Μέσω Oxalis η εξαγορά Helix2 από την Pimco

InBusinessNews  26/10/2020 06:46
Μέσω Oxalis η εξαγορά Helix2 από την Pimco

Μέσω Oxalis η εξαγορά Helix2 από την Pimco

InBusinessNews  26/10/2020 06:46
Μέσω της Oxalis Holdings S.a.r.l. θα πραγματοποιηθεί η εξαγορά του δεύτερου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου (γνωστό ως «Project Helix 2») στην PIMCO, deal το οποίο έγινε γνωστό τον προηγούμενο Αύγουστο.
 
Σε ανακοίνωση της, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού σημειώνει ότι η Oxalis Holdings S.a.r.l. με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της CYCMC III LIMITED, στην οποία προηγουμένως θα μεταφερθεί χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ. Η Oxalis Holdings S.a.r.l. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
 
 
Η Oxalis είναι επενδυτικό όχημα, η οποία ελέγχεται από την Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Η PIMCO είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που εστιάζει στην ενεργή διαχείριση σταθερού εισοδήματος και παρέχει υπηρεσίες σε εξειδικευμένα ιδρύματα, ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και θεσμικούς επενδυτές. Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η CYCMC III LIMITED, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η CYCMC III LIMITED είναι κυπριακή εταιρεία εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων με περιορισμένη ευθύνη και έχει αδειοδοτηθεί ως εταιρεία εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων.
 
 
Πριν την ολοκλήρωση της παρούσας συναλλαγής, η CYCMC θα αποκτήσει άδεια μη-πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα.
 
Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η CYCMC III LIMITED θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά απόκτησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο, στην αγορά διαχείρισης και ανάκτησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο και στην αγορά διαχείρισης ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία έχει αποκτηθεί από μέτρα εκτέλεσης ή με την αποπληρωμή πιστωτικών δικαιωμάτων τα οποία προκύπτουν από υποθηκευμένα δάνεια στην Κύπρο.
 
Υπενθυμίζεται ότι το Helix 2 αφορά την πώληση εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου στην Pimco, χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία ύψους €916 εκατ.
 
Το Χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους €1.46 δις και αποτελείται από 22,224 δάνεια, κυρίως ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με πάνω από 5,616 ακίνητα. Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται ανέρχεται σε €440 εκατ.
 
Η εν λόγω συναλλαγή επιταχύνει τη στρατηγική της Τράπεζας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, καθώς μειώνει τα ΜΕΔ της κατά 24%1 και τον δείκτη ΜΕΔ κατά 5 εκατοστιαίες Μονάδες.
 
 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας