Β2Kapital: Κι άλλες εξαγορές δανείων το 2018

Β2Kapital: Κι άλλες εξαγορές δανείων το 2018

Β2Kapital: Κι άλλες εξαγορές δανείων το 2018

Περαιτέρω αγορές δανείων από τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο εξαγγέλλει ότι θα γίνουν εντός του 2018, ο Managing Director της B2Kapital Cyprus Ltd Ράκης Χριστοφόρου. Η θυγατρική του Ομίλου B2 Holding, που αγόρασε πρόσφατα δάνεια 145 εκατ. ευρώ από την Ελληνική Τράπεζα είναι η πρώτη εταιρεία που αδειοδοτήθηκε στην Κύπρο για τέτοιου είδους συναλλαγές. 

RELATED ARTICLES

Ο κ. Χριστοφόρου αποκαλύπτει πως γίνονται συνεχώς επαφές με τράπεζες ενώ προβλέπει πως την επόμενη διετία θα σημειωθούν αρκετές πράξεις πώλησης δανείων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, κάτι που έχει ήδη καθυστερήσει, όπως σημειώνει.

Διαβάστε ακόμα: Τα νέα, ανακαινισμένα δωμάτια του Hilton Park
 
Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το γεγονός πως είστε η πρώτη εταιρεία που απέκτησε άδεια για αγορά δανείων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου;
Πιστεύουμε ότι έχουμε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως η πρώτη αδειοδοτημένη εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων διότι έχουμε ήδη στελεχωθεί στην Κύπρο με πολύ έμπειρα στελέχη και έχουμε δημιουργήσει τις απαραίτητες ομάδες οι οποίες μπορούν άμεσα να αναλάβουν την διαχείριση χαρτοφυλακίων εκμεταλλευόμενοι και τις βέλτιστες πρακτικές του Ομίλου B2 Holding με παρουσία και σημαντική εμπειρία σε τουλάχιστον 23 Ευρωπαϊκές αγορές. 
Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην ανασυγκρότηση της Κυπριακής οικονομίας και της Τραπεζικής αγοράς. Με την πώληση του προβληματικού χαρτοφυλακίου τους οι Τράπεζες θα είναι σε θέση να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του υγιούς χαρτοφυλακίου τους. Αυτός εξάλλου θα έπρεπε να είναι ο κύριος στόχος των Τραπεζών. 

Διαβάστε ακόμα: Ε. Παπαδόπουλος: Νέος Group Marketing Manager της P&P Ice Cream

Έχετε ήδη προχωρήσει στην αγορά δανείων ονομαστικής αξίας 145 εκατ. από την Ελληνική Τράπεζα. Το πακέτο όπως ανακοινώθηκε αφορά δάνεια που δεν προέρχονται από τη λιανική τραπεζική. Πως σκοπεύετε να τα διαχειριστείτε;
H Β2 Kapital Cyprus Ltd, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Δεκέμβριο του 2017, έχει έρθει σε συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ονομαστικής αξίας (face value) Ευρώ 145 εκ. περίπου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 
H B2KAPITAL επέλεξε να δραστηριοποιηθεί κυρίως στον τομέα των εταιρικών δανείων σε Mικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι αυτoί οι τομείς αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο με πολύ ψηλό ποσοστό ΜΕΔ. Θεωρούμε ότι τα εταιρικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης ενώ παράλληλα οι εταιρείες διαχείρισης που εξειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα είναι ολιγάριθμες. Στη B2KAPITAL θεωρούμε ότι κάθε μη εξυπηρετούμενο δάνειο αποτελεί ειδική περίπτωση και, για αυτό τον λόγο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον δικό του μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο. Από πλευράς μεθοδολογίας, η διαχείριση θα γίνεται με βάση την ανάλυση βιωσιμότητας της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη τον Τομέα δραστηριοποίησης της καθώς και τις προοπτικές του.

Θα μπορούσατε να μας πείτε σε τι τιμή έκλεισε η συγκεκριμένη πράξη;
Για τον καθορισμό της τιμής λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες όπως για παράδειγμα κατά πόσο υπάρχουν εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα δάνεια είναι μη εξυπηρετούμενα κλπ. Για το κάθε δάνειο έχει καθοριστεί συγκεκριμένη τιμή/αξία και οι διαφορές είναι μεγάλες. Για αυτό ακριβώς τον λόγο η τελική τιμή εξαγοράς του χαρτοφυλακίου δεν είναι με κανένα τρόπο αντιπροσωπευτική για την εξαγωγή των οποιονδήποτε συμπερασμάτων για την τιμή του κάθε δανείου ξεχωριστά.   

Η διαχείριση τους θα γίνει μέσω μονάδων που έχουν δημιουργηθεί στην Κύπρο ή μέσω  εξωτερικού και άλλων μονάδων της μητρικής εταιρείας;
Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα γίνει αποκλειστικά στην Κύπρο από το πολύ έμπειρο προσωπικό μας στον Τομέα των ΜΕΔ. Για την διαχείριση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου έχουμε προχωρήσει στην στελέχωση  των απαραίτητων ομάδων στις οποίες θα διαχωριστεί το χαρτοφυλάκιο.  
Παράλληλα, πέραν του ότι θα έχουμε πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες του Ομίλου, θα έχουμε την απαραίτητη υποστήριξη από τις εταιρείες του Ομίλου που είναι δραστηριοποιημένες σε τουλάχιστον 23 Ευρωπαϊκές αγορές με τις οποίες θα ανταλλάζουμε πάνω σε συνεχή βάση εμπειρίες και γνώσεις. 

Έχετε κάνει περαιτέρω επαφές για απόκτηση δανείων κι από άλλες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο; 
Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με άλλες Τράπεζες της Κύπρου οι οποίες έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για την πώληση προβληματικών χαρτοφυλακίων. Οι επαφές συνεχίζονται και αναμένουμε ότι μέσα στο 2018 θα προχωρήσουμε στην εξαγορά και άλλου ή/και άλλων χαρτοφυλακίων.  
Στόχοι της B2KAPITAL είναι να καθιερωθεί ως:
•    Αξιόπιστος συστημικός παράγοντας στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο,
•    Στρατηγικός και αξιόπιστος εταίρος των τραπεζών που επιλέγουν να προβούν σε πώληση των προβληματικών δανείων σε εξειδικευμένους συνεργάτες,
•    Αρωγός στην αναγκαία αναδιάρθρωση και ανάπτυξη βιώσιμων εταιρειών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας. 

Θα σας ενδιέφερε η εμπλοκή και στον τομέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, πέραν από την αγορά; 
Ο Όμιλος έχει προχωρήσει τόσο στην εξαγορά προβληματικών χαρτοφυλακίων όσο και στην διαχείριση τους στο εξωτερικό. Στην Κύπρο επίσης δεν αποκλείουμε στην συνέχεια να προβούμε και σε διαχείριση χαρτοφυλακίων. 

Εκτιμάτε πως η πρακτική της πώλησης δανείων θα τύχει μεγαλύτερης εφαρμογής το επόμενο διάστημα; 
Εκτίμηση μας είναι ότι οι Τράπεζες εξαιτίας των κεφαλαιακών πιέσεων που δέχονται, συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 9 (IFRS 9), θα προχωρήσουν στην πώληση μεγάλου μέρους των προβληματικών χαρτοφυλακίων τους μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια.  
Η πρακτική πώλησης προβληματικών χαρτοφυλακίων ακολουθείται με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες βοηθώντας με το τρόπο αυτό τις Τράπεζες αλλά και την οικονομία των χωρών αυτών γενικότερα. Η καθυστέρηση πώλησης προβληματικών δανείων από τις κυπριακές τράπεζες έχει συμβάλει στην διατήρηση των ψηλών Δεικτών των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων που παρουσιάζουν σήμερα οι κυπριακές τράπεζες και γενικά το τραπεζικό μας σύστημα σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Από την πώληση δανείων δεν θα επωφεληθούν μόνο οι Τράπεζες αλλά και οι δανειολήπτες από τις ευέλικτες λύσεις που θα τους προσφέρουμε μέσα από την ανάλυση και κατανόηση των δεδομένων του κάθε ενός ξεχωριστά. Οι συνεργάσιμοι δανειολήπτες θα επωφεληθούν τα μέγιστα αφού σε αυτούς θα προσφερθούν λύσεις οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν βάθος χρόνου στην αποπληρωμή του δανείου, αναδιάρθρωση, χαμηλά επιτόκια/τόκους ή/και διαγραφές επιτοκίων ή/και  κούρεμα μέρους του δανείου. Στους συνεργάσιμους δανειολήπτες που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα τα οφέλη από την διευθέτηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερα.
Για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές θα ακολουθηθεί μια σαφώς πιο αυστηρή στρατηγική γιατί δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τέτοιες πολιτικές. 

Η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με πληροφορίες διαθέτει προς πώληση ένα πολύ μεγάλο πακέτο μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι κάτι που θα ενδιέφερε;  
Είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο τόσο της επένδυσης για αγορά  του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου όσο και της μετέπειτα διαχείρισης του.  
 

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας