Αγώνας δρόμου για τον εθνικό μηχανισμό ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων

Μια σημαντική εκκρεμότητα, σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία οι προσπάθειες για προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Κύπρο εντατικοποιούνται ποικιλοτρόπως, εξακολουθεί να παραμένει η ψήφιση του νομοσχεδίου για θέσπιση εθνικού μηχανισμού ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ).

Η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου αφορά ουσιαστικά στη συμμόρφωση της Κύπρου προς τον σχετικό Κανονισμό-E.U. Foreign Direct Investment (FDI screening)- που εξέδωσε η Ε.Ε. και εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο του 2020, με την χώρα μας και την Βουλγαρία ωστόσο να είναι μέχρι και σήμερα τα μόνα δύο κράτη μέλη που δεν έχουν θεσπίσει εθνικό μηχανισμό ελέγχου.

Στόχος του Κανονισμού για τις άμεσες ξένες επενδύσεις είναι να διασφαλίσει ότι η Ε.Ε. είναι καλύτερα εξοπλισμένη για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον μετριασμό των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, παραμένοντας παράλληλα μεταξύ των πιο ανοιχτών επενδυτικών περιοχών στον κόσμο.

Μολονότι ο Κανονισμός δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικό μηχανισμό ελέγχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ενθαρρύνει, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, να θεσπίζουν, να προσαρμόζουν και να εφαρμόζουν εθνικούς μηχανισμούς ελέγχου.

Και αυτό, αφού η θέσπιση εθνικού μηχανισμού ελέγχου και από τα 27 κράτη μέλη θα συμβάλει στην προστασία όλων των επιμέρους κρατών μελών από δυνητικά επικίνδυνες ξένες επενδύσεις από τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας ότι και τα 27 κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγχουν τις σχετικές ΑΞΕ, προστατεύοντας έτσι τη συλλογική ασφάλεια των κρατών μελών και της Ένωσης, καθώς και την ασφάλεια της ενιαίας αγοράς και το πολύ υψηλό επίπεδο οικονομικής ολοκλήρωσης που επιτρέπει.

Διαβάστε ακόμη:

Πού βρίσκεται η διαδικασία στην Κύπρο

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, αρχικό σχετικό νομοσχέδιο είχε κατατεθεί στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής τον Σεπτέμβριο του 2022, το οποίο και συζητήθηκε δύο φορές, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.

Εν συνεχεία, και λαμβανομένων υπόψη των απόψεων που εκφράστηκαν από βουλευτές και άλλους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, το νομοσχέδιο επέστρεψε στο Υπουργείο Οικονομικών για αλλαγές.

Το Υπουργείο Οικονομικών συγκέντρωσε γραπτώς σχόλια και προτάσεις και εξέτασε εκ νέου τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, με τις περισσότερες εισηγήσεις να γίνονται αποδεκτές και το αναθεωρημένο νομοσχέδιο να αποστέλλεται στα ενδιαφερόμενα μέρη την 1η του περασμένου Αυγούστου.

Στις 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε χρόνο, ώστε να εξετάσει το αναθεωρημένο νομοσχέδιο και η Νομική Υπηρεσία.

Έτσι, έπειτα από τη διαβούλευση που προηγήθηκε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτό που κατά την παρούσα φάση αυτό αναμένεται, ώστε να κατατεθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή, είναι η ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου του αναθεωρημένου νομοσχεδίου από τη Νομική Υπηρεσία.

Το θέμα που προκύπτει είναι ο περιορισμένος χρόνος τον οποίο θα έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Οικονομικών στο αμέσως επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι σύντομα θα ξεκινήσει την εξέταση των προϋπολογισμών.

Η διαβεβαίωση που δίνεται από το αρμόδιο Υπουργείο είναι πως πρόθεσή του αποτελεί η άμεση κατάθεσή του, αφού όπως εκτιμάται ο νομοτεχνικός έλεγχος θα ολοκληρωθεί και το νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο να κατατεθεί εντός Σεπτεμβρίου.

Δειτε Επισης

«Πράσινο» Ecofin στο αναθεωρημένο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου
Χολωμένος με κάποιους εκ των κοινωνικών εταίρων ο Παναγιώτου...«Προσδοκία που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί»
Προσωρινά εκτός λειτουργίας το σύστημα της υπηρεσίας χορηγιών και επιδομάτων του υπουργείου Οικονομικών
Γ. Καρούσος: Σημαντική η συνεργασία των δύο Δήμων επαρχίας Αμμοχώστου-Πρώτη συνεδρίαση ΕΟΑ
Στήριξη από Ε.Ε. στην δημογραφική αναζωογόνηση της υπαίθρου ζήτησε η Μαρία Παναγιώτου
Αναλογιστική μελέτη ενώπιον Συμβουλίου ΤΚΑ-Ψάχνουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση
Η Κύπρος στον προθάλαμο της κλίμακας «Α» των Fitch και S&P's μετά από 13 χρόνια
Ζητούν διευκρινίσεις επί της πρότασης Παναγιώτου για το πέναλτι 12% οι συντεχνίες
Πτώση καταγράφει το Χρηματιστήριο τη Δευτέρα
Η εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο επίκεντρο συνόδου των υπ. Οικονομικών της Ε.Ε.