ΟΕΒ: Η πορεία του τομέα της βιομηχανίας κατά το 2023-Ιδιαίτερα ανθεκτική στις διεθνείς αναταράξεις

Η κυπριακή μεταποιητική βιομηχανία παρόλα τα προβλήματα και κρίσεις που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια, κατάφερε να επιβιώσει και να αναπτυχθεί διότι όπως έχει αποδειχθεί είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στις διεθνείς αναταράξεις, αναφέρει η ΟΕΒ, τονίζοντας πως εκείνο που χρειάζεται η βιομηχανία είναι στήριξη της ανταγωνιστικότητας και των συντελεστών του κόστους παραγωγής για να επέλθει πλήρης αποδέσμευση της μεγάλης δυναμικής της.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε με θέμα "Ο Τομέας της Βιομηχανίας κατά το 2023", ενόψει της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Απριλίου 2024 στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia, η ΟΕΒ σημειώνει πως ως βασικός εκπρόσωπος της βιομηχανίας την έθεσε για ακόμα μια χρονιά ψηλά στις προτεραιότητες της με στόχο την εφαρμογή των δράσεων της εθνικής βιομηχανικής πολιτικής:

 • Την εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων στα ειδικά και οριζόντια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του τομέα,
 • στην ενημέρωση και προσαρμογή των βιομηχανιών για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και
 • στην χάραξη μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού για αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.

Στην ανακοίνωσή της η ΟΕΒ παραθέτει τα θέματα της βιομηχανίας με τα οποία ασχολήθηκε το 2023, υποδεικνύοντας ότι τον περασμένο χρόνο ο ρυθμός ανάπτυξης του βιομηχανικού τομέα παρουσίασε αύξηση ύψους 3,4% σε σύγκριση με 1,8% το 2022, ενώ παράλληλα, η συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ για το 2023 ήταν 8,4%. Δηλαδή, περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2022.

Διαβάστε πιο κάτω αυτούσια την ανακοίνωση της ΟΕΒ:

Κατά το 2023 ο ρυθμός ανάπτυξης του Βιομηχανικού Τομέα παρουσίασε αύξηση ύψους 3,4% σε σύγκριση με 1,8% το 2022. Παράλληλα, η συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ για το 2023 ήταν 8,4%, δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2022.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ως βασικός εκπρόσωπος της Βιομηχανίας την έθεσε για ακόμα μια χρονιά ψηλά στις προτεραιότητες της με στόχο την εφαρμογή των δράσεων της εθνικής βιομηχανικής πολιτικής, την εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων στα ειδικά και οριζόντια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του τομέα, στην ενημέρωση και προσαρμογή των βιομηχανιών για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση καθώς και στην χάραξη μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού για αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.

Η Κυπριακή Μεταποιητική Βιομηχανία παρόλα τα προβλήματα και κρίσεις που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια, κατάφερε να επιβιώσει και να αναπτυχθεί διότι όπως έχει αποδειχθεί είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στις διεθνείς αναταράξεις.

Εκείνο που χρειάζεται η βιομηχανία είναι στήριξη της ανταγωνιστικότητας και των συντελεστών του κόστους παραγωγής για να επέλθει πλήρης αποδέσμευση της μεγάλης δυναμικής της.

Η ΟΕΒ κατά το 2023 ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα της Βιομηχανίας:

 • Με σκοπό την αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ συμμετείχε ενεργά στην εφαρμογή των δράσεων της Βιομηχανικής Πολιτικής του Υπουργείου Βιομηχανίας.
 • Συμμετείχε στις επισκέψεις που πραγματοποίησαν Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανίας σε διάφορες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες για εξέταση των τοπικών προβλημάτων.
 • Υπέβαλε εισηγήσεις για βελτίωση προνοιών των σχεδίων χορηγιών, μείωση των φόρων/τελών που καταβάλλουν οι Βιομηχανίες, διευκόλυνση των εξαγωγών, των επενδύσεων, του εμπορίου καθώς και προτάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας και ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του δημοσίου τομέα.
 • Προώθησε τις δυνατότητες της Κυπριακής αμυντικής Βιομηχανίας, των προϊόντων
  διττής χρήσης και της βιομηχανικής συνεργασίας για τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Άμυνας.
 • Ανέδειξε το πρόβλημα με τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που προκύπτουν από τον τρόπο που εφαρμόζεται ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής για το εμπόριο με τα κατεχόμενα και πρότεινε τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού καθώς και ενίσχυσης του εμπορίου από τις ελεύθερες περιοχές προς τις κατεχόμενες για να καταστεί πραγματικά αμφίδρομο.
 • Ενήργησε για συγκράτηση του λειτουργικού κόστους των βιομηχανιών (ηλεκτρικής
  ενέργειας, νερού, δημοτικών τελών, ενοικίων στις βιομηχανικές περιοχές/ ζώνες, κλπ.), για βελτίωση της απόδοσης του τομέα.
 • Ζήτησε τον εξορθολογισμό των ενοικίων που καταβάλλουν στο κράτος οι βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες σε βιομηχανικές ζώνες και συγκεκριμένα ζήτησε όπως στον υπολογισμό της αγοραίας αξίας της κρατικής γης λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά ο σκοπός της χρήσης (βιομηχανική) και να μην επηρεάζεται η αγοραία αξία από άλλες παραπλήσιες αναπτύξεις.
 • Ζήτησε τη δημιουργία κεντρικού φορέα διαχείρισης όλων των βιομηχανικών αναπτύξεων που βρίσκονται τόσο στις Βιομηχανικές Περιοχές όσο και στις Βιομηχανικές Ζώνες.
 • Συνέβαλε στη σύσταση της Διαχειριστικής Επιτροπής της Βιομηχανικής Ζώνης Γερίου – Ιδαλίου στα πλαίσια του νόμου για την εκλογή διαχειριστικών επιτροπών σε βιομηχανικές αναπτύξεις. Στη συγκεκριμένη ζώνη μετά από διαβήματα της ΟΕΒ σε συνεργασία με Διαχειριστική Επιτροπή έγινε κατορθωτή η τοποθέτηση πρόσθετων υδροστομιών για αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
 • Υπέβαλε εμπεριστατωμένο υπόμνημα για θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στις βιομηχανικές ζώνες βαριάς οχληρίας.
 • Στήριξε το αίτημα των Συνδέσμων Βιομηχανικών Περιοχών από διάφορες επαρχίες για αξιοποίηση των τεμαχίων που τους έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Ενέργειας.
 • Υπέβαλε εισηγήσεις για βελτίωση της λειτουργίας και συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών των Βιομηχανικών Περιοχών και Ζωνών, όπως δρόμοι, πεζοδρόμια, σύνδεση με βασικές οδικές αρτηρίες, καθαρισμός, χώροι στάθμευσης, οδικός φωτισμός, διαχείριση αποβλήτων καθώς και ενίσχυση της αστυνόμευσης, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες για αποτροπή κλοπών και βανδαλισμών.
 • Διοργάνωσε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τα στελέχη των βιομηχανιών καθώς και ενημερωτικές παρουσιάσεις για νέες νομικές υποχρεώσεις, όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, το τέλος άνθρακα, τον διασυνοριακό μηχανισμό προσαρμογής άνθρακα, κλπ.
 • Προώθησε τον θεσμό των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) στη Βιομηχανία.
 • Υποστήριξε τη συμμετοχή Κυπριακών επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες ή γενικές εκθέσεις στο εξωτερικό με ιδιωτική συμμετοχή ή με κρατικό περίπτερο, για προώθηση των εξαγωγών.
 • Αποτέλεσε τη γέφυρα συνεργασίας της Βιομηχανίας με την Ακαδημαϊκή κοινότητα για σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.
 • Υπέβαλε εισηγήσεις στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για απλοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και αναθεώρηση της μεθόδου αμοιβής.

Αναλυτικότερα η πορεία του τομέα της Βιομηχανίας θα συζητηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Απριλίου 2024 στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στη Λευκωσία.

Στη Συνέλευση έχει προσκληθεί να παρευρεθεί και να μιλήσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Δειτε Επισης

Μικρή πτώση στο ΧΑΚ λόγω αρνητικού κλίματος διεθνώς
Κατευθυντήριες γραμμές Κομισιόν για ορθή εφαρμογή περιοριστικών μέτρων κατά Ρωσίας
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Βιώσιμο μέχρι 2080, βούληση για εξορθολογισμό της επενδυτικής πολιτικής
ΗΠΑ: Δύο εγγεγραμμένες στην Κύπρο εταιρείες στις νέες κυρώσεις κατά Λευκορωσίας
Στο Λονδίνο σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης για προώθηση επενδύσεων
Σοβαροί κίνδυνοι για οικονομία αν κλιμακωθεί η ένταση-Οι ανησυχίες και τι φοβίζει τον επιχειρηματικό κόσμο
Με μικρή άνοδο άρχισε η εβδομάδα στο ΧΑΚ
Βιώσιμο μέχρι το 2080 και δεν κινδυνεύει το ΤΚΑ-Θα πρέπει να δημιουργηθεί πραγματικό αποθεματικό
Μεταβατικές διατάξεις για προαγωγές 2024-2025 στο δημόσιο-Η πρόταση νόμου που συζητείται στη Βουλή
FDI screening: Διαφωνίες και δυστοκία συναίνεσης για το πλαίσιο ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων