Αυτό είναι το νέο διάταγμα για την ποσόστωση στο χαλλούμι ΠΟΠ-Οι ανακοινώσεις από Μαρία Παναγιώτου

Νέο διάταγμα για την ποσόστωση γάλακτος στην παρασκευή του χαλλουμιού Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), ανακοίνωσε η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, μαζί με χρηματοδοτικά μέτρα και εργαλεία για τον κλάδο.

Ανακοίνωσε ακόμα την έναρξη λειτουργίας λογισμικού καταμέτρησης του αιγοπρόβειου γάλακτος τον Οκτώβριο 2024, με στόχο τα ποσοτικά δεδομένα, που θα προκύψουν να συνυπολογίζονται στον καθορισμό των διαταγμάτων.

Εν αναμονή αυτών των δεδομένων, το διάταγμα προνοεί για το διάστημα 1 Φεβρουαρίου 2025 έως και 31 Αυγούστου 2025 η ποσόστωση για αιγοπρόβειο γάλα στο μίγμα του χαλλουμιού να ανέβει στο 30% από το 25% που ήταν το υφιστάμενο.

Στο μεσοδιάστημα των 7 μηνών, παραμένουν ως βάση τα ποσοστά που υπάρχουν στα Διατάγματα του 2023-2024.

Ως εκ τούτου, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 η ποσόστωση θα είναι στο 25%.

Για το διάστημα της ξηράς περιόδου υπήρχαν δύο Διατάγματα, ένα Διάταγμα που καθόριζε την ποσόστωση στο 10% και ένα δεύτερο στο 19%.

Η Υπουργός ανέφερε ότι αξιοποιώντας τα υφιστάμενα ποσοτικά δεδομένα του Υπουργείου Γεωργίας, καθορίζεται ως νέο ποσοστό ο μέσος όρος των Διαταγμάτων αυτών, που είναι το 15%.

Το νέο Διάταγμα που θα εκδοθεί θα είναι ετήσιο. Η Υπουργός σημείωσε ότι ο μέσος όρος ποσόστωσης που καθορίζεται από αυτό (25%,15%, 30%), είναι στο 23% ενώ ο μέσος όρος ποσόστωσης των Διαταγμάτων του 2023-2024 (10%, 19%, 25%) καθορίζονταν στο 18%.

Όπως ανέφερε η κα. Παναγιώτου, με το νέο Διάταγμα υπάρχει αύξηση +5% και μείωση της περιόδου εποχικότητας στους 5 αντί στους 6 μήνες.

Σημείωσε δε ότι η μορφή των πιο πάνω Διαταγμάτων βοηθά το σύνολο των κτηνοτρόφων.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, βοηθά το σύνολο των αιγοπροβατοτρόφων, τόσο αυτών που χρησιμοποιούν την εποχικότητα όσο και εκείνων που παράγουν σε όλη τη διάρκεια του έτους, να δραστηριοποιηθούν με τρόπο ώστε να αυξηθεί περαιτέρω η παραγωγή τους και να μετεξελιχθούν σε διαδικασία παραγωγής χωρίς εποχικότητα.

Βοηθά επίσης το σύνολο των αγελαδοτρόφων να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που απαιτούν μη περαιτέρω αύξηση του αγελαδινού γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή χαλλουμιού, και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μονάδων τους, όπως ορίζουν και οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις.

Χρηματοδοτικά μέτρα και εργαλεία

Η Υπουργός ανακοίνωσε παράλληλα κάποια γενναιόδωρα, όπως τα χαρακτήρισε, χρηματοδοτικά μέτρα και εργαλεία που διαμόρφωσε το Υπουργείο σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή χαλλουμιού.

Ήδη στις 16 Ιουλίου έχει οριστεί συνάντηση με τους αιγοπροβατοτρόφους και τους αγελαδοτρόφους για συζήτηση των κινήτρων αυτών. 

Τα εργαλεία αυτά θα αφορούν στοχευμένα κίνητρα για την αύξηση παραγωγής του αιγοπρόβειου γάλακτος και τον σταδιακό τερματισμό της εποχικότητας. Η έμφαση θα είναι στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, στη γενετική βελτίωση, στην αύξηση των παραγωγικών μονάδων κ.ά.

Θα αφορούν επίσης αύξηση του αριθμού των μονάδων αιγοπροβατοτροφίας και βελτίωση των υποδομών των υφιστάμενων κτηνοτροφικών μονάδων.

Δίνονται επίσης κίνητρα για τη μη περαιτέρω αύξηση του αγελαδινού γάλακτος που συνδέεται με την παραγωγή χαλουμιού και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μονάδων τους.

Η Υπουργός ανακοίνωσε ακόμα αύξηση των ελέγχων για εντοπισμό και καταγγελία όσων πλήττουν το χαλούμι ΠΟΠ, αύξηση των εξαγωγών, αυστηροποίηση της νομοθεσίας και δημιουργία ομάδας παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων σε μηνιαία βάση με όλους τους εμπλεκομένους στην παραγωγή χαλλουμιού.

Πρόσθεσε ότι τόσο η ίδια όσο και η και η Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω θα ενημερώνονται σε εξαμηνιαία βάση για την πορεία προόδου των μέτρων.

Επίσης σε ετήσια βάση θα πραγματοποιείται συνάντηση με όλους τους εμπλεκομένους υπό τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η Υπουργός σημείωσε επίσης ότι έχει ήδη υπογραφεί  ερευνητικό πρόγραμμα με το ΤΕΠΑΚ, το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Τμήμα Γεωργίας που ανάμεσα σε άλλα θα βοηθήσει στον προσδιορισμό της εντοπιότητας του χαλουμιού, αλλά και σε μια σειρά από άλλα χρήσιμα στοιχεία.

Τόνισε ακόμα πως για το 2024, επιπρόσθετα των κινήτρων και μέτρων που θα δοθούν, υπάρχουν ήδη εγκεκριμένες επενδύσεις στην αιγοπροβατοτροφία για 220 άτομα ύψους 50 εκ ευρώ, τα οποία αναμένεται ότι βραχυπρόθεσμα θα προσδώσουν σημαντικές ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος, που μας είναι απαραίτητες.

«Το χαλλούμι είναι η κοινή μας κληρονομιά. Το κράτος έμπρακτα αξιοποιεί τη μεταβατική περίοδο και συνεχίζει να στηρίζει στοχευμένα όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή του χαλλουμιού, με τρόπο ώστε να διατηρηθεί ως το κύριο εξαγωγικό προϊόν και παράλληλα να διασφαλίζεται η διατήρηση του ΠΟΠ το οποίο ενισχύει την δυναμική του προϊόντος», είπε η κα. Παναγιώτου.

Πρόσθεσε πως κράτος πράττει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων που προαναφέρθηκαν, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί και προϋποθέτει τη συνεργασία και την επιθυμία εξεύρεσης συμβιβαστικών λύσεων από όλους.

Έναρξη καταμέτρησης αιγοπρόβειου γάλακτος

Η Υπουργός σημείωσε επίσης ότι σημαντικό ορόσημο, όπως είπε, για την επίτευξη των στόχων είναι η έναρξη λειτουργίας του λογισμικού καταμέτρησης του αιγοπρόβειου γάλακτος που τοποθετείται τον Οκτώβριο 2024. Ως εκ τούτου, τα ποσοτικά δεδομένα που θα προκύψουν από το λογισμικό, ανέφερε, θα αποτελούν μια σημαντική βάση και θα συνυπολογίζονται με τα υπόλοιπα δεδομένα για να καθορίζονται οι αναλογίες γάλακτος στα Διατάγματα.

Είπε επίσης ότι το κράτος προχωρεί σε αξιοποίηση της πενταετούς μεταβατικής περιόδου μέχρι την έναρξη εφαρμογής και των όσων προνοεί ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/591, βάσει του οποίου καταχωρήθηκε η ονομασία χαλλούμι / hellim ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), ώστε να διασφαλιστεί το χαλλούμι ΠΟΠ και η διατήρησή του ως το κύριο εξαγωγικό προϊόν.

Τόνισε ότι όλα αυτά γίνονται πάντα σε πλαίσιο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα όλων των εμπλεκομένων.

Η επίτευξη των στόχων αυτών προϋποθέτει, ανέφερε, τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής του αιγοπρόβειου γάλακτος και τη σταδιακή κατάργηση της εποχικότητας.

Επίσης τη μη περαιτέρω αύξηση του αγελαδινού γάλακτος που διατίθεται για την παραγωγή χαλλουμιού. Ακόμα, την αύξηση των ελέγχων και την αυστηροποίηση της νομοθεσίας.

Επιπλέον, την ενίσχυση της βάσης ποσοτικών δεδομένων για την παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος.

Δειτε Επισης

Mall of Cyprus: Στρατηγικές αλλαγές, νέοι tenants και brands-Τέλος εποχής για K Cineplex
Ε.Ε.: Ήπια άνοδος στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων τον Ιούνιο
Mall of Limassol: Με ισχυρή στήριξη και ηχηρούς tenants θα τρέξει το νέο εμπορικό κέντρο
Μία lady για ένα SIR-H BENTLEY Cyprus μετέφερε τον Sir Tom Jones στην Κύπρο
Fiat: 125 χρόνια ιταλικής φινέτσας, καινοτομίας και… «Dolce Vita»
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές και σε ποια μειώθηκαν
UBS: Οι δασμοί Τραμπ θα μπορούσαν να μειώσουν την κινεζική ανάπτυξη κατά 50% (γράφημα)
Συντονιστική Επιτροπή Αγελαδοτρόφων: Το χαλλούμι ΠΟΠ φρέναρε τον ρυθμό ανάπτυξης των εξαγωγών
CP Herbalist: Προχωρά με νέο εργοστάσιο στη Λεμεσό-Επένδυση που φέρνει επέκταση (photos)
Φόβοι αναζωπύρωσης πληθωρισμού από το υψηλό κόστος στην παγκόσμια ναυτιλία