Οι απολαβές των CEOs δέκα εισηγμένων εταιρειών

Ποιες ήταν για το 2022 οι αμοιβές των διευθυνόντων συμβούλων σε δέκα μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ; Πόσο αμείβονται αναλυτικά οι CEOs σε αυτές τις εταιρείες και ποια ωφελήματα έχουν;

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι απολαβές των CEOs εισηγμένων στο ΧΑΚ εταιρειών, όπως προκύπτουν από τις ετήσιες εκθέσεις τους για το 2022.

  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Πανίκος Νικολάου (Διευθύνων Σύμβουλος): €952.000 (2021: €813.000)

Πιο αναλυτικά:

Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα: €761.000 (2021: €715.000)

Εισφορές εργοδότη: €38.000 (2021: €37.000)

Επιβάρυνση για ωφελήματα αφυπηρέτησης: €60.000 (2021: €61.000)

Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: €93.000 (2021: €0)

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Oliver Gatzke (Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής): €771.161 (2021: €336.031 ως συνολικές αμοιβές και ωφελήματα)

Πιο αναλυτικά:

Αμοιβές για υπηρεσίες: €755.000

Εκτίμηση αξίας ωφελημάτων που θεωρούνται ως αμοιβή: €16.161

Η ποσοστιαία αλλαγή στην αμοιβή του Oliver Gatzke σε σχέση με το 2021 ανέρχεται στο 129%.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι ο Oliver Gatzke διορίστηκε ως Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος/Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας στις 23 Ιουλίου 2021, με αποτέλεσμα οι απολαβές του για το 2021 να δοθούν αναλογικά με τους μήνες, στους οποίους εκτελούσε τα εν λόγω καθήμκοντα.

  • LOGICOM PUBLIC LIMITED

Βαρνάβας Ειρήναρχος (Διευθύνων διοικητικός σύμβουλος): €175.900

Πιο αναλυτικά:

Μισθός: €150.000

Έξοδα Παραστάσεως: €25.900

  • ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μάριος Κουτσοκούμνης (Εκτελεστικός Πρόεδρος): €308.358 (2021: €308.291)

  • DEMETRA HOLDINGS PLC

Νέαρχος Ιωάννου (Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2022):

Μεικτές μισθολογικές απολαβές: €126.361 (2021: €139.180)

Άλλες εισφορές εργοδότη: €11.103 (2021: €13.167)

Κλεάνθης (Άθως) Χανδριώτης (Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής από 16 Σεπτεμβρίου 2022):

Μεικτές μισθολογικές απολαβές: €46.817 (2021: €0)

Άλλες εισφορές εργοδότη: €5.342 (2021: €0)

  • PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

Ντίνος Λευκαρίτης (Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος/CEO)

Εκτελεστικές υπηρεσίες: €250.000 (2021: €200.000)

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: €2.000 (2021: €2.000)

  • KEO PLC

Χαράλαμπος Παναγιώτου (Διευθύνων Σύμβουλος): Μισθός: €296.000 (2021: €262.000)

Μεταβλητό στοιχείο αμοιβής: €75.000 (2021: €50.000)

Ταμείο Προνοίας: €21.000 (2021: €18.000)

Κώστας Κουτσός (Εκτελεστικός Πρόεδρος):

Μισθός: €256.000 (2021: €225.000)

Μεταβλητό στοιχείο αμοιβής: €75.000 (2021: €50.000)

Ταμείο Προνοίας: €9.000 (2021: €7.000)

  • ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU - FROU BISCUITS) PUBLIC LIMITED)

Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος (Εκτελεστικός Πρόεδρος): €190.240 (2021: €190.240)

Πιο αναλυτικά:

Ως εκτελεστικοί: €182.000 (2021: €182.000)

Ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: €8.240 (2021: €8.240)

  • ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED

Αιμίλιος Πυρίσιης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος): €120.000 (2021: €117.000)

Πιο αναλυτικά:

Μισθοί, έξοδα παραστάσεως και εισφορές: €103.000

Αμοιβές: €1.000

Κοιν. Ασφαλίσεις και άλλες εισφορές: €11.000 Εισφορές Ταμείου Προνοίας €5.000

  • TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LIMITED

Κωνσταντίνος Κάκκουρας (Διευθύνων Σύμβουλος): €58.600 (2021: €49.822)

Γιαννάκης Κελεπέσιης (Εκτελεστικός Πρόεδρος): €58.600 (2021: €49.822)

Δειτε Επισης

Πανίκκος Βάκκου: Μετεξέλιξη του τομέα της κεφαλαιαγοράς τα επόμενα έτη, πολλά τα πλεονεκτήματα της Κύπρου
Διαφωνεί και υποβάλλει έφεση κατά της απόφασης της ΕΚΚ για πρόστιμο η IC Markets (EU)
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Δικαιώνει Cyta και ΑΗΚ για τους έξυπνους μετρητές το Εφετείο-Δεν υπήρξε έκδηλη παρανομία
Η Μαρίνα Χατζημανώλη τέλεσε τα εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων
Επανέρχονται σταδιακά τα συστήματα της Cyta που επηρεάστηκαν από βλάβη της Crowdstrike
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Διοικητικό πρόστιμο €200.000 στην IC Markets (EU)
Χορήγηση υποτροφιών από το Enavsma Foundation
Πώς επηρεάζει τη Cyta η βλάβη στα συστήματα της Microsoft-Η ανακοίνωση της Αρχής
Η αποστολή του Lidl Kids Team Κύπρου στο Μόναχο που χάρισε θέαμα και εμπειρίες ζωής