Νίκος Χριστοδουλίδης: Σύγχρονο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο η Κύπρος

Σε εισηγήσεις προς τον Γ.Γ. των Η.Ε. και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την αναβάθμιση της κυπριακής ναυτιλίας και όχι μόνο, προέβη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με επιστολές τους προς τους επικεφαλής των εν λόγω Οργανισμών, όπως ανέφερε ο ίδιος κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε προς τιμή του η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση παραμένει σταθερά δεσμευμένη και προσηλωμένη στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του κλάδου και στη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ναυτιλιακός κλάδος, όπως η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και η κλιματική αλλαγή και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που όπως είπε, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα που απασχολούν ειδικότερα την Κύπρο που είναι ένα νησιώτικο κράτος με παράδοση στη ναυτιλία.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 1

«Αισθανόμαστε πολύ έντονα το χρέος και την ευθύνη για να συμβάλουμε εποικοδομητικά, αποτελεσματικά και υπεύθυνα, στις συλλογικές προσπάθειες που καταβάλλονται για τη μετάβαση σε μια πράσινη ναυτιλία», ανέφερε.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι, παρόλο που είναι ευπρόσδεκτες οι οποιεσδήποτε φιλόδοξες επιδιώξεις, θα πρέπει ταυτόχρονα αυτές να είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση σε ό,τι αποφασίζεται.

Εξίσου σημαντική, πρόσθεσε είναι η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, με τη θέσπιση και ομοιόμορφη εφαρμογή κανονισμών και γενικότερα του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Για αυτό τον λόγο, είπε,  «ως Κύπρος στηρίζουμε σθεναρά το έργο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, ως ο αρμόδιος Οργανισμός για όλα τα ρυθμιστικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διεθνή ναυτιλία και υποστηρίζουμε πλήρως τον ρόλο του ως το κύριο διεθνές φόρουμ για ναυτιλιακά θέματα που επηρεάζουν τον κλάδο σε διεθνές επίπεδο».

Σημείωσε ότι η Κύπρος είναι μέλος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού από το 1973, ενώ από το 1987 εκλέγεται ανελλιπώς στο Συμβούλιό του, ένδειξη και αναγνώριση του ρόλου και της σημασίας της, όχι μόνο εντός του Οργανισμού, αλλά και στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Είπε ακόμα ότι η ανάδειξη του ναυτικού επαγγέλματος και η ανάπτυξη ναυτικής κουλτούρας αποτελεί για την Κύπρο μια από τις προτεραιότητές μας και επ’ αυτού το Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει καταρτίσει συγκεκριμένο πλάνο δράσεων και πρωτοβουλιών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμα ότι αναγνωρίζοντας τη σημασία, την ιδιαιτερότητα, τη γεωστρατηγική σπουδαιότητα της ναυτιλίας για την ίδια την Ε.Ε., πρόσφατα απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε, στην επιστολή του επεσήμανα η σημασία της ναυτιλίας για το παγκόσμιο εμπόριο και οικονομία, την τεράστια συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το γεγονός ότι από τη ναυτιλία γενικότερα, συντηρούνται εκατομμύρια οικογένειες Ευρωπαίων πολιτών.

Επεσήμανε, επίσης, ότι, παρά τη θεμελιώδη σημασία του, ο κλάδος των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων ο διεθνής ανταγωνισμός, ο προστατευτισμός, τα μέτρα τρίτων χωρών, οι κυρώσεις και πολλά άλλα.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 2

Παράλληλα, στην επιστολή του, ο Πρόεδρος είπε ότι επεσήμανε πως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρατηρείται κατακερματισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών Υπηρεσιών που ασχολούνται με τη ναυτιλία, κάτι που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων, στην ανταγωνιστικότητα, στον ρόλο και στο μέγεθος του ευρωπαϊκού στόλου.

«Ως εκ τούτου, λοιπόν, εισηγήθηκα ότι, μέσα στο πλαίσιο του καταρτισμού της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα, θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες συνέργειες, προς όφελος της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και κατ’ επέκταση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Κατέληξα ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας μιας κεντρικής δομής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε δηλαδή ενός εξειδικευμένου Επιτρόπου για τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές είτε ενός Αντιπροέδρου της Επιτροπής με ευθύνη να συντονίζει τις διάφορες πολιτικές της Ένωσης για τη ναυτιλία», σημείωσε ο Πρόεδρος.

Παράλληλα είπε ότι η εμπορική ναυτιλία στην Κύπρο αναπτύχθηκε ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες και αποτελεί σήμερα ένα σύγχρονο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο.

Επεσήμανε ότι, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν τόσο με  την τουρκική εισβολή, αλλά και μετά, λόγω  της οικονομικής κρίσης που, και πιο πρόσφατα την κρίση της πανδημίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Κύπρος έχει καταφέρει να κρατήσει ένα ισχυρό νηολόγιο κύρους και ποιότητας, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στην 3η θέση στην Ευρώπη και στην 11η θέση παγκοσμίως.

Στόχος και προτεραιότητα για τη νέα Κυβέρνηση, ανέφερε, είναι η περαιτέρω ενίσχυση του κυπριακού νηολογίου, αναγνωρίζοντας φυσικά την οικονομική διάσταση μιας τέτοιας εξέλιξης, όπως, επίσης, τις εθνικές, πολιτικές και κοινωνικές της  προεκτάσεις.

«Ένα ισχυρό κυπριακό νηολόγιο, ισχυροποιεί τη φωνή της Κύπρου, καθιστώντας την πρωταγωνιστή και στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν τη ναυτιλία με θέσεις και προσεγγίσεις που εδράζονται σε διαχρονικές αξίες και αρχές», είπε.

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, η περαιτέρω ισχυροποίηση του κυπριακού νηολογίου θα δώσει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι παράνομα περιοριστικά μέτρα και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, όπως αυτές από πλευράς Τουρκίας από το 1987, πέραν του ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά, δεν πετυχαίνουν τα προσδοκόμενα, από κάποιους, αποτελέσματα.

Επιστολή στον Γκουτέρες για την Πρωτοβουλίας Σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος είπε ότι έχει ζητήσει με επιστολή του στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κ. Γκουτέρες, στην περίπτωση επανέναρξης της Πρωτοβουλίας Σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας, όπως ενεργήσει αναλόγως, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πλοίων που συμμετέχουν στη μεταφορά σιτηρών στην περιοχή και τον τερματισμό της πρακτικής της Τουρκίας.

Ενημέρωσε ότι σε απάντηση στην επιστολή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναφέρει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες αναβίωσης της Πρωτοβουλίας και ότι η ετοιμότητα των κυπριακών πλοίων να συμμετάσχουν θα τεθεί υπόψιν των εμπλεκόμενων μερών από πλευράς του Διεθνούς Οργανισμού.

Αναφερόμενος στα πλεονεκτήματα που παρέχονται από το Κυπριακό Νηολόγιο, σημείωσε ότι η περαιτέρω απλούστευση και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών αποτελεί υψηλή προτεραιότητά της Κυβέρνησης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η ανάπτυξη της  μονοθυριδικής εξυπηρέτησης ή αλλιώς του “One-Stop-Shipping Centre”,  μέσω της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου της Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και η ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του Υφυπουργείου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 3

Η ναυτιλία στο Ανώτατο Συμβούλιο Κύπρου-Ελλάδας

Πρόσθεσε ότι  «το γεγονός ότι έχουμε ένα συμπατριώτη μας επικεφαλής στο αρμόδιο Υπουργείο στην Ελλάδα αποτελεί διαβεβαίωση ότι η στενή συνεργασία στον τομέα αυτό θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο».

Ο Πρόεδρος είπε ότι η ναυτιλία θα είναι ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν το πρώτο Ανώτατο Συμβούλιο Κύπρου – Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί, στην Ελλάδα, στις 11 και 12 Οκτωβρίου, ένα όργανο διακυβερνητικής συνεργασίας το οποίο θεσμοθετήθηκε τον περασμένο Μάρτιο με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 4

Σακελλαροπούλου: Στενή συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας στη ναυτιλία

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη στενή σχέση Κύπρου και Ελλάδας με τη ναυτιλία διαχρονικά και τη σημασία της στην οικονομία και στην κοινωνία.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο τραγικό συμβάν «όταν ναυτικοί, με μια αδιανόητη συμπεριφορά οδήγησαν στον θάνατο έναν άνθρωπο».

«Θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι που θα γίνει μάθημα, να ανησυχούμε ως κοινωνία για ορισμένες συμπεριφορές και ότι θα είναι απολύτως μεμονωμένο. Η ναυτοσύνη έχει άλλα χαρακτηριστικά».

Τέλος, η Πρόεδρος Σακελλαροπούλου απηύθυνε έκκληση προς όλους να βοηθήσουν όσο μπορούν τον τόπο αυτή τη στιγμή και συνεχάρη τη στήριξη της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι όλοι θα βοηθήσουν την Ελλάδα στη δύσκολη στιγμή.

Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών: Η ΕΕ να αλλάξει προσανατολισμό

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών  Ανδρέας Χατζηγιάννης είπε ότι ο ευρωπαϊκός στόλος μειώνεται και ότι από τα 10 πλοία που πωλούνται μόνο τα 3 αγοράζονται από Ευρωπαίους. Μεγάλες δυτικές τράπεζες, είπε, αντιλαμβανόμενες ήδη την υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, αποσύρονται από τη χρηματοδότηση της.

«Οι startups ναυτιλιακές εταιρείες στην Ευρώπη είναι είδος υπό εξαφάνιση. Η εθνική ναυτιλία των 1000 εταιρειών υποχώρησε ήδη σε κάτω από 600 ενώ απώλεσε και την πρώτη θέση, που κατείχε από τη δεκαετία του 1950», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, η ΕΕ εκτός από το έλλειμα  ‘’ευρωπαϊκής συνείδησης’’ στις μεταφορές της, δεν προστατεύει αποτελεσματικά τη ναυτιλία της, όταν πλήττεται και χρειάζεται την παρέμβαση της.

«Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες ευρωπαϊκό πλοίο βρίσκεται  σε αφιλόξενα περιβάλλοντα χωρίς δημοκρατικές εγγυήσεις, όπως λόγου χάριν στο Ιράν αλλά και αλλού. Ανάλογη κορυφαία ευρωπαϊκή ολιγωρία  –και είμαι επιεικής- συνιστά η συνεχιζόμενη απαγόρευση ελλιμενισμού των κυπριακών πλοίων στα τουρκικά λιμάνια», ανέφερε.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Αν η Ε.Ε. δεν αλλάξει προσανατολισμό, είπε « οδηγούμαστε στην εποχή που άλλες δυνάμεις, ξένες προς τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά πρότυπα και δημοκρατικά ιδεώδη, θα  ελέγχουν τη ναυτιλία, οδηγώντας την Ευρώπη, την Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο σε δυσμενή σχέση εξάρτησης».

«Πορευόμαστε λοιπόν και αισιοδοξούμε, βασιζόμενοι και στο ενδιαφέρον που έχουν ήδη δείξει οι εξοχότατοι Πρόεδροι της Ελλάδας και της Κύπρου. Η συμμαχία κύρους τέτοιων προσωπικοτήτων μας κάνει πιο δυνατούς», είπε ακόμα.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών χάρισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην Πρόεδρο Σακελλαροπούλου πιστά αντίγραφα από το σφραγιστικό δακτυλίδι του Βασιλιά, την εποχή του Χαλκού,

Στην εκδήλωση τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευε η σύζυγος του Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, ενώ στα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας ήταν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη και ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους.

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Υπουργός Ναυτιλίας της Ελλάδας  Χρήστος Στυλιανίδης.

Δειτε Επισης

Universal Life: Στηρίζει τη νέα γενιά επιστημόνων και επιβραβεύει την αριστεία
Ετήσια αύξηση κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες, μείωση στις μεταφορές το πρώτο τρίμηνο
Η Purpose Communications γιορτάζει την «Παγκόσμια Ημέρα Δημοσίων Σχέσεων 2024»
Το AUB Mediterraneo δέχεται φοιτητές με απολυτήριο των Δημοσίων Λυκείων της Κύπρου
Πετρολίνα: Προσφορά ζωής μέσω αιμοδοσίας εις μνήμη Δημήτρη Λευκαρίτη
To Foody επεκτείνει την υπηρεσία Alphamega Express
Η Aon δημοσιεύει τα αποτελέσματα της Έρευνας Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων για το 2024
Εκπαιδεύοντας γιατρούς νέας γενιάς και παγκόσμιας εμβέλειας
Εθνική Έρευνα Εργοδοτών CYEmployers: Κλειδί για διαμόρφωση ενός κατάλληλα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού
Νέα μέτρα και κατευθυντήριες γραμμές για τις κάμερες στα γυμναστήρια