Π. Νικολάου: Η επιβράβευση των μετόχων, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων και το μπόνους για το προσωπικό

Εκτόξευση κερδών ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου με την καθαρή κερδοφορία για το 2023 να ανέρχεται στα €487 εκατομμύρια σε σύγκριση με €57 εκατ. το 2022, πλησιάζοντας τα επίπεδα προ της κρίσης του 2013, με την κερδοφορία να ωθείται από το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

«Τα αποτελέσματα της Τράπεζας ήταν εξαιρετικά, το καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία πλησιάζει τα 500 εκατ.», ανέφερε ο Διευθύνοντας Σύμβουλός της, Πανίκος Νικολάου, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, προσθέτοντας ότι ο δείκτης απόδοσης των ενσώματων κεφαλαίων (rote) πλησιάζει το 25%, που είναι από τους ψηλότερους της Ευρώπης, όπως ανέφερε.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Νικολάου ανέδειξε πως τα μη επιτοκιακά έσοδα της Τράπεζας για το 2023 ανήλθαν στα €300 εκατ. καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των εξόδων της, τονίζοντας πως η Τράπεζα θα συνεχίσει την «καλή απόδοση» ακόμη με την ομαλοποίηση των επιτοκίων.

«Το επιχειρηματικό μας μοντέλο είναι διαφοροποιημένο, όπως αποδεικνύεται από τα μη επιτοκιακά μας έσοδα, που συμβάλλουν σημαντικά στην κερδοφορία του συγκροτήματος και καλύπτουν σχεδόν 90% των συνολικών λειτουργικών εξόδων», ανέφερε.

Παράλληλα δεν αποκάλυψε το ύψος του μερίσματος που η Τράπεζα θα κατανείμει στους μετόχους της, λέγοντας ότι αυτό είναι αντικείμενο συζήτησης με τις εποπτικές αρχές, αλλά διαβεβαίωσε ότι η Τράπεζα θα «επιβραβεύσει τους μετόχους της».

Έσοδα πέραν του €1 δισ

Το σύνολο των εσόδων της Τράπεζας για το 2023 ξεπέρασε το €1 δισεκατομμύριο, καταγράφοντας αύξηση 65% σε ετήσια βάση, με το 72% να προέρχεται από τα καθαρά έσοδα από τόκους ) €792 εκατ. Τα μη επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν σε €300 εκατ., εκ των οποίων τα €181 εκατ. από αμοιβές και προμήθειες. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το 2023 διαμορφώθηκε στο 3,41% από 1,65% το 2022.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, το σύνολο των εξόδων παρουσίασε ετήσια αύξηση 6% και διαμορφώθηκε στα €384 εκατ., εκ των οποίων τα €192 εκατ. σε κόστος προσωπικού και €149 εκατ. σε άλλα λειτουργικά έσοδα. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 31% (εξαιρουμένου του ειδικού φόρου επί των καταθέσεων), σε σύγκριση με 49% το 2022. Εξάλλου οι προβλέψεις για πιστωτικές ζημιές δανείων για το 2023 ανήλθαν σε €63 εκατ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το εννιάμμηνο του 2023 και ανήλθε στο 3,6%. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΔ ανήλθε στο 73%, αυξημένος κατά 4%  σε ετήσια βάση.

Σε απόλυτους αριθμούς τα ΜΕΔ διαμορφώθηκαν στα €365 εκατ. το 2023, σε σύγκριση με €411 εκατ. το 2022. Σύμφωνα με την Τράπεζα, το ένα τρίτο των ΜΕΔ είναι αναδιαρθρωμένα δάνεια, χωρίς καθυστερήσεις.

Εξάλλου, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) παρουσίασε αύξηση 130 μονάδων βάσης και διαμορφώθηκε στο 16,5% το 2023, ενώ άνοδο 110 μονάδων βάσης παρουσίασε ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας, ο οποίος το 2023 ανήλθε σε 21,5%.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του συγκροτήματος ανήλθαν σε €19,34 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023 σε σύγκριση €18,99 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022, με το ποσοστό των καταθέσεων που προστατεύεται από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων να ανέρχεται στο 58%.

Στα €2 δισ ο νέος δανεισμός, ζήτηση για επιχειρηματικά

Σύμφωνα με την Τράπεζα, τα δάνεια του συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,07 δισ στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με €10,22 δισ στο τέλος του 2022, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα σε ετήσια βάση, καθώς οι αποπληρωμές αντιστάθμισαν το νέο δανεισμό.

Ο συνολικός νέος δανεισμός για το 2023 παρέμεινε περίπου αμετάβλητος στα €2,02 δισ, (€2,1 δισ το 2022), παρά το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για δάνεια σε επιχειρήσεις.

Ρευστότητα

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 359% (σε σύγκριση με 291% στις 31 Δεκεμβρίου 2022), πολύ ψηλότερα από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Εξαιρώντας τον δανεισμό μέσω των στοχευμέων πράξεων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η ρευστότητα του συγκροτήματος παραμένει ισχυρή με το ΔΚΡ να ανέρχεται σε 302% και το πλεόνασμα ρευστότητας σε €7,1 δισ.

Προτεραιότητα η επιβράβευση των μετόχων

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Νικολάου δεν αναφέρθηκε στον στόχο της Τράπεζας για την καταβολή μερίσματος για το 2023, λέγοντας ότι ξεκίνησαν οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το θέμα και δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση.

Υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει μερισματική πολιτική για ποσοστό καταβολής (payout ratio) 30% με 50%, ο κ. Νικολάου είπε πως είμαστε σε καλό δρόμο αλλά δεν υπάρχει οριστική απόφαση. «Η προτεραιότητά μας είναι η επιβράβευση των μετόχων», είπε.

Προς αποκλιμάκωση των επιτοκίων

Σε ερώτηση αν θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία των δανειστικών επιτοκίων της Τράπεζας, δεδομένου ότι η ΕΚΤ έχει τερματίσει τις αυξήσεις, ο κ. Νικολάου είπε πως είναι λογικό να αναμένει κάποιος τα δανειστικά επιτόκια να μειώνονται διότι το επιτόκιο Euribor (το οποίο αποτελεί τη βάση τα επιτόκια των δανείων που συνδέονται με αυτό) προηγείται των αποφάσεων της ΕΚΤ.

Σημείωσε ότι τα Euribor που ανανεώνονται αυτούς τους μήνες είναι χαμηλότερα από το 2023. «Άρα αναμένω το κόστος δανεισμού να μειώνεται εντός του 2024», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τα καταθετικά επιτόκια, ο κ. Νικολάου είπε ότι τα επιτόκια για νοικοκυριά αυξήθηκαν, αλλά σημείωσε ότι γενικά η Κύπρος είναι μια χώρα με πάρα πολύ υψηλή ρευστότητα και αυτό δεν δημιουργεί κίνητρο μεταξύ τραπεζών για να δώσουν υψηλότερα επιτόκια.

Μπόνους για το προσωπικό

Εξάλλου, ο κ. Νικολάου είπε πως πέραν των αυξήσεων που κατά μέσο όρο ήταν 11% για το προσωπικό το 2023, θα υπάρξει σχέδιο κινήτρων για μέχρι €11 εκατ. ή 2% των κερδών, τα οποία θα μοιραστούν υπό μορφή μπόνους στο 30% του προσωπικού αναλόγως απόδοσης.

«Θεωρούμε ότι αν η Τράπεζα πάει καλά και έχει κέρδη ένα μέρος θα πρέπει να το διανείμουμε πίσω (στο προσωπικό)», συμπλήρωσε ο κ. Νικολάου.

Δεν μας πέφτει λόγος για τον νέο Διοικητή

Ερωτηθείς για το θέση του για το θέμα του Διοικητή της ΚΤΚ, ο κ. Νικολάου είπε ότι αυτό είναι θέμα που αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Δεν μας πέφτει λόγος», είπε, προσθέτοντας ότι «θέλουμε ένα Διοικητή που να μπορεί να εκπροσωπεί το χώρα μας στο εξωτερικό και να μπορεί επίσης να συμβάλλει στη διαχείριση των εγχώριων Τραπεζών, γιατί οι μικρότερες Τράπεζες εποπτεύονται από την ΚΤΚ», πρόσθεσε.

Υπό συνεχή αξιολόγηση το θέμα του LSE

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της συμμετοχής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE), η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, Ελίζα Λιβαδιώτου, είπε πως η συμμετοχή στο LSΕ έχει και κόστος και οφέλη. «Πάντα η συμμετοχή είναι μια δυναμική διαδικασία και πάντα είναι υπό αξιολόγηση», ανέφερε.

Υπενθυμίζοντας ότι η ένταξη στο LSΕ έγινε σε μια εποχή που η Τράπεζα ήταν «πληγωμένη», η κ. Λιβαδιώτου είπε πως το θέμα «αυτό είναι δυναμικό και πάντα υπό μελέτη, χωρίς να σημαίνει τίποτα». Δεν είναι θέμα σωστού ή λάθους αλλά αναλόγως του πώς εξελίσσεται η Τράπεζα, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη επάνοδο στο Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο κ. Νικολάου είπε αυτό είναι κάτι που είναι υπό αξιολόγηση αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος.

Στόχος το «πρασίνισμα» του χαρτοφυλακίου

Σε ερώτηση για την παραχώρηση πράσινων δανείων ενόψει και της πράσινης μετάβασης, η κ. Λιβαδιώτου είπε ότι το ζήτημα αυτό βρίσκεται στις προτεραιότητες της Τράπεζας.

Η Αννίτα Παύλου, επικεφαλής του τμήματος των σχέσεων επενδυτών ανέφερε από την πλευρά της πως η Τράπεζα για πρώτη φορά ανακοινώνει στόχο για μείωση των ρύπων για το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο μέχρι το 2030 κατά 43%.

«Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στους πελάτες μας να παίρνουν πράσινα στεγαστικά δάνεια, τηρώντας τις πρόνοιες ενεργειακής απόδοσης», είπε, προσθέτοντας πως αυτό σταδιακά θα επεκταθεί σε όλο το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας.

Δειτε Επισης

CFA Society Cyprus: Η βαρύτητα της χρηματοοικονομικής πρόβλεψης στη διαδικασία των επενδύσεων
Μετά τη Demetra και η ΕΤΥΚ στο Διοικητικό Δικαστήριο για την εξαγορά της Ελληνικής από Eurobank
Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο τα παράπονα στο Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου το 2023
Οριακή άνοδος στα κόκκινα δάνεια τον Ιανουάριο λόγω εταιρικών ΜΕΧ
Eurobank Κύπρου: Digital Transformation Award για την υλοποίηση του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της
Τα ποσά που κατέβαλε στις θυγατρικές της Logicom το πρώτο τρίμηνο η Ελληνική
Αντώνης Ρούβας: Ορόσημο η συμφωνία για την CNP-Προτεραιότητα η περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ
Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη ύψους πέραν των €93 εκατ. την πρώτη τριμηνία-Αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων
Βιλερουά: Σε τροχιά μείωσης επιτοκίων η ΕΚΤ τον Ιούνιο
Γιώργος Σαββίδης: Δικαίωση για την Κύπρο, καμιά ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας για το κούρεμα