Χορηγία Κατηγορίας Εμπόριο

Οι επτά άξονες για περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους δρόμους της Κύπρου

Πιο αναγκαία από ποτέ αποδεικνύεται η στροφή στην ηλεκτροκίνηση, την ώρα που το κόστος της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι αδιαμφισβήτητα αρκετά υψηλότερο από το κόστος των συμβατικών αυτοκινήτων.

Η προώθηση της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων περιλαμβάνεται ως δράση στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ εθνικός στόχος της Κύπρου για το 2030 είναι όπως το 25% των νέων εγγραφών οχημάτων να είναι ηλεκτροκίνητα και μέχρι το 2035 το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 100%.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ) προχώρησε σε μία σειρά εισηγήσεων προς τους αρμοδίους με στόχο τη συνέχιση της υποστήριξης της προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο.

Διαβάστε εδώ: Οι εισηγήσεις του Συμβουλίου Οικονομίας για προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Αφενός αναγνωρίζεται η σημαντικότητα των δράσεων για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων στην Κύπρο και την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου που έχει τεθεί για μηδενικές εκπομπές έως το 2035 από καινούρια αυτοκίνητα και φορτηγά.

Στις δράσεις για ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο συγκαταλέγονται τα δύο σχέδια χορηγιών για πολίτες, από τα οποία καταδείχθηκε έντονο ενδιαφέρον, το σχέδιο επιχορήγησης για την εγκατάσταση 1.000 δημόσιων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι και το 2026, αλλά και η αγορά 28 ηλεκτρικών λεωφορείων και η δημιουργία 11 σταθμών λεωφορείων με υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη φόρτισή τους.

Εντούτοις, το ΣΟΑΚ εξηγεί ότι οι πολίτες θα επηρεαστούν από το στόχο αυτό σε αρκετά μεγάλο βαθμό και θα χρειαστούν περαιτέρω στήριξη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες που επιβάλλει η πράσινη ανάπτυξη.
Διαβάστε εδω: Ανεβάζουν ταχύτητα τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα-Οι top μάρκες

Οι εισηγήσεις του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου παρουσιάζονται πιο κάτω.

Σημειώνεται ότι το ύψος, για ορισμένα από τα κίνητρα που εισηγείται το Συμβούλιο, θα μπορούσε να παραχωρείται αναλόγως των ρύπων που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα.

1)Επιδότηση επιτοκίων δανείων για πράσινα αυτοκίνητα
Θέση του ΣΟΑΚ είναι ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο της επιδότησης των επιτοκίων των δανείων για αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ώστε τα επιτόκια για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να είναι μειωμένα σε σχέση με τα επιτόκια που επιβάλλονται για τα συμβατικά αυτοκίνητα.

2)Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας
Πλεονέκτημα αναμένεται να αποτελέσει επίσης για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων η απαλλαγή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για συγκεκριμένη περίοδο (για παράδειγμα, για εγγραφές αυτοκινήτων μέχρι το τέλος του 2024).

3)Μείωση φόρου
Σημαντικό κίνητρο για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα μπορούσε να αποτελέσει, σύμφωνα με το ΣΟΑΚ, η μείωση φόρου σε εταιρείες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους.

Εξάλλου, ειδικά φορολογικά κίνητρα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο θα μπορούσαν να δοθούν σε εταιρείες, οι οποίες θα προβούν στην εγκατάσταση σημείων φόρτισης τόσο για χρήση αυτοκινήτων της ίδιας της εταιρείας όσο και για χρήση από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα των υπαλλήλων/πελατών τους.

4)Επιχορήγηση ποσού για αντικατάσταση
Ένα ακόμη κίνητρο προς τις εταιρείες θα μπορούσε να είναι η επιχορήγηση συγκεκριμένου ποσού για αντικατάσταση μέγιστου αριθμού αυτοκινήτων ανά έτος (εφαρμόσιμο για περίοδο κάποιων ετών).

5)Διεύρυνση του δικτύου φορτιστών
Σημαντική προϋπόθεση για τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα αποτελεί και η επένδυση σε υποδομές φόρτισης.

Όπως εξηγεί το Συμβούλιο, η απουσία δικτύου σταθμών φόρτισης είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθεια προώθησης της ηλεκτροκίνησης.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο λειτουργούν συνολικά 31 διπλοί δημόσιοι σταθμοί φόρτισης και κάποιοι επιπλέον από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Σημειώνεται ότι, σε σχετικό έγγραφο της Ε.Ε. επισημαίνεται επίσης ότι ο αριθμός των σημείων φόρτισης ανά όχημα στην Κύπρο είναι ο χαμηλότερος στην ΕΕ.
Η διεύρυνση του δικτύου φορτιστών κρίνεται ως απαραίτητη και η παροχή κινήτρων από το κράτος για το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα στο θέμα αυτό αποδεικνύεται ως καίριας σημασίας. Κίνητρα θα μπορούσαν, όπως αναφέρει το ΣΟΑΚ, να δοθούν σε επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης, ενέργεια που θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτροκίνηση.

6)Χώροι στάθμευσης ειδικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Η δημιουργία χώρων στάθμευσης αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ένα ακόμη μέτρο που προτείνει το ΣΟΑΚ και το οποίο αναμένεται να ενισχύσει την προώθηση χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στους χώρους αυτούς σημαντικό είναι να υπάρχουν και σημεία φόρτισης.

7)Βελτίωση των δημόσιων μεταφορών
Πέραν των πιο πάνω, στην πρόταση/σύστασή του το ΣΟΑΚ θέτει για μία ακόμη φορά το θέμα της περαιτέρω ενίσχυσης των προσπαθειών για βελτίωση των δημόσιων μεταφορών, η οποία θα πρέπει πλέον να γίνει με γνώμονα την πράσινη μετάβαση και την ηλεκτροκίνηση.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει το Συμβούλιο, ενίσχυση χρειάζεται στον στόλο των δημόσιων συγκοινωνιών και καλύτερη στόχευση π.χ ενίσχυση του στόλου με μικρά ηλεκτρικά λεωφορεία για διαδρομές στο κέντρο της πόλης και μικρές διαδρομές, τα οποία θα έχουν θέσεις για ΑμεΑ και χώρους για παιδικά καρότσια.

Σημαντικό είναι επίσης να βελτιωθούν οι στάσεις λεωφορείων, με την εγκατάσταση σύγχρονων «πράσινων στεγάστρων» με φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία θα παρέχουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες, φωτισμό και ηλεκτρική πληροφόρηση για τις διαδρομές των λεωφορείων.

Παράλληλα, στην όλη προσπάθεια για βελτίωση των δημόσιων μεταφορών, που κατ’ επέκταση θα συμβάλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στην πράσινη μετάβαση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αύξηση δρομολογίων των ηλεκτρικών λεωφορείων, ειδικά σε περιοχές στις οποίες έχει διαφανεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη λόγω ψηλής επιβατικής ζήτησης.

Δειτε Επισης

Public: Στο φετινό Nicosia Book Festival με μια δυναμική προσφορά
Λουίς Ντε Γκίντος: Εντυπωσιακή βελτίωση στην οικονομία και το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
Δέκα χρόνια επιτυχούς πορείας για την Physalis Ltd
Voici La Mode: Φέρνει στην Κύπρο το βρετανικό premium brand Jaeger
Hellenic Bank Partnership Stories: ANCALA Partners LLB
Πρώτο ετήσιο συνέδριο της ΚΤΚ με επιτόκια και πληθωρισμό στο επίκεντρο
Με αναβάθμιση οικονομίας και τραπεζών, σφυρίζουν λήξη της κρίσης του 2013 οι Moody’s
Πανίκος Νικολάου: Ξανά σε επενδυτική βαθμίδα μετά από 12 χρόνια η Τράπεζα Κύπρου
Moody's: Μετά τη χώρα αναβάθμισαν Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική
Coca Cola HBC: Corporate Affairs & Sustainability Manager Cyprus ο Ανδρέας Γιόρτσιος