Οι απολαβές των CEOs μεγάλων εταιρειών-Πόσο αμείφθηκαν το 2023

Την ανιούσα πήραν το 2023 οι αμοιβές των διευθύνοντων συμβούλων σε εταιρείες, οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ, καθώς ήταν ελαφρώς ή αισθητά αυξημένες σε σχέση με το 2022.

Πόσο αμείβονται αναλυτικά οι CEOs σε αυτές τις εταιρείες και ποια ωφελήματα και παροχές λαμβάνουν;

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι απολαβές των CEOs πέραν των δέκα εισηγμένων στο ΧΑΚ εταιρειών, όπως προκύπτουν από τις ετήσιες εκθέσεις τους για το 2023, ενώ γίνεται σύγκριση με τις αντίστοιχες απολαβές που λάμβαναν το 2022.

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Πανίκος Νικολάου (Διευθύνων Σύμβουλος): €1,128,368 (2022: €952.000)

Πιο αναλυτικά:

Αμοιβή για υπηρεσίες: €750.000

Αμοιβή με τη μορφή πληρωμής μπόνους (STIP): €300.000

Εκτίμηση της αξίας των παροχών που θεωρείται ότι αποτελούν αμοιβή: €10.868

Ετήσια εισφορά στις συνταξιοδοτικές παροχές: €67.500.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Oliver Gatzke (Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής): €448.859 (Αμοιβές για υπηρεσίες: €440.417 και εκτίμηση αξίας ωφελημάτων που θεωρούνται ως αμοιβή: €8.442)

Αντώνης Ρούβας (Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής): €361.640 (Αμοιβές για υπηρεσίες: €350.000, και Εκτίμηση αξίας ωφελημάτων που θεωρούνται ως αμοιβή: €11.640)

Την 1η Αυγούστου 2023, ο Αντώνης Ρούβας διορίστηκε Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της τράπεζας. Για τη διάρκεια αυτού του διορισμού, ο κ. Ρούβας, επιπρόσθετα από την αμοιβή που λάμβανε ως Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής, πληρώνεται επίσης μηνιαίο επίδομα ρόλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Oliver Gatzke διορίστηκε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου στις 23 Ιουλίου 2021.

Στις 27 Ιουλίου 2023, ο κ. Gatzke, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης εργοδότησής του, έδωσε προειδοποίηση στην εταιρεία ότι σκοπεύει να τερματίσει τη σύμβαση εργοδότησής του κατά την ημερομηνία τερματισμού της, δηλαδή στις 22 Ιουλίου 2024.

Η εταιρεία έχει αποφασίσει να θέσει τον Oliver Gatzke σε Garden leave (όπως ορίζεται στη σύμβαση εργοδότησής του) με πλήρεις απολαβές, με ισχύ από 1η Αυγούστου 2023, μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης.

 • LOGICOM PUBLIC LIMITED

Βαρνάβας Ειρήναρχος (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Διοικητικός Σύμβουλος): €177.100, εκ των οποίων μισθός: €150.000 και έξοδα παραστάσεως: €27.100 (2022: €175.900).

 • ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Αντώνιος Α. Αντωνίου (Εκτελεστικός Πρόεδρος): €342.575 (2022: €322.275)

Αναλυτικά:
Δικαιώματα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του:
€27.100

Αμοιβή και ωφελήματα εκτελεστικών συμβούλων: €216.000

Φιλοδωρήματα: €90.000

Άλλα ωφελήματα: €9.475.

 • DEMETRA HOLDINGS PLC

Κλεάνθης (Άθως) Χανδριώτης (Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής): €139.180 μεικτές μισθολογικές απολαβές, συμπεριλαμβανομένων ωφελημάτων σε είδος, (16 Σεπτεμβρίου 2022 - 31 Δεκεμβρίου 2022: €46.817), μπόνους ύψους €45.000 (16 Σεπτεμβρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022: €μηδέν) και άλλες εισφορές εργοδότη ύψους €16.270 (16 Σεπτεμβρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022: €5.342).

 • PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

Ντίνος Λευκαρίτης (Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος/CEO)

Εκτελεστικές υπηρεσίες: €250.000 (2022: €250.000)

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: €2.000 (2022: €2.000).

 • ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κωνσταντίνος Π. Μιτσίδης (Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος): €200.853 (2022: €190.613).

 • ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU - FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED)

Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος (Εκτελεστικός Πρόεδρος Συγκροτήματος): €118.267 (2022: €190.240)

Πιο αναλυτικά:

Ως εκτελεστικός: €108.667 (2022: €182.000)

Ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: €9.600 (2022: €8.240)

 • KEO PLC

Χαράλαμπος Παναγιώτου (Διευθύνων Σύμβουλος): Μισθός: €333.000 (2022: €296.000)

Μεταβλητό στοιχείο αμοιβής: €92.000 (2022: €75.000)

Ταμείο Προνοίας: €25.000 (2022: €21.000)

Κώστας Κουτσός (Εκτελεστικός Πρόεδρος):

Μισθός: €248.000 (2022: €256.000)

Μεταβλητό στοιχείο αμοιβής: €74.000 (2022: €75.000)

Ταμείο Προνοίας: €9.000 (2022: €9.000)

 • ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μάριος Κουτσοκούμνης (Εκτελεστικός Πρόεδρος): €322.049 (2022: €308.358).

 • ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED

Αιμίλιος Πυρίσιης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος): €121.000 (2022: €120.000).

 • ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Κυριάκος Τυλλής (Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικός Σύμβουλος): Σταθερός ετήσιος μισθός: €86.000 συν επίδομα κερδοφορίας επί του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους, λαμβάνοντας υπόψη τον Δείκτη Φερεγγυότητας της εταιρείας, χωρίς να έχει οποιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Αμοιβές εκτελεστικών συμβούλων: €176.000 (2022: €79.375).

 • TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LIMITED

Κωνσταντίνος Κάκκουρας (Διευθύνων Σύμβουλος): €60.800 (2022: €57.714) - Μισθοί και εισφορές Εργοδότη: €69.785

Γιαννάκης Κελεπέσιης (Εκτελεστικός Πρόεδρος): €58.950 (2022: €58.600) - Μισθοί και εισφορές εργοδότη: €67.733

 • LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED

Μάριος Έλληνας (Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής): €110.000, εκ των οποίων ετήσιος ακαθάριστος μισθός €75.000 και φιλοδώρημα €35.000 (2022: €87.706).

 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΡΟΔΟΝ»)

Αντώνης Πισσαρίδης (Εκτελεστικός Πρόεδρος): €56.949 (2022: €43.183)

Δειτε Επισης

Digital Cyprus Survey 2024: Αποκαλυπτικά αποτελέσματα στο CITEA Digital Cyprus
Daniele Quercia: O κορυφαίος ειδικός της Nokia Bell Labs στο CITEA Digital Cyprus 2024
Στο GOLD Ιουνίου: Η ανάπτυξη της Λεμεσού σε ένα δυναμικό τεχνολογικό και επιχειρηματικό κέντρο
Διάκριση Πανεπιστημίου Frederick στα Times Higher Education Impact Rankings
Σχέδιο χορηγιών για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Αντίστροφη μέτρηση για το 7ο Παγκύπριο Συνέδριο Γάλακτος, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Invest Cyprus: Ενδυναμώνει διεθνείς συνεργασίες μέσω του The Marketing and Partnerships Academy
Ο πρώτος φοιτητής που στέλνει ο ΣΔΕΚ στα Cannes Lions
Η TheSoul Publishing αναδεικνύει τις κυπριακές εταιρείες στο παγκόσμιο-Δημιουργεί startup επικοινωνίας
SupportCY και Husqvarna ένωσαν δυνάμεις-Μια πολυεπίπεδη συνεργασία