Η νομική πτυχή στις συμφωνίες διανομής στην Κύπρο

InBusinessNews  20/05/2019 07:32
Η νομική πτυχή στις συμφωνίες διανομής στην Κύπρο

Η νομική πτυχή στις συμφωνίες διανομής στην Κύπρο

InBusinessNews  20/05/2019 07:32

Τη νομική πτυχή που καθορίζει τις συμφωνίες διανομής στην Κύπρο ανέλυσε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου Λιανικού Εμπορίου η Δικηγόρος και Συνέταιρος στο ΔΡ. Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Βικτώρια-Ζωή Παπαγιάννη. 

RELATED ARTICLES

Στην Κύπρο, όπως είπε, κατά τη διάρκεια παρουσίασης, δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση που να διέπει συμφωνίες μεταξύ ενός διανομέα και ενός προμηθευτή ή παραγωγού/κατασκευαστή, η οποία αφορά στη διανομή των προϊόντων του δεύτερου από τον πρώτο, εντός των ορίων μιας συγκεκριμένης αγοράς.

Διαβάστε ακόμα: Οι μεγαλομέτοχοι των κυπριακών εταιρειών

Διαβάστε ακόμα: Λιανεμπόριο: Οι ειδικοί του τομέα αναλύουν και προτείνουν (βίντεο)

Όπως εξήγησε, οι Συμφωνίες Διανομής προσομοιάζουν αρκετά με τις συμφωνίες αντιπροσώπευσης (agency agreements) και τις συμφωνίες δικαιόχρησης (franchise agreements). Ωστόσο, έχουν και ουσιώδεις διαφορές μεταξύ τους:

 • Ο διανομέας δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος (agent) ενός άλλου προσώπου, αλλά ως ανεξάρτητο πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με τον αγοραστή απευθείας και αναλαμβάνει, συνεπώς, το εμπορικό και νομικό ρίσκο της συναλλαγής  
 • Ο διανομέας δεν υποχρεούται να καταβάλλει δικαιώματα (royalties) για τη χρήση των προϊόντων του προμηθευτή, όπως συμβαίνει στα πλαίσια συμφωνιών δικαιόχρησης, παρά μόνο το αντίτιμο των προϊόντων που αγοράζει  

Βασικοί όροι συμφωνίας διανομής

Η κ. Παπαγιάννη απαρίθμησε τους βασικούς όρους που πρέπει να περιλαμβάνει μία συμφωνία διανομής:

 • ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Αποκλειστική ή μη, μοναδική, επιλεκτική)
 • ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (περιορισμένου ή αορίστου χρόνου)
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (καθορισμός της αγοράς, ζητήματα παρεμπόδισης ανταγωνισμού)
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ/ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Πάντως, είναι σύνηθες τέτοιου είδους συμφωνίες να συμπεριλαμβάνουν, ως θέμα πρακτικής, και άλλους όρους που αφορούν, μεταξύ άλλων:

 • τον καθορισμό ελάχιστων στόχων πωλήσεων (minimum sales targets)
 • την ανάληψη ευθύνης για τη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων (marketing)
 • το μηχανισμό αναφοράς πωλήσεων (sales reporting mechanism)
 • τη διατήρηση ελάχιστου αποθεματικού προϊόντων από το διανομέα (minimum stock of goods)  

Τερματισμός Συμφωνίας Διανομής
Η παρουσίαση εστίασε και στο ζήτημα του τερματισμού μιας συμφωνίας διανομής. Ειδικότερα, στις πλείστες συμφωνίες διανομής καθορίζεται ρητά είτε η χρονική διάρκεια, μετά την παρέλευση της οποίας η συμφωνία τερματίζεται με την παροχή της προβλεπόμενης προειδοποίησης τερματισμού (notice of termination), η οποία επίσης καθορίζεται, ή τουλάχιστον η χρονική διάρκεια της αναγκαίας προειδοποίησης (ακόμα και εάν αυτή είναι αορίστου χρόνου).

Όπως εξήγησε η κ. Παπαγιάννη, στις περιπτώσεις όπου απουσιάζει μια τέτοια ρητή ρύθμιση αναφορικά με τη διάρκεια της προειδοποίησης που πρέπει να δοθεί και στις οποίες ο προμηθευτής επιθυμεί να αντικαταστήσει το διανομέα, πρέπει να δοθεί «εύλογη προειδοποίηση» για τον τερματισμό, αλλιώς αυτός θα κριθεί ως παράνομος.
 
Παράνομος τερματισμός
Σε περίπτωση παράνομου τερματισμού συμφωνίας διανομής, απαιτούνται αποζημιώσεις για την απώλεια του κέρδους που ο διανομέας θα είχε κατά τη διάρκεια της περιόδου, για την οποία θα έπρεπε να του δοθεί ειδοποίηση ΕΙΤΕ για αποκατάσταση των δαπανών στις οποίες προέβη ο διανομέας κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος που ήθελε καθορισθεί από το Δικαστήριο, μέχρι και την παροχή της προειδοποίησης. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες πρέπει να ήταν εύλογες, να μην έχουν ήδη αποζημιωθεί και να μην έλαβαν χώρα αποκλειστικά με πρωτοβουλία του διανομέα και χωρίς οποιαδήποτε ρητή ή εξυπακουόμενη παρακίνηση από τον προμηθευτή.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας