Μέσω Evacol η είσοδος της Hellenic Healthcare στο American Medical Center-Στην ΕΠΑ η συναλλαγή

Στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού(ΕΠΑ) βρίσκεται η ανακοινωθείσα απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου του American Medical Center (AMC) από τον όμιλο της Hellenic Healthcare (HHG).

Όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η ΕΠΑ, παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της C&S American Heart Institute Limited και της C & SO Medical Properties Limited από την Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A., μέσω της Evacol Limited.

Όπως περαιτέρω επεξηγεί στην ανακοίνωσή της η ΕΠΑ, η Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A. είναι εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

Η Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A. είναι μέλος του Ομίλου HHG, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

Η Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A. αποτελεί μέρος των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC και κατ’ επέκταση του Δικτύου της CVC.

Η Evacol Limited είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Evacol Limited είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A. και είναι εταιρεία ειδικού σκοπού, ήτοι ιδρύθηκε με απώτερο σκοπό την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου επί της C&S American Heart Institute Limited και της C & SO Medical Properties Limited.

Η C&S American Heart Institute Limited είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η C&S American Heart Institute Limited παρέχει υπηρεσίες ιδιωτικού νοσηλευτηρίου μέσω νοσοκομείου στην Λευκωσία.

Οι δραστηριότητες του νοσοκομείου αφορούν την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού νοσηλευτηρίου εκτός ΓΕΣΥ.

Η C&SO Medical Properties Limited είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δειτε Επισης

ΙΚυ: Πείραμα στο CERN για κοσμικές ακτίνες και επιπτώσεις τους σε μοντέλο Γης
Παρουσίαση σχεδίου επιδότησης διδάκτρων και σίτισης παιδιών στα μέλη του ΣΙΠΕΚ από την ΟΕΒ
Αρετή Βασιλαρά: H επένδυση της IPH Iakovos Photiades Group of Companies στο ανθρώπινο δυναμικό της
ECM και Metric Capital πωλούν το πλειοψηφικό ποσοστό της FAMAR στη MidEuropa
Αναγνώριση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΤΕ.Ε.ΝΣ στη Χίο από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι στόχοι του
Το Νοέμβριο η διεξαγωγή του 8th Project Management Conference
Πανίκκος Βάκκου: Μετεξέλιξη του τομέα της κεφαλαιαγοράς τα επόμενα έτη, πολλά τα πλεονεκτήματα της Κύπρου
Διαφωνεί και υποβάλλει έφεση κατά της απόφασης της ΕΚΚ για πρόστιμο η IC Markets (EU)
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards