Δεύτερη ευκαιρία και αφερεγγυότητα για επιχειρήσεις

Δεύτερη ευκαιρία και αφερεγγυότητα για επιχειρήσεις

Δεύτερη ευκαιρία και αφερεγγυότητα για επιχειρήσεις

Πρόσβαση σε αποτελεσματικές διαδικασίες αναδιάρθρωσης από βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ώστε να αναδιαρθρωθούν σε πρώιμο στάδιο και να αποφευχθεί η αφερεγγυότητα, παρέχει η συμφωνία πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ που επετεύχθη χθες στο Λουξεμβούργο μετά από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων επί της οδηγίας αφερεγγυότητας επιχειρήσεων. Παράλληλα, η ίδια οδηγία παρέχει μια δεύτερη ευκαιρία σε αξιόπιστους επιχειρηματίες που τελούν υπό πτώχευση και εισάγει μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής.

Διαβάστε ακόμα: Μαρία Δάμαλου: Πάντα πρώτοι

Διαβάστε ακόμα: Marr Tower: Πάνω από 30% οι πωλήσεις

Στόχος της προτεινόμενης ευρωπαϊκής οδηγίας είναι η δημιουργία λειτουργικού πλαισίου αφερεγγυότητας το οποίο κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας επιχειρήσεων, καθώς κάθε χρόνο στην ΕΕ γύρω στις 200.000 επιχειρήσεις κηρύσσουν πτώχευση και γύρω στο 1,7 εκατ. εργαζόμενοι χάνουν τις δουλειές τους. Έτσι, η Κομισιόν προτείνει σύγχρονους και εκσυγχρονισμένους κανόνες για την αφερεγγυότητα που θα διευκολύνουν την αναδιάρθρωση, θα δώσουν στις επιχειρήσεις μια δεύτερη ευκαιρία και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αναμένεται να περιορίσει τον αριθμό θέσεων εργασίας που χάνονται κάθε χρόνο από την πτώχευση εταιρειών, να υπάρξει περισσότερη ασφάλεια για τους διασυνοριακούς επενδυτές, να μετατρέψει τα κακά χρέη σε εξυπηρετούμενες πιστώσεις ώστε να διευκολυνθεί ο δανεισμός, καθώς επίσης και να δώσει την ευχέρεια στους επιχειρηματίες να ξαναρχίσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, να διατηρήσουν την καινοτομία και να δημιουργήσουν επιπλέον τρία εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τι αλλάζει στην Κύπρο
Με βάση τα στοιχεία της Κομισιόν η Κύπρος βρίσκεται στην 9η θέση σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του πλαισίου και των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ο μέσος όρος διάρκειας της διαδικασίας είναι ενάμισι χρόνος, το ποσοστό ανάκτησης για ασφαλιζόμενους πιστωτές μετά από διαδικασίες αφερεγγυότητας ανέρχεται στο 72,8% και το πιθανότερο σενάριο για χρεώστες που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια είναι η εκκαθάριση.

Στην Κύπρο σήμερα υπάρχουν ελάχιστα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης που αφυπνίζουν τους οφειλέτες για τον κίνδυνο αφερεγγυότητας και την επείγουσα ανάγκη να ενεργήσουν προκειμένου να αποφευχθεί η εκκαθάριση. Με την οδηγία oi οφειλέτες θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, θα μπορούν να ανιχνεύσουν μια επιδείνωση της ανάπτυξης και να οδηγούνται σε αναδιαρθρώσεις σε πρώιμο στάδιο. Παράλληλα, αναμένεται να δημιουργηθεί κουλτούρα πρώιμων αναδιαρθρώσεων.

Σήμερα, μετά την έναρξη της πρώιμης αναδιάρθρωσης, ο οφειλέτης έχει περιορισμένο έλεγχο της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησής του. Ο περιορισμένος έλεγχος μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια εμπόδιο για την έναρξη της πρώιμης αναδιάρθρωσης. Με την οδηγία, ο οφειλέτης μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησής του. Ο διορισμός ενός επαγγελματία αφερεγγυότητας θα διευκολύνει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του οφειλέτη κατά την αναδιάρθρωση.

Επίσης, στην Κύπρο η νέα χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία πρώιμης αναδιάρθρωσης δεν προστατεύεται επαρκώς. Με την οδηγία της ΕΕ, η πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για τη διάσωση της εταιρείας. Η νέα χρηματοδότηση μπορεί να προστατευθεί αυξάνοντας τις πιθανότητες μιας επιτυχούς αναδιάρθρωσης.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας