Πολυκλινική Υγεία: Η πλέον ανταποδοτική επένδυση, ο σεβασμός στον άνθρωπο

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί προτεραιότητα της Αναπτυξιακής Πολιτικής Στρατηγικής της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ και είναι απολύτως ενσωματωμένη στην γενικότερη επιχειρησιακή στρατηγική του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, η στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ επικεντρώνεται στους πυλώνες τοιυ Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας, μέσω Φιλανθρωπικών Δράσεων στήριξης ευάλωτων ομάδων, καθώς και στον πυλώνα του Εργασιακού Περιβάλλοντος.

Όσον αφορά, τον άξονα Περιβάλλον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Ευθύνης, βάσει και του προτύπου ISO 14001 που διατηρεί το Νοσηλευτήριο, εφαρμόζεται κατά γράμμα η στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων του νοσοκομείου, που λόγω του τομέα δραστηριοποίησής του, κύριο είδος αποβλήτου που παράγεται, είναι τα ιατρικά απόβλητα.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος Υγείας & Ασφάλειας του νοσοκομείου έχει σχεδιάσει λεπτομερές εγχειρίδιο με το κάθε είδος αποβλήτου που παράγει το νοσοκομείο αναλύοντας τη ροή του κάθε αποβλήτου από την προμήθεια στη χρήση, την ορθή διαλογή, παραλαβή από αδειοδοτημένο διαχειριστή και τελική απόρριψη.

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί σχετικό «Διάγραμμα Ροής Αποβλήτων» που περιλαμβάνει όλους τους τύπους αποβλήτων που παράγει το νοσοκομείο βάσει των δραστηριοτήτων του. Το Διάγραμμα ροής αποβλήτων είναι υπό συνεχή επικαιροποίηση βάσει των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κλινική, των νέων μεθόδων απόρριψης και των νομοθετικών τροποποιήσεων και αποτελείται από 158 διαφορετικά είδη αποβλήτων διαφόρων κατηγοριών.

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ1

Εξισου μεγάλη βαρύτητα δίνεται και σε ενέργειες που επικεντρώνονται στην Κοινωνία και σε Φιλανθρωπικές Δράσεις

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, έχοντας θέσει ως στρατηγική δέσμευσή της, την προσφορά στην κοινωνία και στο συνάνθρωπο, υλοποιεί δράσεις που αφορούν την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού, χορηγικά προγράμματα σε δράσεις που υλοποιούνται από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, ενώ ταυτόχρονα επενδύει και στηρίζει τις τέχνες, την εκπαίδευση και την καινοτομία.

Πέραν της ίδρυσης του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ» του οποίου η δράση επικεντρώνεται στην παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορους ασθενείς, στη διοργάνωση ερευνητικών εργασιών με θέμα την υγεία, καθώς και στην παροχή υποτροφιών σε σπουδαστές επαγγελμάτων υγείας, ταυτόχρονα ενισχύει με εισφορές συνδέσμους ευάλωτων ομάδων.

Ενδεικτικά αναφέρονται ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Τυφλών, το Κοινωνικό Παντοπωλείο Λεμεσού, το κέντρο για άτομα με νοητική στέρηση «Απόστολος Παύλος», το ΙΩΑΝΝΕΙΟ Σωματείο για παιδιά με αυτισμό, η Αθλητική Ομοσπονδία ατόμων με αναπηρία, η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων, ο ΠΑΣΥΚΑΦ, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος, η Σχολή Κωφών, καθώς και Μαραθώνιοι για φιλανθρωπικούς σκοπούς με διάθεση ασθενοφόρου και νοσηλευτικού προσωπικού.

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ2

Έχοντας βραβευτεί ως Εργοδότης Ίσων ευκαιριών από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ έχει υιοθετήσει μία ολοκληρωμένη δέσμευση/ πολιτική, που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση ανισοτήτων και ανισορροπιών μεταξύ φύλων στην εργασία, με τις γυναίκες να κατέχουν πέραν του 80% του συνολικού εργατικού δυναμικού του οργανισμού.

Επιπλέον, ήδη το πρώτο εξάμηνο του 2024 έχουν υλοποιηθεί πέραν των 40 ενδοεπιχειρησιακών και πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων με συμμετοχή άνω των 200 εργαζομένων. Παράλληλα, η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ καλύπτει τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές εργαζομένων της, με στόχο να τους δοθεί η ευκαιρία επαγγελματικής ανέλιξης και αυτοανάπτυξης.

Η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αποτελεί σημαντικό μέλημα του οργανισμού, στοχεύοντας στην προώθηση ενός ευέλικτου περιβάλλοντος εργασίας, μέσω της παροχής ωφελημάτων που διευκολύνουν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων του Οργανισμού.

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ3

Η Στρατηγική ΕΚΕ της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ, πηγάζει και καθοδηγείται από τις αξίες που διέπουν τη συνολική λειτουργία του Οργανισμού, με κυριότερες το σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη, το επαγγελματικό ήθος, τη συμπονετική φροντίδα, την υψηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών και τη διαρκή βελτίωση και ανάπτυξη, με επίκεντρο πάντα τον ασθενή.

Με αυτά ακριβώς τα δεδομένα, στόχος τόσο της Διοίκησης του Οργανισμού, όσο και των 560 εργαζομένων του, είναι η διασφάλιση, διατήρηση και ενίσχυση του ‘ανθρώπινου προσώπου’ της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ με έμπρακτη προσφορά στο συνάνθρωπο και στην κοινωνία.

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ4

Για τη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ, η πλέον ανταποδοτική επένδυση, είναι αυτή που διασφαλίζει το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενσαρκώνοντας όλους τους άξονες και πυλώνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Και αυτού του είδους η επένδυση, θα έπρεπε να είναι αυτοσκοπός για κάθε επιχείρηση.

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΤΔ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ 21, 3025 ΛΕΜΕΣΟΣ

Τηλ: 25884600

URL: www.ygiapolyclinic.com

https://www.facebook.com/ygiapolycliniccyprus

https://www.instagram.com/ygiapolyclinic/

https://www.linkedin.com/company/ygia-polyclinic-private-hospital/

Υπεύθυνα Άτομα ΕΚΕ:

Ροδοθέα Νικολάου, Quality & Compliance Manager

Μαριάννα Φόρτωμα, Διευθύντρια Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Μάρκετινγκ

Δειτε Επισης

Together Cyprus: 250 και πλέον συνέργειες για το περιβάλλον και την κοινωνία
Πετρολίνα: Στηρίζει με κάθε τρόπο τις ανάγκες των συνανθρώπων μας
N. Psaras Construction: Διαχρονική δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη
Πολυκλινική Υγεία: Η πλέον ανταποδοτική επένδυση, ο σεβασμός στον άνθρωπο
Το μέλλον ανήκει στις κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρήσεις