G.A.P. VASSILOPOULOS GROUP

  03/04/2019 13:53
G.A.P. VASSILOPOULOS GROUP

G.A.P. VASSILOPOULOS GROUP

  03/04/2019 13:53
Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos αντιπροσωπεύει στην Κύπρο ασφαλιστικούς οργανισμούς που έχουν ως έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κύπρο υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (Freedom of Services) και της Ελεύθερης Εγκατάστασης (Freedom of Establishment).
 
Oι οργανισμοί αυτοί έχουν δεσμευτεί για την πλήρη συμμόρφωσή τους με την Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ και συνεργάζονται στενά με τις τοπικές ρυθμιστικές Αρχές. Ως εκ τούτου οι ασφαλιστικές υπηρεσίες του Ομίλου δεν επηρεάζονται όσον αφορά την ολιστική διαχείριση των κινδύνων και των κεφαλαιουχικών υποχρεώσεων που απαιτούνται από την Οδηγία, όπως σημειώνουν ο Γιώργος Καραπατέας, γενικός διευθυντής ασφαλειών και η Στέλλα Κασσιανίδη, credit insurance manager του ομίλου. 
 
Υπηρεσίες
Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ιδανικές λύσεις με μοναδικό σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρησιακών μονάδων και όχι μόνο, για τους οικονομικούς κινδύνους που παραμονεύουν και απειλούν τη βιωσιμότητά τους.
Οι ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται από ασφαλιστικούς οργανισμούς μεγάλης εμβέλειας και κύρους.
Στις ασφαλίσεις περιουσίας και θαλάσσιων κινδύνων οι καλύψεις παρέχονται από συνδικάτα των Lloyd’s του Λονδίνου και συγκεκριμένα μέσω του XL Catlin Syndicate (2003) και του NEON Syndicate (2468).
Οι Lloyd’s, είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική αγορά παγκοσμίως και χαίρει μεγάλης εκτίμησης και σεβασμού για την αξιόπιστη παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών. Τα αναφερόμενα συνδικάτα έχουν αξιολογηθεί με «Α» βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας.
Όσον αφορά τις ασφαλίσεις πιστώσεων (οφειλετών), οι καλύψεις παρέχονται σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες Εuler Hermes, Coface και Αtradius, οι οποίες δραστηριοποιούνται παγκοσμίως και απολαμβάνουν εμπειρία άνω των 100 χρόνων. Με τη σειρά τους έχουν αξιολόγηση «Α» από τους Moody’s.
Το διακριτικό αυτό πλεονέκτημα των αξιολογήσεων που χαίρουν οι προμηθευτές των ασφαλιστικών υπηρεσιών, τις οποίες ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos αντιπροσωπεύει, πιστοποιεί την οικονομική τους ευρωστία και τη δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται στις αξιώσεις του πελατολογίου τους άμεσα και έγκαιρα.
Ο Όμιλος, με την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στην πέραν των 25 ετών παρουσία στα κυπριακά ασφαλιστικά δρώμενα, συμβάλλει με το δικό του τρόπο στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων των ιδιωτών και των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις Γενικής Φύσεως και συγκεκριμένα στους ακόλουθους κλάδους:
• Ασφαλίσεις περιουσίας, εμπορικών και ιδιωτικών κινδύνων
Οι ασφαλίσεις περιουσίας παρέχουν προστασία της κατοικίας ή της επιχείρησης έναντι ζημιάς ή απώλειας από κατονομαζόμενους στο Ασφαλιστήριο, κινδύνους όπως: πυρκαγιά, έκρηξη, σεισμό, θύελλες, καταιγίδες, πλημμύρες, κλοπή κλπ. Παρέχει επίσης προστασία σε μια επιχείρηση σε περίπτωση που υποστεί οικονομική ζημιά από ασφαλισμένο κίνδυνο, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά της σε μια διακοπή των εργασιών της.
• Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης και ασφάλιση προϊόντων
Οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης παρέχουν ασφαλιστικές καλύψεις έναντι της νομικής ευθύνης των ασφαλισμένων, για πληρωμή αποζημιώσεων σε σχέση με σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά σε περιουσία τρίτων, που προέρχονται από διάφορα αδικήματα.
• Ασφάλιση ευθύνης εργοδότη
Η ασφάλιση ευθύνης εργοδότη είναι υποχρεωτική δια νόμου και οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να διατηρούν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι της νομικής τους ευθύνης για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια που μπορεί να υποστούν οι εργοδοτούμενοι από και κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους.
• Ασφαλίσεις θαλάσσιων κινδύνων
Οι ασφαλίσεις μεταφερόμενων φορτίων παρέχουν ασφαλιστικές καλύψεις στη θάλασσα έναντι κινδύνων της θάλασσας και εξωτερικών κινδύνων στους οποίους τα φορτία είναι εκτεθειμένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους από ένα τόπο σε άλλο. Η ασφάλιση αυτή είναι σημαντική τόσο για τους εισαγωγείς όσο και για τους εξαγωγείς προϊόντων και συμβάλλει με ξεχωριστό τρόπο στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου.
• Ασφάλιση σκαφών αναψυχής
Με το ασφαλιστήριο σκαφών καλύπτονται τόσο οι ζημιές που θα γίνουν στο ίδιο το σκάφος όσο και η αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Προσφέρεται και κάλυψη για προσωπικά ατυχήματα στο πλαίσιο της χρήσης του σκάφους.
• Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων
Παρέχει προστασία από οικονομικές συνέπειες για θάνατο ή σωματική βλάβη που προέρχεται από ατύχημα που είναι αποτέλεσμα τυχαίου, βίαιου και απρόβλεπτου γεγονότος.
• Ασφάλιση ταξιδιού
Η ασφάλιση ταξιδιού παρέχει μια πληθώρα καλύψεων που μεταξύ των άλλων αφορούν σε: Απώλεια Αποσκευών, Απώλεια Χρημάτων, Κάλυψη για Προσωπικά Ατυχήματα, Ακύρωση ή Διακοπή Ταξιδιού, Ιατρικά Έξοδα λόγω Ατυχήματος.
• Ασφάλιση πιστώσεων (οφειλετών)
Η ασφάλιση αυτή είναι σημαντική για επιχειρηματίες, λόγω του ότι τους παρέχει ασφαλιστική προστασία έναντι ξαφνικής ή απρόβλεπτης επισφάλειας ή αδυναμίας του αγοραστή/πελάτη να εξοφλήσει τις οφειλές του στην καθορισμένη ημερομηνία.    
 
Ο Όμιλος
Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos ιδρύθηκε το 1964 με όραμα να εξυπηρετήσει την εμπορική κοινότητα, παρέχοντας αλληλένδετες υπηρεσίες κάτω από την ίδια στέγη σαν «One-Stop-Shop». Μέσα από συνεχή ανάπτυξη, ο Όμιλος σήμερα κατατάσσεται μεταξύ των 25 κορυφαίων οργανισμών στην Κύπρο και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς Μεταφοράς, Αποθήκευσης, Διανομής, Χρηματοοικονομικών, Φιλοξενίας και  Καταναλωτή.                                                                                         Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos εργοδοτεί πέραν των 1,200 ατόμων. Σήμερα δραστηριοποιείται μέσω 3,000 γραφείων/συνεργατών/σημεία πώλησης σε όλη την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και το Ισραήλ.
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κεντρικά γραφεία
Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 20, 2011, Στρόβολος
Ταχυδρομικό κιβώτιο: 23897, 1687, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22710500
Φαξ: 35722 514099
E-mail: insurance@gapgroup.com
Ιστοσελίδα: www.gapgroup.com
www.gapinsuranceagency.com
 

 
Πίσω στην αρχή της σελίδας