Το ταξίδι της Philip Morris για ένα κόσμο χωρίς τσιγάρο... Το ESG και το αποτύπωμά της στην Ευρώπη

«Ένας κόσμος χωρίς τσιγάρο - ένα μέλλον χωρίς καπνό τσιγάρου». Σε αυτή τη φράση, αποτυπώνεται ο στόχος της Philip Morris International (PMI), μία από τις μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες στον κόσμο και της μοναδικής που δεσμεύτηκε με μία τέτοια φιλοδοξία.

Από το 2008 έως το 2023 οι επενδύσεις της PMI σε προϊόντα χωρίς καπνό τσιγάρου (smoke-free) ξεπέρασαν τα 12,5 δισ. δολάρια.

Ανά το παγκόσμιο, ο αριθμός των ατόμων που επιλέγουν αυτήν την κατηγορία προϊόντων της PMI εκτιμάται στα 33 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 28,6 εκατομμύρια αφορούν τη χρήση προϊόντος θέρμανσης καπνού.

Πλέον, το 36.4% των καθαρών εσόδων της εταιρείας προέρχεται από smoke-free προϊόντα, ενώ η PMI έθεσε ως στόχο έως το 2030 το ποσοστό αυτό να διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με την PMI, τα smoke-free προϊόντα αποτελούν το μέλλον ολόκληρης της καπνοβιομηχανίας και η χρήση τους, στις περιπτώσεις που ο καπνιστής δεν διακόπτει το κάπνισμα, θα πρέπει να ενθαρρύνεται καθώς, σύμφωνα με έρευνες, η βλάβη που προκαλούν είναι δυνητικά μικρότερη, συγκριτικά με το τσιγάρο.

Βαδίζοντας προς αυτή την κατεύθυνση, η PMI διαθέτει παγκοσμίως 1500 θέσεις εργασίας στην ανάπτυξη και την καινοτομία, καταγράφοντας περισσότερες από 2,500 πατέντες από το 2015.

Τα πιο πάνω στοιχεία αναφέρθηκαν πρόσφατα σε ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποίησε η Philip Morris International στο Παρίσι με αφορμή την παρουσίαση της Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2023 (Integrated Report 2023) από τους Tommaso Di Giovanni, PMI Vice-President International Communications και Miguel Coleta, PMI Global Director Sustainability.

pmi 1000 x 560 1

Την παρουσίαση συντόνισε η Μαρία Δημοπούλου, Regional Head Europe, Sustainability Engagement της Philip Morris International.

Το ESG και οι προτεραιότητες της PMI

Αρχικά, ο Miguel Coleta υπογράμμισε ότι η επίτευξη ενός μέλλοντος χωρίς καπνό τσιγάρου δεν αποτελεί απλώς προτεραιότητα, αλλά βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Philip Morris International (ΡΜΙ).

«Για να επιτευχθεί όμως αυτό, απαιτείται συνεργασία με τις κυβερνήσεις και με τους οργανισμούς υγείας», τόνισε ταυτόχρονα.

Το πλαίσιο ESG της PMI αναγνωρίζει δύο διαφορετικές μορφές θεμάτων και συγκεκριμένα, αυτά που αφορούν τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία (product impact) και εκείνα που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της λειτουργίες (operational impact), δηλαδή «πως παράγει».

Έπειτα, η PMI ταξινομεί κάθε ζήτημα με βάση το ESG, δηλαδή τον περιβαλλοντικό (environmental), κοινωνικό (social) ή σχετικό με τη διακυβέρνηση (governance) χαρακτήρα του.

S1

Αντίκτυπος προϊόντος-Κοινωνία (product impact-social):

 • Ο αριθμός των ατόμων που επιλέγουν προϊόντα χωρίς καπνό τσιγάρου (smoke free) της PMI εκτιμάται στα 33 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 28,6 εκατομμύρια επιλέγουν προϊόν θέρμανσης καπνού (αύξηση σε σύγκριση με το 2022 που ήταν 24,9 εκατομμύρια).
 • Το 36.4% των καθαρών εσόδων (2023) προέρχονται από προϊόντα χωρίς καπνό τσιγάρου, ποσοστό αυξημένο σε σύγκριση με το 2022 που ήταν 32,1%.
 • Τα εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καπνό τσιγάρου της PMI διατίθενται προς πώληση σε 84 αγορές, εκ των οποίων το 47% είναι αγορές χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (σε σύγκριση με 73 αγορές και 42% αγορές χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος το 2022, αντίστοιχα).
 • Σε 25 αγορές τα προϊόντα χωρίς καπνό τσιγάρου, κατά το 2023, αντιπροσώπευαν πάνω από το 50% των ετήσιων καθαρών εσόδων (σε σύγκριση με το 17% το 2022).
 • Από το 2008 έως το 2023 οι επενδύσεις σε προϊόντα χωρίς καπνό τσιγάρου ξεπέρασαν τα 12,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ (έως το 2022 ήταν 10,7 δισ.).
 • Ποσοστό ίσο του 98% του συνολικού όγκου πωλήσεων καλύπτεται από προγράμματα πρόληψης της πρόσβασης των νέων σε καπνικά προϊόντα, στα ανεξάρτητα κανάλια λιανικής πώλησης(2022: 91%).

Αντίκτυπος προϊόντος-Περιβάλλον (product impact-environmental):

 • Συνολικά 320.000 ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς καπνό τσιγάρου ανανεώθηκαν ή επισκευάστηκαν από το 2021 (σε σύγκριση με 157.000 το 2022).
 • Το 76% του όγκου φορτώσεων καλύπτεται από αγορές με προγράμματα κατά της ρίψης σκουπιδιών για τα τσιγάρα (σε σύγκριση με 68% το 2022).
 • Το 17,6% του όγκου φορτώσεων καλύπτεται από αγορές με προγράμματα ανάκτησης αναλωσίμων χωρίς καπνό τσιγάρου (σε σύγκριση με 8,5% το 2022).

Αντίκτυπος επιχειρηματικών λειτουργιών-Κοινωνία (Operational Impact-social):

 • Το 41,8% των διοικητικών θέσεων της ΡΜΙ κατέχουν γυναίκες (2023), ποσοστό αυξημένο από το 2022 που ήταν 40,7%.
 • Από το 2018 πραγματοποιήθηκαν οκτώ αξιολογήσεις επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες υψηλού κινδύνου (highest-risk countries).
 • Το ποσοστό παιδικής εργασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις προμηθευτών καπνού που συνεργάζεται η PMI είναι 0,1%. Η εταιρεία παραμένει δεσμευμένη στο να εξαλείψει την παιδική εργασία ακόμη και στις μεμονωμένες περιπτώσεις.

Αντίκτυπος επιχειρηματικών λειτουργιών-Περιβάλλον (Operational Impact-environmental):

 • 18 εργοστάσια της PMI έχουν δηλωθεί ως ουδέτερα ως προς τον άνθρακα.
 • To 94% του καπνού που αγοράστηκε το 2023 προήλθε χωρίς κίνδυνο καθαρής αποψίλωσης διαχειριζόμενων φυσικών δασών και χωρίς μετατροπή φυσικών οικοσυστημάτων (σε σύγκριση με 55% το 2022).
 • Η PMI πέτυχε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την αξιολόγηση CDP Triple A για την ασφάλεια του κλίματος, των δασών και του νερού.

Το μέλλον της καπνοβιομηχανίας

Κατά την παρουσίαση, ο Tommaso Di Giovanni, υπέδειξε ότι η PMI θα συνεχίσει να επενδύει σε προϊόντα χωρίς καπνό τσιγάρου, καθώς είναι το παρόν και το μέλλον όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και ολόκληρης της καπνοβιομηχανίας.

«Οτιδήποτε δεν καίγεται, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, είναι καλύτερη επιλογή σε σχέση με το τσιγάρο. Η καύση είναι αυτή που παράγει τοξικές ουσίες. Επομένως, κάθε εναλλακτική λύση που δεν περιλαμβάνει καύση, είναι δυνητικά λιγότερο επιβλαβής», ανέφερε σχετικά.

Παράλληλα, τόνισε την σημαντικότητα και το δικαίωμα των πολιτών να λαμβάνουν τις σωστές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού και τις διάφορες εναλλακτικές επιλογές.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να επικοινωνούν τα επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα, καθώς η ενημέρωση των καπνιστών αναφορικά με τα προϊόντα δυνητικά μειωμένη βλάβης είναι βασικός παράγοντας για τη μείωση του ποσοστού καπνίσματος.

«Ενθάρρυνση» και αποθάρρυνση του καπνίσματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις χώρες που οι κυβερνήσεις ενημερώνουν ορθά, αναφορικά με τις εναλλακτικές επιλογές καπνίσματος και ρυθμίζουν τη φορολογία ανάλογα, τα ποσοστά των καπνιστών έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Για παράδειγμα, η Σουηδία είναι θεωρητικά μια smoke-free χώρα, με ποσοστό καπνιστών τσιγάρων μικρότερο του 5%, και αυτό λόγω ενός εναλλακτικού προϊόντος νικοτίνης (σακουλάκι νικοτίνης) που τοποθετείται μεταξύ του άνω χείλους και των ούλων. Το προϊόν αυτό, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, φαίνεται να είναι λιγότερο επιβλαβές για την υγεία σε σχέση με το τσιγάρο. Ως αποτέλεσμα, η Σουηδία σημειώνει μείωση των ασθενειών και των θανάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα.

Ωστόσο, παρά τα επιστημονικά στοιχεία, η Ε.Ε. απαγορεύει την εμπορία του προϊόντος αυτού στα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο ενθαρρύνει τη στροφή των καπνιστών, που δεν διακόπτουν το κάπνισμα, στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Με αυτόν τον τρόπο, από το 2014 οι καπνιστές μειώθηκαν κατά 29%, με το ποσοστό των σημερινών καπνιστών στη χώρα να αγγίζει το 13% του πληθυσμού.

Από την άλλη έχουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, η οποία ακολουθεί μία στρατηγική αυξημένης φορολόγησης, που έχει ως αποτέλεσμα το ένα τρίτο της κατανάλωσης τσιγάρων να προέρχεται από παράνομο εμπόριο και το κράτος να χάνει σημαντικά έσοδα από τη φορολογία. Ταυτόχρονα, το ποσοστό καπνιστών στη Γαλλία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, περίπου στο 30% του πληθυσμού.

pmi 3

Πρόσφατες στατιστικές αποδεικνύουν ότι οι χώρες που απαγορεύουν εντελώς την εμπορία εναλλακτικών προϊόντων τσιγάρου δυνητικά μειωμένης βλάβης, έχουν μείωση των καπνιστών σε αρκετά μικρά ποσοστά συγκριτικά με αυτές που τα προωθούν.

Τέτοια παραδείγματα είναι η Τουρκία, με 2% μείωση καπνιστών από το 2014 έως το 2022, και η Αργεντινή με 8% μείωση από το 2015 έως το 2020.

Το αποτύπωμα της PMI στην Ευρώπη

Σημαντικό είναι το αποτύπωμα της PMI στην Ευρώπη, καθώς σημαντική δραστηριότητα προς υλοποίηση του οράματος της εταιρείας για ένα κόσμο χωρίς τσιγάρο συγκεντρώνεται στην Ευρώπη, όπου και βρίσκονται 11 από τα εργοστάσιά της.

pmi 4

Δειτε Επισης

Μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης το e-kalathi...Καμία ένσταση, πέφτουν οι υπογραφές για την πλατφόρμα
FULFIL: White Chocolate Peanut & Caramel η νέα προσθήκη στην πρωτεϊνούχα γκάμα τους
Τα Trigz Crunchy Popped Corn Chips στο χαρτοφυλάκιο της Diplomat Distributors (D.D) Cyprus
Κλιμακούμενη εμπορική σύγκρουση οι δασμοί από Ε.Ε. στα εισαγόμενα κινέζικα ηλεκτρικά οχήματα
€5,000 στο ΣΚΕ συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου από Γαλακτοβιομηχανία ΑΛΑΜΠΡΑ και οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ
Η Honda στο ετήσιο φεστιβάλ Wheels and Waves 2024 και στο hondacustoms.com με 16 εξατομικευμένες CLs
Living Outdoors: Η νέα καλοκαιρινή συλλογή του Living είναι εδώ-Summer party και μια υπέροχη προσφορά
Παγωτά PAPAFiLiPOU: Νέες οικογενειακές συσκευασίες 1,5L και αύξηση της ποσότητας παγωτού
Νέα υπεραγορά Αλφαμέγα στην Έγκωμη
Εγκαινιάστηκε η πρώτη Damiani Boutique στην Κύπρο (pics)