FACILITIES MANAGEMENT

  10/11/2022 12:11
FACILITIES MANAGEMENT

FACILITIES MANAGEMENT

  10/11/2022 12:11

Με τις σωστές υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management) οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια των κτιριακών τους εγκαταστάσεων και την αποδοτικότητα των καθημερινών εταιρικών διαδικασιών. Ένα τέτοιο σύστημα, εφόσον η ευθύνη του αναληφθεί από τον κατάλληλο συνεργάτη, μπορεί να περιλαμβάνει το τηλεφωνικό κέντρο, τις υπηρεσίες καθαρισμού, τη φύλαξη, την τεχνική συντήρηση του χώρου, την εστίαση και άλλα τινά, ανάλογα με τις ανάγκες στις οποίες εστιάζει η κάθε εταιρεία. Το facility management απευθύνεται, δίχως εξαιρέσεις, σε επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, την ώρα που ένας ικανός πάροχος μπορεί να αποδειχθεί ισχυρό πλεονέκτημα στο πεδίο μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Μια εταιρεία, που δραστηριοποιείται με επιτυχία στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων, έχει τη δυνατότητα - με την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες που της προσφέρει η εξειδίκευση - να μειώσει το κόστος που οι επιχειρήσεις επωμίζονται για τις σχετικές εργασίες, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα του αποτελέσματος. Εξάλλου, ο εκσυγχρονισμός δεν έρχεται μόνος και ο τομέας του facility management ήλθε για να αποτελέσει βασικό του σύμμαχο, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα εμπειρία.

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας