KES college

  05/10/2021 11:35
KES college

KES college

  05/10/2021 11:35

Είναι πλέον γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Logistics ως στρατηγικής σημασίας διαδικασίες που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση του κέρδους τους και στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η Μαρίνα Κωνσταντίνου, Συντονίστρια Προγραμμάτων Σπουδών Logistics του KES COLLEGE, αναφέρεται στα δύο σχετικά προγράμματα που προσφέρονται στους σπουδαστές, με στόχο την παροχή ποικιλίας γνώσεων σε σχέση με την εξελισσόμενη αγορά.

Μοναδικά προγράμματα σπουδών

Τα προγράμματα σπουδών «Εφοδιαστική/Logistics» και «Εφοδιαστική/Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», που προσφέρει το KES COLLEGE, είναι αξιολογημένα και πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.). Είναι τα μοναδικά στην Κύπρο που καλύπτουν όλο το σχετικό με την επιστήμη αυτή φάσμα, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αποθήκευση, τη διαχείριση των αποθεμάτων και του στόλου οχημάτων.

Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις

Στόχος των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών είναι να δώσουν στους φοιτητές σημαντικές θεωρητικές αλλά κυρίως πρακτικές γνώσεις αναφορικά με το αντικείμενο των σπουδών τους, με στόχο την είσοδο και την επιτυχή εδραίωσή τους στον επαγγελματικό στίβο.

Οι πρωτοβουλίες και η διεύρυνση των ευθυνών που μαθαίνουν  να αναπτύσσουν μέσα από τις σπουδές τους, θα  βοηθήσουν ουσιαστικά τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη.                                                                               

Τα μαθήματα που προσφέρονται στα προγράμματα σπουδών «Εφοδιαστική/Logistics» και «Εφοδιαστική/Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» του KES COLLEGE έχουν χαρακτηριστεί από επίσημους αξιολογητές του εξωτερικού ως σύγχρονα και άμεσα συνδεδεμένα με την αγορά και τις απαιτήσεις της. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσα από την ποιοτική και μοντέρνα θεματολογία, την άρτια δομή και την εκσυγχρονισμένη βιβλιογραφία που εμπεριέχουν τα μαθήματα που προσφέρονται. Επιπλέον, η ομάδα των καθηγητών που έχει επιλεχθεί θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη για το αντικείμενο διδασκαλίας τους, καθώς συνδυάζουν υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα με πολυετή επαγγελματική πείρα στον κλάδο των Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Κάθε μεμονωμένο μάθημα διδάσκεται από διαφορετικό καθηγητή και αυτό παρέχει ποικιλία εμπειρικών γνώσεων στους φοιτητές που παρακολουθούν τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.  

Το KES COLLEGE προσφέρει δύο Προγράμματα Σπουδών Logistics ως ακολούθως:

1.Πρόγραμμα Σπουδών Εφοδιαστική/Logistics (Δίπλωμα, 2 χρόνια φοίτηση)

2.Πρόγραμμα Σπουδών Εφοδιαστική/Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Ανώτερο Δίπλωμα, 3 χρόνια φοίτηση)

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι τα πιο πάνω προγράμματα σπουδών καινοτομούν στη γλώσσα διδασκαλίας, καθώς υπάρχει η επιλογή της Ελληνικής ή της Αγγλικής. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με την Αγγλική μπορούν να επιλέξουν την Ελληνική εκδοχή των προγραμμάτων για καλύτερη κατανόηση του θέματος. Επίσης, υπάρχει η επιλογή παρακολούθησης βραδινών μαθημάτων, τα οποία αρχίζουν στις 18:00 και περατώνονται τις 21:00, με φοίτηση τρεις φορές την εβδομάδα. Η  επιλογή των βραδινών μαθημάτων διευκολύνει πολλούς εργαζόμενους/ενδιαφερόμενους, καθώς η παρακολούθησή τους δεν επηρεάζει το ωράριο εργασίας τους. Καταληκτικά, όσον αφορά τα δίδακτρα, αξίζει να σημειωθεί ότι προσφέρονται ευκολίες πληρωμής ως επίσης και η δυνατότητα κάποιος να αιτηθεί για κρατική φοιτητική χορηγία εάν πληροί τα προκαθορισμένα κριτήρια.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22875737

E-mail: logistics@kes.ac.cy

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας