Α. Γιασεμίδης: Ο πλέον ελπιδοφόρος τομέας τα επενδυτικά ταμεία

Α. Γιασεμίδης: Ο πλέον ελπιδοφόρος τομέας τα επενδυτικά ταμεία

Α. Γιασεμίδης: Ο πλέον ελπιδοφόρος τομέας τα επενδυτικά ταμεία

Με κύριο μέλημα η Κύπρος να καταστεί κεντρικός προορισμός διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων και προσέλκυσης επενδυτικών ταμείων αλλά και διαχειριστών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Επενδυτικών Ταμείων (CIFA), που τα τελευταία χρόνια έχει εδραιωθεί ως το βασικό αντιπροσωπευτικό σώμα του κλάδου των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο, έχει θέσει νέες προτεραιότητες και στόχους.

RELATED ARTICLESΔιαβάστε ακόμα:
Central: Το νέο πολυώροφο έργο της Cyfield στη Λευκωσία
H Trust Insurance επεκτείνεται στην Ελλάδα! (video)

Μιλώντας στο InBusinessNews, o νέος Πρόεδρος του CIFA, Ανδρέας Γιασεμίδης υπογράμμισε πως οι νέοι στόχοι σχετίζονται πρωτίστως με την προώθηση της Κύπρου ως κέντρο ίδρυσης και λειτουργίας των επενδυτικών ταμείων, με την παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης στα μέλη του CIFA, με την προώθηση των επαγγελματικών προτύπων, καθώς και με τη συμβολή στη διαμόρφωση του λειτουργικού και ρυθμιστικού πλαισίου.  

Κύριο μέλημα του CIFA, πρόσθεσε, είναι να καταστεί η Κύπρος ως ένας κεντρικός προορισμός διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων και προσέλκυσης επενδυτικών ταμείων αλλά και διαχειριστών. Παράλληλα, σκοπεύει να βοηθήσει τα μέλη του να υιοθετήσουν τις τελευταίες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον κλάδο των επενδυτικών ταμείων. Ο ιδρυτικός σκοπός του CIFA μπορεί να αποτυπωθεί στο τετράπτυχο: «Υποστήριξη, Επαγγελματισμός, Διαμόρφωση, Προώθηση».

Ο κ. Γιασεμίδης ανέλυσε τους στόχους του CIFA οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

Παροχή υποστήριξης στα μέλη του
Οι Επιτροπές του CIFA θα αναλύουν και θα συζητούν τις επιπτώσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι εξελίξεις τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Θα εκδοθούν σχετικά έγγραφα καθοδήγησης προς τα μέλη του CIFA.

Προώθηση προτύπων και επαγγελματισμού
Ο CIFA θα προωθεί τον επαγγελματισμό, την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών που προσφέρουν οι συμμετέχοντες στην αγορά, προωθώντας την προστασία των επενδυτών, υποστηρίζοντας την τήρηση των προτύπων, τη διαφάνεια και την καλή εταιρική διακυβέρνηση. Επιπλέον, στόχος είναι ο CIFA να παρέχει σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια προκειμένου να υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη του κλάδου των επενδυτικών ταμείων και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών.

Συμμετοχή στη διαμόρφωση λειτουργικού ρυθμιστικού πλαισίου
Ο CIFA θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στον παγκόσμιο κλάδο και θα συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για τη διαμόρφωση κανονισμών, τόσο όταν απαιτείται σύμφωνα με τις κανονιστικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.

Προώθηση του κλάδου των επενδυτικών ταμείων της Κύπρου
Ο απώτερος στόχος του CIFA είναι να προωθήσει τον κλάδο των επενδυτικών ταμείων της Κύπρου. Μέσα για την εκπλήρωση του στόχου αυτού αποτελούν σε τοπικό επίπεδο η εκπροσώπηση του κλάδου στις οικονομικές αποστολές που διοργανώνει το κράτος ή / και οι ρυθμιστικές αρχές, με τη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων και σεμιναρίων, καθώς και με την επικοινωνία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε διεθνές επίπεδο, ο στόχος θα επιτευχθεί με την καλλιέργεια της σωστής κουλτούρας και την προώθηση των επενδυτικών ταμείων  μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς και της συμμετοχής σε σχετικά διεθνή σεμινάρια.

Ο κλάδος των επενδυτικών ταμείων αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια διατήρησης και ενδυνάμωσης του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επιπλέον αποτελεί «όχημα» στην προσέλκυση των ξένων κεφαλαίων στην Κύπρο. Η επικαιροποίηση ενός τόσο δυναμικού και αναπτυσσόμενου τομέα είναι από τις βασικές προτεραιότητες του CIFA επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τις εξελίξεις στα πολιτικά, οικονομικά και τεχνολογικά πεδία.

H Κύπρος διαθέτει μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν αξιόπιστο και ελκυστικό πόλο για τα επενδυτικά ταμεία και τους διαχειριστές τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξίζει να αναφερθούν ενδεικτικά: η ευρωπαϊκή ταυτότητά της και η πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, η ικανότητά της να προσφέρει μια οικονομικά αποδοτική και φορολογικά ευνοϊκή βάση και η στρατηγική της θέση που δημιουργεί ευκαιρίες στις ανεξερεύνητες, αλλά πολλά υποσχόμενες, αγορές της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής. Είναι αυτονόητο ότι η ευελιξία, η διαφάνεια, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα είναι επίσης χαρακτηριστικά ζωτικής σημασίας και βασικοί πυλώνες του χρηματοοικονομικού κλάδου της Κύπρου δίνοντας πολλαπλά κίνητρα τόσο σε διαχειριστές κεφαλαίων όσο και επενδυτές.

Ο CIFA αναγνωρίζει ότι η συμβολή των μελών του αποτελεί ορόσημο για την επίτευξη των στόχων του. Ως εκ τούτου, η εξέλιξη των μελών του αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά του και δεσμεύεται να επενδύσει σ’ αυτή με την ανταλλαγή ιδεών και σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

Στόχος είναι επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές επιτροπές του CIFA κατά τρόπο πρακτικό και ουσιαστικό για τον τομέα με άμεσα αποτελέσματα και ενέργειες. Για αυτό και κάθε επιτροπή απαρτίζεται από άτομα με κίνητρα, με κατάλληλη εμπειρία αλλά και προθυμία να συμβάλλουν στο να αναδείξει ο κλάδος τις πραγματικές δυνατότητές του. Η συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού στην προσπάθειά να ενισχυθεί το όραμα του CIFA είναι καθοριστική για μια πιο επενδυτικά φιλόξενη Κύπρο.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί η άριστη σχέση του CIFA με το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε όλα τα επίπεδα. Οι εξαιρετικές αυτές σχέσεις ολοένα και ενισχύονται σε μια προσπάθεια να ενημερωθεί η τοπική αγορά για τον κλάδο των επενδυτικών ταμείων, αφενός ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στον τομέα των επενδυτικών ταμείων και αφετέρου,  δημιουργώντας ένα φιλικό κλίμα στους διαχειριστές και επενδυτές.

Ο κλάδος των επενδυτικών ταμείων τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο πλέον ελπιδοφόρος τομέας της κυπριακής οικονομίας. Το ζητούμενο είναι να βελτιώνεται συνεχώς το προϊόν και οι υπηρεσίες που προσφέρει, να εκσυγχρονίζεται συνειδητά και συστηματικά, προκειμένου να παραμείνει η Κύπρος ένας ανταγωνιστικός και ελκυστικός προορισμός στην παγκόσμια αγορά.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας