19%

Ierax Ltd: 5,66%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 33,56%

INTERFUND INVESTMENTS PLC

Clearstrean Banking: 57,94%

Universal Pension Fund CCB-SILA: 6,90%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 35,16%

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Cornpass Invest: 50,46%

Ital Komers 75 EOOD: 29,45%

Covotsos Textiles Limited: 9,59%

Clearstream Banking (Clients/Omnibus account): 8,54%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 1,96%

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μιχαήλ Γ. Λεπτός (Πρόεδρος ΔΣ) (σημείωση: αποβιώσας, η συμμετοχή είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020): 74,99%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 24,34%

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

Μαρία Σάββα: 19,90%

Γεωργία Μπεκρή: 17,60%

Φώτιος Μπεκρής: 17,60%

Κωνσταντίνος Μπεκρής: 17,60%

AHR Holdings Ltd: 9,74%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 17,56%

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Velgraf Asset Management Plc: 72,24%

Διασπορά στο ευρύ κοινό: 27,76%


Που επένδυσαν οι κυπριακές επενδυτικές

Σε μετοχές, αξιόγραφα, στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, καταθέσεις και μετρητά επικεντρώνεται το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών, οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τις τριμηνιαίες εκθέσεις ενεργητικού των επενδυτικών οργανισμών στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

DEMETRA HOLDINGS PLC

Σύνολο ολικού ενεργητικού: €277.110.998

Ελληνική Τράπεζα €206.908.114

Μετοχές: €206.896.815

Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1: €11.299

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 74,67%

Επενδύσεις στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων €40.103.076:

Στην Κύπρο: €30.788.000

Στη Ρουμανία: €6.314.076

Στη Βουλγαρία: €3.001.000

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 14,47%

Επενδύσεις σε άλλα έργα: €13.223.613

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 4,77%

Logicom Public Ltd (Μετοχές)

Αξία: €10.509.993

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 3,79%

Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd (Μετοχές)

Αξία: €2.886.445

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 1,04%

Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά: €971.361

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,35%

NETinfo PLc (Μετοχές)

Αξία: €830.431

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,30%

SFS Group Public Company Ltd (Μετοχές)

Αξία: €119.736

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,04%

Argus Lamda Fund Class B Series 1 (Mutual Fund)

Αξία: €104.970

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,04%

Ermes Department Stores Plc (Μετοχές)

Αξία: €85.000

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,03%

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Σύνολο ενεργητικού: €14.568.122,62

Quentrol Limited (Μετοχές)

Αξία: €9.067.143

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 62,24%

Δάνεια εισπρακτέα

Αξία: €5.501.152,08

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 37,76%

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Σύνολο ενεργητικού: €14.280.948,16

Χρεώστες

Αξία: €5.960.689

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 41,74%

Dias Publishing Ltd (Μετοχές)

Αξία: €2.751.104

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 19,26%

Ακίνητη περιουσία

Αξία: €2.055.334

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 14,39%

Suphire (Venture Capital)/Μετοχές

Αξία: €1.628.013

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 11,40%

Koroni Paradise A.E. (Μετοχές)

Αξία: €1.163.122

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 8,14%

Art Aeri Ltd (Μετοχές)

Αξία: €177.205

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 1,24%

Άλλα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Αξία: €146.200

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 1,02%

Harvest Capital Management Public Ltd (Μετοχές)

Αξία: €130.899

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,92%

Massouras Bros Shipping (Μετοχές)

Αξία: €123.788

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,87%

Isxis Investment Public Ltd (Μετοχές)

Αξία: €95.589

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,67%


HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD

Σύνολο ενεργητικού: €857.060,71

Κτήριο Centure Point (τρεις όροφοι)

Αξία: €728.000

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 84,94%

Suphire (Venture Capital)

Αξία: €68.000

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 7,93%

Χρεώστες

Αξία: €36.836

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 4,30%

Isxis Investments Public Ltd (Μετοχές)

Αξία: €14.608

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 1,70%

Άλλα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (sorvereigns)

Αξία: €3.040

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,35%

Μετρητά και μετατρέψιμα σε μετρητά

Αξία: €2.954

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,34%

Harvest Advisors Ltd (Μετοχές)

Αξία: €2.400

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,28%

Aias Investment Public Ltd (Μετοχές)

Αξία: €1.024

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,12%

Regallia Holdings & Investments Public Ltd (Μετοχές)

Αξία: €181

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,02%

Bank of Cyprus Public Company Ltd

Αξία: €18

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0%


REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

Σύνολο ενεργητικού: €573.999,07

Suphire (Venture Capital) Ltd (Μετοχές)

Αξία: €467.100

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 81,38%

Harvest Capital Management Public Ltd (Μετοχές)

Αξία: €63.779

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 11,11%

Art Aeri Ltd (Μετοχές)

Αξία: €20.500

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 3,57%

Άλλα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (sovereigns)

Αξία: €12.920

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 2,25%

Aias Investment Public Ltd (Μετοχές)

Αξία: €8.779

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 1,53%

Suphire Asset Management (Μετοχές)

Αξία: €500

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,09%

Μετρητά και μετατρέψιμα σε μετρητά

Αξία: €413

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,07%

Bank of Cyprus Public Company Ltd (Μετοχές)

Αξία: €7

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0%


ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Σύνολο ενεργητικού: €281.350,10

Art Aeri Ltd (Μετοχές)

Αξία: €128.987

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 45,85%

Massouras Bros Shipping (Μετοχές)

Αξία: €61.510

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 21,86%

Harvest Capital Management Public Ltd (Μετοχές)

Αξία: €49.458

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 17,58%

Suphire (Venture Capital)/Μετοχές

Αξία: €29.953

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 10,65%

Aias Investment Public Ltd (Μετοχές)

Αξία: €9.420

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 3,35%

Χρεώστες

Αξία: €1.727

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,61%

Regallia Holdings & Investments Public Ltd (Μετοχές)

Αξία: €295

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0,10%

Thunderworx Ltd (Μετοχές)

Αξία: €1

Ποσοστό ολικού ενεργητικού: 0%

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας