Λουκιανός Μιχαήλ: Η επένδυση της CyView σε πράσινες πρακτικές και οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας

Την πεποίθηση ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στην πράσινη κατοικία θα ηγηθούν της βιομηχανίας στο μέλλον, εκφράζει ο chief commercial officer της Cyview, Λουκιανός Μιχαήλ.

Σε συνέντευξη του στο InBusinessNews, o κ. Μιχαήλ αναφέρεται στους μελλοντικούς στόχους της εταιρείας, σημειώνοντας πως ένας από αυτούς είναι η ανάπτυξη πράσινων κοινοτήτων.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζει, πέραν του τομέα των κατοικιών, στους σχεδιασμούς της Cyview βρίσκεται η ανάπτυξη περισσότερων πράσινων εμπορικών κτιρίων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των λοιπών πόρων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον Λουκιανό Μιχαήλ, όλο και περισσότεροι καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη τους τις τρέχουσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και προτιμούν να επιλέξουν πράσινες επιλογές όταν κατασκευάζουν ή ανακαινίζουν τα σπίτια τους.

Τι στρατηγική πρέπει να ακολουθεί σήμερα μία εταιρεία σε σχέση με την ανάπτυξη πράσινων κατοικιών;

Εμείς στη Cyview Group, αντιλαμβανόμενοι τις αλλαγές των καιρών και αφουγκραζόμενοι πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών, αλλά και βαθύτατα ευαισθητοποιημένοι στο τεράστιο οικολογικό πρόβλημα που μαστίζει τον πλανήτη μας, ενσωματώσαμε τάχιστα την ανάπτυξη πράσινων κατοικιών και κτηρίων στον κύκλο εργασιών μας.

Η ανάπτυξη πράσινων κατοικιών είναι ένας τομέας ο οποίος απαιτεί στρατηγική, η οποία να λαμβάνει υπόψη της τόσο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όσο και την οικονομική βιωσιμότητα.

Ορισμένες βασικές στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει μια εταιρεία σε αυτόν τον τομέα, περιλαμβάνουν ενέργειες όπως την επένδυση σε τεχνολογίες και υλικά που προάγουν την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση της ρύπανσης, όπως επίσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μόνωση κτιρίων και τη χρήση βιώσιμων κατασκευαστικών υλικών.

Επιπλέον, προωθείται η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που προωθούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες ή η προώθηση χώρων πρασίνου.

Ως Cyview Group, εφαρμόζουμε πρακτικές οι οποίες προάγουν την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε οικιακές κατασκευές, όπως για παράδειγμα η χρήση έξυπνων συσκευών και συστημάτων αυτοματισμού.

Πέραν τούτου, αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση και ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη της πράσινης κατοικίας και της χρήσης πράσινων τεχνολογιών, ενώ συνεργαζόμαστε με κυβερνητικούς φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, για την ανάπτυξη πολιτικών και κοινοτικών πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και την πράσινη κατασκευή.

Καθένα από αυτά τα στοιχεία μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός πράσινου προφίλ για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των πράσινων κατοικιών.

Οι καταναλωτές σε σχέση με την ανέγερση της κατοικίας τους περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους τις τρέχουσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις;

Ναι, όλο και περισσότεροι καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη τους τις τρέχουσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και προτιμούν να επιλέξουν πράσινες επιλογές όταν κατασκευάζουν ή ανακαινίζουν τα σπίτια τους. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι' αυτό.

Πρωταρχικός λόγος είναι η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Οι άνθρωποι δηλαδή να είναι πιο ενημερωμένοι για τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και να είναι πιο πρόθυμοι να λάβουν μέτρα για τη μείωση του οικολογικού τους αποτυπώματος.

Επίσης, οι πράσινες κατοικίες έχουν το σημαντικό στοιχείο της οικονομικής αποδοτικότητας. Πολλές πράσινες τεχνολογίες και πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους λειτουργίας του σπιτιού σε μακροπρόθεσμη βάση, όπως η ενεργειακή απόδοση και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επίσης, δημιουργείται ένα πιο υγιές περιβάλλον για τους καταναλωτές καθώς πολλές πράσινες τεχνολογίες, όπως η καλύτερη μόνωση και η βελτίωση της αεριζόμενης και της φυσικής φωτισμού, μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος των σπιτιών.

Υπάρχει όμως και ο παράγοντας των κοινωνικών αξίων, καθώς πολλά άτομα θεωρούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα ως σημαντική κοινωνική αξία και επιθυμούν να την ενσωματώσουν στις καθημερινές τους αποφάσεις.

Συνεπώς, οι καταναλωτές συχνά περιλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις προτιμήσεις τους όταν ανέρχεται στην ανέγερση της κατοικίας τους.

Τεχνολογίες και καινοτομίες

Ποιες είναι οι κυριότερες τεχνολογίες και καινοτομίες που ενσωματώνετε στα νέα σας έργα για να ενισχύσετε την πράσινη ανάπτυξη; Υπάρχουν συγκεκριμένα συστήματα ή μέθοδοι ακολουθείτε;

Η τεχνολογία βαδίζει με γοργούς ρυθμούς και διαρκώς νέα καινοτόμα εργαλεία προστίθενται στις υφιστάμενες επιλογές μας. Συνεχώς τεχνολογίες και καινοτομίες βρίσκονται στη διάθεσή μας και να ενσωματωθούν σε νέα έργα για να ενισχυθεί η πράσινη ανάπτυξη.

Η ίσως πιο σύνηθες τεχνολογία είναι τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα οποία αξιοποιούνται για τη θέρμανση νερού χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει συνήθεια του Κύπριου καταναλωτή και τα φωτοβολταϊκά συστήματα, με την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ σε κατοικίες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο.

Εξίσου σημαντική είναι και η βελτιωμένη μόνωση των κτηρίων, με τη χρήση υλικών μόνωσης υψηλής απόδοσης για τη μείωση της απώλειας ενέργειας.

Όσον αφορά το κομμάτι της τεχνολογίας, σημαντικός σύμμαχος στην δημιουργία ενός πράσινου κτηρίου είναι και τα έξυπνα συστήματα κτιρίων. Συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου που βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην βελτίωση της απόδοσης των κτιρίων.

Εμείς στη Cyview Group, προτιμούμε να χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον και υγιεινά υλικά κατασκευής, όπως βιοδιασπώμενα υλικά και μη τοξικά χρώματα.

Πέραν τούτου, προωθούμε και τα ανακυκλώσιμα υλικά, χρησιμοποιώντας υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν στην κατασκευή και τη συντήρηση των κτιρίων.

Ένα πράσινο σπίτι όμως μπορεί και να φαίνεται πράσινο, με την κατασκευή πράσινων οροφών. Κατασκευή δηλαδή οροφών με φυτά και βλάστηση για τη βελτίωση της μόνωσης και τη μείωση της αντανάκλασης της θερμότητας.

Ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε έργου, επιλέγονται και ενσωματώνονται διαφορετικές τεχνολογίες και μέθοδοι προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πράσινη απόδοση και αειφορία.

Οι περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις

Πώς αντιμετωπίζει η εταιρεία τις προκλήσεις της απόκτησης περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων όπως LEED ή BREEAM; Έχετε σημειώσει αύξηση στη ζήτηση για κτήρια με τέτοιες πιστοποιήσεις;

Η απόκτηση περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων όπως LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ή BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) μπορεί να αποτελέσει μια πρόκληση για μια εταιρεία, καθώς απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες και πρακτικές που πρέπει να εφαρμόσει σε ένα έργο κατασκευής.

Ορισμένες από τις προκλήσεις περιλαμβάνουν υψηλότερο κόστος, καθώς η εφαρμογή πρακτικών και τεχνολογιών που απαιτούνται για την πιστοποίηση μπορεί να αυξήσει το κόστος του έργου κατασκευής.

Επιπρόσθετα η διαδικασία πιστοποίησης απαιτεί επιπλέον χρόνο και πόρους για τη συλλογή δεδομένων, την προετοιμασία των αιτήσεων και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Ακόμη μια πρόκληση είναι το γεγονός πως η εταιρεία χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εφαρμογή των πρακτικών και τεχνολογιών που απαιτούνται για την πιστοποίηση.

Ωστόσο, παρά τις προκλήσεις αυτές, στη Cyview Group αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση και να αποκτήσουμε περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις.

Υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για κτίρια με τέτοιες πιστοποιήσεις, καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο ευαισθητοποιημένοι στα περιβαλλοντικά ζητήματα και αναζητούν κτίρια που πληρούν υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Επιπλέον, η πιστοποίηση μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να αποδείξει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών και των επενδυτών.

Oι κυβερνητικές πολιτικές και τα οικονομικά κίνητρα

Πώς επηρεάζουν οι κυβερνητικές πολιτικές και τα οικονομικά κίνητρα τις επενδύσεις της CyView σε πράσινα κτήρια; Υπάρχουν συγκεκριμένα κίνητρα ή ενισχύσεις που έχετε εκμεταλλευτεί;

Οι κυβερνητικές πολιτικές και τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στις επενδύσεις μας σε πράσινα κτήρια.

Εάν οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες προωθούν την πράσινη ανάπτυξη και ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε βιώσιμα κτίρια μέσω κινήτρων, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις ή επιδοτήσεις για την υλοποίηση πράσινων τεχνολογιών, αυτό μπορεί να μας κινητοποιήσει να επενδύσουμε σε τέτοιου είδους έργα.

Θεωρώ πως οι επιδοτήσεις, οι πιστώσεις φορολογίας ή άλλα οικονομικά κίνητρα για την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα, μπορούν να καθιερωθούν από τις κυβερνήσεις για την προώθηση των πράσινων επενδύσεων.

Επιπλέον, οικονομικά κίνητρα όπως οι ενεργειακές επιδοτήσεις και οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τη χρήση πράσινων τεχνολογιών μπορούν επίσης να ενισχύσουν τις επενδύσεις μας σε πράσινα κτήρια.

Συνεπώς, εκμεταλλευόμαστε αυτά τα κίνητρα και ενισχύσεις όπου είναι δυνατόν προκειμένου να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα και την πράσινη απόδοση των έργων μας.

Οι μελλοντικοί στόχοι

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σας στόχοι για την ανάπτυξη πράσινων κατοικιών και εμπορικών κτηρίων στα επόμενα χρόνια; Υπάρχουν νέα έργα ή πρωτοβουλίες που προγραμματίζετε να λανσάρετε;

Στη Cyview Group, εστιάζουμε στη συνεχή καινοτομία και βελτίωση, προκειμένου να ενισχυθεί η πράσινη απόδοση των έργων μας και να προσφέρουμε ακόμα πιο βιώσιμες και οικολογικές λύσεις στους πελάτες μας.

Ένας από τους μελλοντικούς μας στόχους, είναι η ανάπτυξη πράσινων κοινοτήτων. Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη περισσότερων πράσινων κοινοτήτων που θα περιλαμβάνουν υψηλής ποιότητας πράσινες κατοικίες, καθώς και περιβαλλοντικά βιώσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις.

Επίσης, στοχεύουμε στην ανάπτυξη ενεργειακά αυταρκών κτηρίων. Εντός του πλάνου μας, είναι να εντάξουμε περισσότερες τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης στα κτίριά μας, προκειμένου να επιτύχουμε την ενεργειακή αυτάρκεια ή τη μείωση της εξάρτησης από τις συμβατικές πηγές ενέργειας.

Πέραν όμως του τομέα των κατοικιών, στη Cyview Group, θέλουμε και πράσινες επιχειρήσεις. Αυτό θα το επιτύχουμε με την ανάπτυξη πράσινων εμπορικών κτηρίων.

Σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε περισσότερα πράσινα εμπορικά κτίρια με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των λοιπών πόρων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον στις βλέψεις μας είναι να εισάγουμε νέες καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογίες στην πράσινη κατασκευή, όπως έξυπνα συστήματα κτιρίων και υλικά κατασκευής με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στη Cyview Group θεωρούμε πως η επένδυση σε πράσινες πρακτικές δεν είναι απλώς μια μόδα, αλλά μια κρίσιμη στροφή προς την αειφόρο ανάπτυξη που ωφελεί τόσο το περιβάλλον όσο και τον άνθρωπο.

Ατενίζοντας προς το μέλλον, πιστεύουμε ακράδαντα πως οι κατασκευαστικές εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στην πράσινη κατοικία, θα ηγηθούν της βιομηχανίας και θα συμβάλουν σημαντικά σε έναν υγιέστερο πλανήτη.

Υιοθετώντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και καινοτόμες μεθόδους κατασκευής, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα τους, να μειώσουν το λειτουργικό κόστος αλλά και να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμους χώρους διαβίωσης.

Η δέσμευση για πράσινες κατασκευές δεν είναι μόνο μια σοφή επιχειρηματική απόφαση, αλλά και μια κίνηση ευθύνης και σεβασμού προς τον πλανήτη μας.

Δειτε Επισης

«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία
Ask Wire: Σταθερές οι τιμές αγοράς και ενοικίασης ακινήτων το β’ τρίμηνο-Έπονται μειώσεις
Επενδυτικές ευκαιρίες προσφέρει η AstroBank
Κρίσιμη μέρα για την οικοδομική βιομηχανία.. Ανοίγει τα χαρτιά του για την συλλογική σύμβαση ο Παναγιώτου
Προσιτή στέγη: Επαναβεβαίωσαν συνεργασία ο Δήμος Λεμεσού και ο ΚΟΑΓ-Στόχος η υλοποίηση ώριμων έργων
Κατοικίες και διαμερίσματα αυτή την βδομάδα από την Altamira Real Estate
Κωνσταντίνος Ιωάννου: Προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης για εγλωβισμένους αγοραστές