Νέες προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος για την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου

Το 2024 αναδεικνύεται ως κρίσιμο χρονικά σημείο όπου θα πρέπει να εφαρμοστούν στρατηγικές επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και συνεργασίες που θα οδηγήσουν σε ένα πιο ανταγωνιστικό μέλλον για τις επιχειρήσεις, τονίζει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων(ΟΕΒ), επισημαίνοντας πως η αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με το υψηλό περιβαλλοντικό κόστος, αποτελούν τις κύριες προκλήσεις που αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν νέες πρακτικές και λύσεις προς ένα αειφόρο μοντέλο λειτουργίας.

Σε ανακοίνωσή της με θέμα «Ενέργεια και Περιβάλλον-Εξελίξεις κατά το έτος 2023», την οποία εξέδωσε ενόψει της της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου, η ΟΕΒ σημειώνει πως η ανάγκη για επενδύσεις σε πράσινες καινοτόμες τεχνολογίες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας γίνεται επιτακτική.

Όπως υπογραμμίζει η ΟΕΒ, η εφαρμογή της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου, η ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και η εισαγωγή φυσικού αερίου αποτελούν τις κυριότερες προτεραιότητες της χώρας για επίτευξη ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος.

Ενόψει τούτων, ως ένας από τους κυριότερους εταίρους της πολιτείας και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα της επίτευξης των στόχων της Κύπρου, ο ΟΕΒ κατέθεσε προς το αρμόδιο Υπουργείο εμπεριστατωμένες εισηγήσεις και σχόλια, ενώ επιπρόσθετα, μέσα στα πλαίσια του πλάνου της για τη μετάβαση σε πράσινη οικονομία, αλλά και με γνώμονα την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των κυπριακών επιχειρήσεων, ενίσχυσε και αναβάθμισε τη δράση της.

Διαβάστε πιο κάτω όσα αναφέρει η ΟΕΒ στην ανακοίνωσή της με θέμα «Ενέργεια και Περιβάλλον-Εξελίξεις κατά το έτος 2023»:

Με την έλευση του 2024, η επιχειρηματική κοινότητα στην Κύπρο βρέθηκε αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις και προοπτικές στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Από τα διδάγματα του 2023 προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και προώθηση πιο βιώσιμων πρακτικών στον ενεργειακό τομέα.

Η αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με το υψηλό περιβαλλοντικό κόστος, αποτελούν τις κύριες προκλήσεις που αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν νέες πρακτικές και λύσεις προς ένα αειφόρο μοντέλο λειτουργίας. Η ανάγκη για επενδύσεις σε πράσινες καινοτόμες τεχνολογίες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας γίνεται επιτακτική.

Η εφαρμογή της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου, η ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας καθώς και η εισαγωγή φυσικού αερίου αποτελούν τις κυριότερες προτεραιότητες της χώρας για επίτευξη ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος.

Το 2024 αναδεικνύεται ως κρίσιμο χρονικά σημείο, όπου θα πρέπει να εφαρμοστούν στρατηγικές επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και συνεργασίες που θα οδηγήσουν σε ένα πιο ανταγωνιστικό μέλλον για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, με βάση τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, η Κύπρος κατέθεσε τον Ιούλιο του 2023 το δικό της αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Στο ΕΣΕΚ παρουσιάζεται αναλυτικός οδικός χάρτης για την επίτευξη συγκριμένων ενεργειακών και κλιματικών στόχων με ορίζοντα το 2030.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ως ένας από τους κυριότερους εταίρους της πολιτείας και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα της επίτευξης των στόχων της Κύπρου, κατέθεσε προς το αρμόδιο Υπουργείο εμπεριστατωμένες εισηγήσεις και σχόλια.

Επιπρόσθετα, η ΟΕΒ μέσα στα πλαίσια του πλάνου της για τη μετάβαση σε πράσινη οικονομία, αλλά και με γνώμονα την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των κυπριακών επιχειρήσεων, ενίσχυσε και αναβάθμισε τη δράση της ως εξής:

  • Ενεργή συμμετοχή στις δημόσιες διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση του ΕΣΕΚ, τα Σχέδια Χορηγιών για την Κυκλική Οικονομία και την ενεργειακή αναβάθμιση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και για το Νομοσχέδιο αναφορικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.
  • Υποβολή υπομνήματος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για σημαντικά θέματα που αφορούν το κόστος ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, την προώθηση της χρήσης ΑΠΕ, τη στρατηγική προώθησης συστημάτων αποθήκευσης και χρήσης υδρογόνου στην Κύπρο, τα Σχέδια Χορηγιών και Στήριξης, την εφαρμογή της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, την εξοικονόμηση ενέργειας και την πράσινη φορολογία.
  • Υποστήριξη θέσεων των Επαγγελματικών Συνδέσμων Μελών της ΟΕΒ για θέματα που τους απασχόλησαν καθώς επίσης και συμμετοχή σε συναντήσεις με φορείς όπως τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ενέργειας, Γεωργίας, Μεταφορών και Οικονομικών, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία κλπ.
  • Παρακολούθηση της προόδου των εργασιών για την έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο και συνεχείς διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου.
  • Παρακολούθηση των εξελίξεων γύρω από το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
  • Συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα με θέμα την ενέργεια και το περιβάλλον, όπως μεταξύ άλλων, το «LIFE-FOODprint», το «MICIE» και το «TRIERES».
  • Υλοποίηση του Μέτρου για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις το οποίο χρηματοδοτείται μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα από τις δράσεις του Μέτρου δημιουργήθηκε Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας, όπου η συγκεκριμένη δράση καθίσταται πρωτοποριακή, όχι μόνο σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
  • Διοργάνωση αριθμού διαλέξεων, ημερίδων και εργαστηρίων σε επίκαιρα θέματα για την ενέργεια και το περιβάλλον καθώς και σχετιζόμενα με αυτά ζητήματα, τα οποία αποβλέπουν στη διασφάλιση έγκυρης ενημέρωσης των επιχειρήσεων-μελών της ΟΕΒ.
  • Συμμετοχή σε πληθώρα εκδηλώσεων, ενημερωτικών ημερίδων και εργαστηρίων στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, ως εισηγητές ή ως προσκεκλημένοι για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας στα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.

Όλα τα πιο πάνω θα συζητηθούν κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 μ. στο Ξενοδοχείο Hilton Nicosia.

Δειτε Επισης

Στην ΟΕΒ ο Σύνδεσμος Απεικονιστικών Κέντρων Ιατρικής
Και με βούλα Υπουργικού, γενικός διευθυντής του ΟΑΥ ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου
To Waste Wisely Cyprus πάει Fork Food Market παρέα με το Zero Waste Project Quasimodo
MSPA Europe/Africa Conference: Σε εξέλιξη το συνέδριο για το mystery shopping στη Λεμεσό
International Compliance Forum: Επιστροφή τον προσεχή Οκτώβριο
Η Πολυκλινική Υγεία διοργανώνει για 5η χρονιά τον Θαλάσσιο Μαραθώνιο για στήριξη του Αντικαρκινικού
Το Cyprus Professional Services Conference ανέδειξε την Κύπρο ως διεθνές business hub
Krypto: Συμμετέχει και στηρίζει ως Bronze Partner το Reflect Festival
Οι εκδηλώσεις της ΚΟΕ σε συνεργασία με τους συνεργάτες-χορηγούς ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων
Επαγγελματικές υπηρεσίες: Η νέα γενιά ως εργοδότης και τα επιχειρηματικά μοντέλα που προκρίνει