Η ακτινογραφία του ασφαλιστικού τομέα-Τα μερίδια αγοράς, οι αυξομειώσεις και η μεγάλη δυναμική του κλάδου

Την ανοδική πορεία των τελευταίων χρόνων συνέχισε και το πρώτο τρίμηνο του 2024 ο ασφαλιστικός τομέας στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά την μεγάλη δυναμική του.

Σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών, τα οποία επεξεργάστηκε το InBusinessNews, το σύνολο των μικτών ασφαλίστρων του Κλάδου Ζωής, συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής, ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του έτους στα €200,8 εκατομμύρια σε σχέση με €184,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 8,8%.

Από περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως, το μεγαλύτερο μερίδιο στα ασφάλιστρα Ζωής κατέχει η Eurolife (30,5%) με €61,3 εκ. σε σχέση με €49,9 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, καταγράφοντας αύξηση 22,9%.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η CNP CYPRIALIFE, κατέχοντας το 22,3% των ασφαλίστρων, τα οποία ανήλθαν στα €44,8 εκ. σε σχέση με €39,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, καταγράφοντας αύξηση 14,2%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Universal Life (14,3%) της οποίας τα ασφάλιστρα Ζωής ανήλθαν στα €28,6 εκ. σε σχέση με €28,5 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, καταγράφοντας αύξηση 0,4%.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η Metlife (8,1%) με €16,2 εκ. σε σχέση με €15,5 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 4,4%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η Ancoria (6,7%) με €13,5 εκ. σε σχέση με €16,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 16,9%.

Αναλυτικά τα μερίδια ανά ασφαλιστική εταιρεία στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ

Εξαιρουμένων δε των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής, τα συνολικά ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του έτους στα €172,5 εκ. σε σχέση με €156,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 10,3%.

Από ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως και σε αυτή την περίπτωση το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Eurolife, η οποία διατήρησε την πρωτιά της, σε ποσοστό 31,9% με €55 εκ. σε σχέση με €43,8 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 25,5%.

Στην δεύτερη θέση διατηρήθηκε και η CNP CYPRIALIFE, κατέχοντας το 23,7% των ασφαλίστρων, τα οποία ανήλθαν στα €40,9 εκ. σε σχέση με €35 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, καταγράφοντας αύξηση 16,9%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Universal Life (10,1%) της οποίας τα ασφάλιστρα Ζωής μειώθηκαν ελαφρώς στα €17,4 εκ. σε σχέση με €17,5 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η Ancoria (7,8%) με €13,5 εκ. σε σχέση με €16,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 16,9%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η Metlife (5,5%) με €9,6 εκ. σε σχέση με €9 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 6,2%.

Αναλυτικά τα μερίδια ανά ασφαλιστική εταιρεία στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ

Η πορεία του Γενικού Κλάδου

Όσον αφορά τον Γενικό Κλάδο, το σύνολο των μικτών ασφαλίστρων συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής, ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του έτους στα €157,5 εκ. σε σχέση με €149,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 5,6%.

Κατά τύπο ασφαλειών, τα €36,1 εκ. αφορούσαν ασφάλειες Ατυχημάτων και Υγείας, τα €62 εκ. ασφάλιστρα αυτοκινήτου, €1 εκ. ασφάλειες για θαλάσσιες μεταφορές, €35,6 εκ. ήταν σε ασφάλειες ακινήτων (π.χ. πυρόσβεσης), τα €20,8 εκ. αφορούσαν ασφάλιστρα ευθύνης (π.χ. εργοδότη έναντι εργαζομένου), €32.303 ήταν ασφάλιστρα για πιστώσεις και εγγυήσεις και €1,4 εκ. αφορούσαν άλλα ασφάλιστρα.

Από περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων, δε, προκύπτει πως, το μεγαλύτερο μερίδιο σε ασφάλιστρα Γενικού Κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής, κατέχουν οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου (10,7%) με €16,9 εκ. σε σχέση με €15,7 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, καταγράφοντας αύξηση 7,4%.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η CNP Ασφαλιστική (10,7%) με €16,82 εκ. σε σχέση με €16,84 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξεως του 0,1%, ακολουθούμενη από την Trust (9,7%) με €15,3 εκ. σε σχέση με €13 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 17,2%.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Παγκυπριακή Ασφαλιστική (7,6%) με €12 εκ. σε σχέση με €11,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, καταγράφοντας αύξηση 6,3%, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η Universal (7,1%) με €11,2 εκ. σε σχέση με €11 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,8%.

Αναλυτικά τα μερίδια ανά ασφαλιστική εταιρεία στον ακόλουθο πίνακα:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ

Εξαιρουμένων τώρα των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής, τα συνολικά μεικτά ασφάλιστρα του Γενικού Κλάδου ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του έτους στα €129,1 εκ. σε σχέση με €121,4 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 6,3%.

Από ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως, το μεγαλύτερο μερίδιο σε ασφάλιστρα Γενικού Κλάδου, εξαιρουμένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής, κατέχουν και πάλι οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου (13,1%) με €16,9 εκ. σε σχέση με €15,7 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 7,4%.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η CNP Ασφαλιστική (13%) με €16,81 εκ. σε σχέση με €16,84 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξεως του 0,1%, ακολουθούμενη από την Trust (11,8%) με €15.3 εκ. σε σχέση με €13 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 17.2%.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Παγκυπριακή (9,3%) με €12 εκ. σε σχέση με €11,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, καταγράφοντας αύξηση 6,3%, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η AIG (8%) με €10,3 εκ. σε σχέση με €11,5 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, παρουσιάζοντας μείωση τάξεως του 10,5%.

Αναλυτικά τα μερίδια ανά ασφαλιστική εταιρεία στον ακόλουθο πίνακα:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ

Δειτε Επισης

Διαφωνεί και υποβάλλει έφεση κατά της απόφασης της ΕΚΚ για πρόστιμο η IC Markets (EU)
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Δικαιώνει Cyta και ΑΗΚ για τους έξυπνους μετρητές το Εφετείο-Δεν υπήρξε έκδηλη παρανομία
Η Μαρίνα Χατζημανώλη τέλεσε τα εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων
Επανέρχονται σταδιακά τα συστήματα της Cyta που επηρεάστηκαν από βλάβη της Crowdstrike
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Διοικητικό πρόστιμο €200.000 στην IC Markets (EU)
Χορήγηση υποτροφιών από το Enavsma Foundation
Πώς επηρεάζει τη Cyta η βλάβη στα συστήματα της Microsoft-Η ανακοίνωση της Αρχής
Η αποστολή του Lidl Kids Team Κύπρου στο Μόναχο που χάρισε θέαμα και εμπειρίες ζωής
Ανανέωση συνεργασίας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος με TechIsland