Γιώργος Ιωάννου: Η πορεία του real estate, τα νέα έργα και η βασική προτεραιότητα της Korantina Homes το 2024

Την εκτίμηση ότι με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα ο τομέας του real estate θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία το 2024, ως αποτέλεσμα της αύξησης της ζήτησης από νέες αγορές με ταυτόχρονη προσαρμογή του προσφερόμενου προϊόντος σύμφωνα με τις νέες τάσεις και ανάγκες των αγοραστών-επενδυτών, εκφράζει ο CEO της Korantina Homes, Γιώργος Ιωάννου.

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, στο πλαίσιο του «IN Business Forecasting 2024», ο κ. Ιωάννου υποδεικνύει πως έχει αποδειχθεί ότι ο τομέας της ανάπτυξης γης και των κατασκευών στην Κύπρο αποτελεί ισχυρό και στέρεο πυλώνα της οικονομίας του τόπου, για να τονίσει την ανάγκη για ύπαρξη ενός σύγχρονου πλαισίου που να διέπει τον τον τομέα και το οποίο να αναγνωρίζει τις τάσεις και τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς και να παρέχει κίνητρα στους υποψήφιους επενδυτές.

Ο CEO της Korantina Homes, αναφερόμενος στα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο κλάδος, σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η διεθνής ενεργειακή αστάθεια και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχουν προκαλέσει σημαντική αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών και των υλικών για τις κατασκευές.

Σε ό,τι αφορά την Korantina Homes, ο Γιώργος Ιωάννου αναφέρεται στα έργα τα οποία προγραμματίζει να υλοποιήσει το 2024, τονίζοντας πως εκτός όμως από τους επιχειρηματικούς της στόχους, το 2024 βασική προτεραιότητα της εταιρείας είναι να ενισχύσει, ακόμη περισσότερο, τη σχέση υπευθυνότητας που έχει χτίσει με την κυπριακή κοινωνία και ειδικότερα με την κοινωνία της Πάφου.

Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το οικονομικό περιβάλλον το 2024, υπό το πρίσμα των πληθωριστικών πιέσεων, των υψηλών επιτοκίων και των απρόβλεπτα συνεχώς μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων;

Οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή μεταβλητότητα, οι πληθωριστικές πιέσεις και τα υψηλά επιτόκια, συντηρούν, διεθνώς, ένα περιβάλλον παρατεταμένης αβεβαιότητας.

Σε αυτές τις συνθήκες, είναι παρακινδυνευμένο να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, ειδικά όσον αφορά στην Κύπρο η οποία είναι ευάλωτη σε εξωγενείς παράγοντες. Όμως η κυπριακή οικονομία έχει επιδείξει διαχρονικά ισχυρά αντανακλαστικά ανθεκτικότητας και προσαρμογής.

Ο συνδυασμός ενός κρατικού τομέα που κάνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, με έναν ιδιωτικό τομέα που ξεχωρίζει για την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ευρηματικότητά του, μπορεί να κάνει τη διαφορά και να φέρει θετικά αποτελέσματα το 2024.

Ζήτηση από νέες αγορές

Ποια εκτιμάτε θα είναι η πορεία του τομέα που δραστηριοποιήστε το 2024;

Όπως έχει αποδειχθεί και σε πρόσφατες κρίσεις, ο τομέας ανάπτυξης γης και κατασκευών στην Κύπρο αποτελεί ισχυρό και στέρεο πυλώνα της οικονομίας του τόπου.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στις επιχειρήσεις του κλάδου εργοδοτούνται άμεσα πάνω από 40000 άτομα, ενώ η συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας είναι της τάξης του 15% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η δυνατότητα του κλάδου να προσελκύει επενδύσεις από το εξωτερικό, ακόμα και σε ευμετάβλητες ή και ταραγμένες εποχές όπως η σημερινή.

Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, η εκτίμησή μας είναι πως ο τομέας θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Ο λόγος είναι απλός.

Καταγράφεται αύξηση της ζήτησης από νέες αγορές με ταυτόχρονη προσαρμογή του προσφερόμενου προϊόντος σύμφωνα με τις νέες τάσεις και ανάγκες των αγοραστών-επενδυτών.

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που σήμερα ταλανίζουν τον τομέα σας και η επίλυση των οποίων κρίνεται από εσάς ως προτεραιότητα ενόψει της νέας χρονιάς;

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η διεθνής ενεργειακή αστάθεια και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχουν προκαλέσει σημαντική αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών και των υλικών για τις κατασκευές.

Παρά την προσπάθεια να απορροφήσουμε ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του κόστους υλοποίησης των έργων, εντούτοις προκύπτει μια οικονομική πίεση για τις εταιρείες του κλάδου και, κατ’ επέκταση, μια πρόσθετη επιβάρυνση για τους επενδυτές.

Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα-πρόκληση, είναι η έλλειψη προσωπικού, τόσο εξειδικευμένου όσο και ανειδίκευτου. Στις επιχειρήσεις του τομέα, καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια στελέχωσης για την υλοποίηση νέων έργων.

Επίσης, διαχρονικό είναι το θέμα με την καθυστέρηση στην έκδοση αδειών και τη συναφή γραφειοκρατία. Παρά τη μεγάλη ανάπτυξη του τομέα τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν γίνει τα αναγκαία βήματα μεταρρυθμίσεων που θα επιταχύνουν την έκδοση των απαραίτητων αδειών.

Αν είχατε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ή διαμόρφωση πολιτικών για στήριξη/ενίσχυση του τομέα σας από την Κυβέρνηση, ποια θα ήταν αυτά;

Κατά την άποψή μου χρειαζόμαστε στην Κύπρο ένα σύγχρονο πλαίσιο που να διέπει τον τομέα ακινήτων, να αναγνωρίζει τις τάσεις και τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς και να παρέχει κίνητρα στους υποψήφιους επενδυτές.

Σε συνέχεια και της προηγούμενης απάντησης, είναι επίσης σημαντικό να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης των έργων.

Η Korantina Homes στο 2024

Ποια είναι τα πλάνα και η στρατηγική του οργανισμού σας για το 2024; Να αναμένουμε νέες αναπτύξεις και περαιτέρω εδραίωσή σας στην αγορά;

Στην Korantina Homes σχεδιάζουμε μεθοδικά τη στρατηγική ανάπτυξής μας, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τάσεις των καιρών. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πιο σημαντική έννοια για κάθε επιχείρηση. Και αυτή είναι η έννοια της εμπιστοσύνης. Θέλουμε να δημιουργούμε ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, το προσωπικό μας, τους συνεργάτες μας, την κοινωνία.

Το 2024 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση κατασκευής του πρωτοποριακού οικιστικού έργου Royal Bay Resort στην πόλη της Πάφου και σχεδιάζεται η άμεση έναρξη της β’ φάσης του SOHO Tower.

Επίσης, μέσα στη χρονιά αυτή, προγραμματίζουμε την ένταξη στην αγορά δύο ακόμα οικιστικών αναπτύξεων στο κέντρο της Πάφου.

Αυτό που διαφοροποιεί τα συγκεκριμένα έργα, είναι η 24ωρη προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας, όπως club house, spa, γυμναστηρίου, εστιατορίων, κ.α. Τέλος, στο δρόμο της υλοποίησης βρίσκεται και μια σειρά από πιο μικρά έργα κατοικιών στις περιοχές της Πέγειας και της Πάφου.

Εκτός όμως από τους επιχειρηματικούς μας στόχους, το 2024 βασική μας προτεραιότητα είναι να ενισχύσουμε, ακόμη περισσότερο, τη σχέση υπευθυνότητας που έχουμε χτίσει με την κυπριακή κοινωνία και ειδικότερα με την κοινωνία της Πάφου.

Θεωρούμε πως κάθε επιχειρηματική επιτυχία έχει νόημα μόνο όταν έχει αντίκρισμα στην κοινωνία. Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύσσουμε μια σειρά από δράσεις που αφορούν στη στήριξη: Του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Κομβικός ο ρόλος της τεχνολογίας

Ο παράγοντας τεχνολογία, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, ποιο ρόλο διαδραματίζει και ποιες αλλαγές αναμένεται να επιφέρει στον τομέα σας;

Ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή και, αναντίλεκτα, ο ρόλος της τεχνολογίας είναι για όλους μας κομβικός. Εξετάζουμε κάθε νέα τεχνολογία και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε άμεσα σε εξελίξεις που αφορούν στον τομέα και στις εργασίες μας.

Θεωρούμε πως η τεχνολογία είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που, με ορθή διαχείριση, μπορεί να βοηθήσει τη σύγχρονη επιχείρηση να αναπτυχθεί και να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Δειτε Επισης

Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Bege: Ο νέος γαστρονομικός προορισμός του St Raphael Resort & Marina
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Δεν πιάνουν τα αεροδρόμια της Κύπρου τα... κενά αέρος λόγω Microsoft-Πιθανές καθυστερήσεις αφίξεων
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία
Ανδρέας Αλέξη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την γήρανση του πληθυσμού και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις
Seasons Oriental: Εντυπωσιάζει ο πλήρως ανακαινισμένος εξωτερικός χώρος (pics)