Μόνο για λίγους η αναστολή δόσεων;

Μόνο για λίγους η αναστολή δόσεων;

Μόνο για λίγους η αναστολή δόσεων;

Σε μια προσπάθεια να στηριχθούν οικονομικά επιχειρήσεις και νοικοκυριά στις κρίσιμες περιόδους της πανδημίας, η κυβέρνηση αξιοποιεί στο μέτρο του δυνατού όλα τα εργαλεία που έχει στην διάθεσή της. Ένα εξ αυτών είναι η επέκταση του μέτρου αναστολής της καταβολής δόσεων για ακόμη έξι μήνες. Μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί στοχευμένα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

RELATED ARTICLESΣυγκεκριμένα, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ κατά την πρώτη φάση της πανδημίας αφορούσαν την αναστολή καταβολής δόσεων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά για περίοδο 9 μηνών μέχρι και το τέλος του 2020. Έτσι, με σχετικό διάταγμα το Υπουργείο Οικονομικών αναστάλθηκε για την περίοδο 30 Μαρτίου – 31 Δεκεμβρίου 2020, η υποχρέωση καταβολής των δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
 
Διαβάστε ακόμα:

Φεύγει το Homemate, έρχεται το Superhome Center;

Park Avenue: Πράσινο στο νέο πολυώροφο της Λάρνακας

 

Με βάση τα νέα δεδομένα και την δεύτερη φάση της πανδημίας που διανύει η Ευρώπη, η ΕΑΤ εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές για επαγωγή ορισμένων δανειοληπτών σε νέο μορατόριουμ στη βάση στοχευμένων αρχών.

Έτσι το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην επέκταση του μέτρου αναστολής καταβολής δόσεων μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021, με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως επιβάλλει και η ΕΑΤ. Δηλαδή, σε κανέναν δανειολήπτη δεν θα πρέπει η αναστολή της καταβολής δόσεων να υπερβαίνει συνολικά τους 9 μήνες.

Παράλληλα, η προσωρινή προστασία στοχευμένων κατηγοριών δανειοληπτών, όπως σημειώνει και το ΥΠΟΙΚ, είναι απαραίτητη για να προσφέρει μια ανάσα στους πολίτες και στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με υποθηκευμένη την κύρια κατοικία τους καθώς και στις επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων θα παύσει με τα νέα επικείμενα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας.

Δικαιούχοι
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι  31/1/2021, με δυνατότητα αναδρομικότητας, και θα εγκρίνονται/απορρίπτονται μέχρι 28/2/2021.

Στο νέο διάταγμα εμπίπτουν πιστωτικές διευκολύνσεις με καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ δεν καλύπτονται δάνεια που υπογράφηκαν μετά τις 30 Μαρτίου 2020.

Αξίζει να σημειωθεί πως περιορίζεται το δικαίωμα συμμετοχής για νοικοκυριά και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς θα δικαιούνται μόνοι όσοι έχουν υποθήκη την κύρια κατοικία μέχρι €350.000.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι οι εργασίες των οποίων βρίσκονται υπό υποχρεωτική αναστολή με βάση το Διάταγμα που εκδόθηκε από  τον Υπουργό Υγείας.

Συμμετοχή από εταιρείες του ξενοδοχειακού κλάδου.

Πέραν των πιο πάνω κριτηρίων, τονίζεται πως οι πιο δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής εάν δεν έχουν υποβάλει αίτηση για αναστολή καταβολή δόσεων για περίοδο 9 μηνών στη βάση του πρώτου διατάγματος που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Εάν κάποιος δικαιούχος έχει εξαντλήσει την περίοδο 9 μηνών δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Υπογραμμίζεται πως δικαίωμα συμμετοχής είχαν μέχρι τις 24 Ιουνίου 2020. Εάν κάποιος δανειολήπτης αιτήθηκε αναστολή δόσεων τον Ιούνιο χωρίς αναδρομική ισχύ και πληροί τα πιο πάνω κριτήρια, τότε μπορεί να αιτηθεί για αναστολή καταβολή δόσεων μέχρι και 3 μήνες.

Εργαλεία
Αξίζει να επισημανθεί πως ο υπουργός Οικονομικών σε χθεσινές του δηλώσεις επισήμανε πως εάν κάποιοι δεν είναι δικαιούχοι μπορούν να προσφύγουν στις τράπεζες οι οποίες έχουν στην διάθεσή τους πληθώρα άλλα εργαλεία ώστε να αναδιαρθρωθεί το δάνειο τους και να συνεχίσει να εξυπηρετείται.

Παράλληλα, τα εν λόγω κριτήρια που τέθηκαν έχουν σαν στόχο ώστε να μην γίνεται κατάχρηση του μέτρου αναστολής καταβολής δόσεων καθώς με βάση το πρώτο διάταγμα αναστάλθηκαν οι δόσεις για το 48,5% των δανειακών συμβάσεων. Το αυξημένο αυτό ποσοστό δεν δικαιολογείται διότι τα εισοδήματα μερίδας πολιτών και επιχειρήσεων δεν επηρεάστηκαν καθόλου από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν.

Κύριος στόχος τόσο της αναστολής δόσεως όπως και η αναδιάρθρωση των δανείων είναι η αναχαίτηση του νέου κύματος μη εξυπηρετούμενων δανείων που αναμένεται λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας