Ελληνική για ομόλογο: Αυξήθηκε κατά 4% η κεφαλαιακή επάρκεια

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει με επιτυχία νέο ομόλογο ύψους €200 εκατ. Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2 Subordinated) στα πλαίσια του Προγράμματος EMTN.

To Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική του αξία και φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 10,25%. Η ημερομηνία λήξης του Ομολόγου είναι η 14η Ιουνίου 2033, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία για περίοδο τριών μηνών αρχίζοντας από τις 14 Μαρτίου 2028 (10,25NC5,25). Ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2023 και το Ομόλογο θα διαπραγματεύεται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Διαβάστε εδώ:

Ελληνική: Πλησιάζει τον στόχο MREL με νέα έκδοση €200 εκατ.

Το Ομόλογο προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα, με περίπου 90% της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές. Το συνολικό βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €875 εκατ., με υπερκάλυψη σχεδόν 4,5 φορές, και περιείχε εντολές από 135 διαφορετικούς θεσμικούς επενδυτές. Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε τη μείωση της τιμολόγησης του Ομολόγου κατά 50-75 μονάδες βάσης από το αρχικό εύρος ενδεικτικής τιμολόγησης.

Η έκδοση αποτελεί την πρώτη συναλλαγή μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) της Τράπεζας μέσω του Προγράμματος EMTN. Οι επενδυτές, μέσω της μεγάλης συμμετοχής τους, επέδειξαν εμπιστοσύνη στην Τράπεζα και επιβεβαίωσαν τη θετική αποτίμηση των αγορών κεφαλαίων ως προς την πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας.

Η έκδοση του Ομολόγου ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας και

αναμένεται να αυξήσει το Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου από 20,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε αναπροσαρμοσμένο δείκτη ύψους 24,1%. Το Ομόλογο αναμένεται να πληροί τα κριτήρια για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της Τράπεζας και συνάδει με τη στρατηγική χρηματοδότησης της Τράπεζας.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, BNP Paribas και JP Morgan SE.

Η Τράπεζα αναμένει ότι το Ομόλογο θα αξιολογηθεί σε B2 από τους Moody’s Investors Service και σε B από τους Fitch Ratings.

Δειτε Επισης

CFA Society Cyprus: Η βαρύτητα της χρηματοοικονομικής πρόβλεψης στη διαδικασία των επενδύσεων
Μετά τη Demetra και η ΕΤΥΚ στο Διοικητικό Δικαστήριο για την εξαγορά της Ελληνικής από Eurobank
Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο τα παράπονα στο Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου το 2023
Οριακή άνοδος στα κόκκινα δάνεια τον Ιανουάριο λόγω εταιρικών ΜΕΧ
Eurobank Κύπρου: Digital Transformation Award για την υλοποίηση του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της
Τα ποσά που κατέβαλε στις θυγατρικές της Logicom το πρώτο τρίμηνο η Ελληνική
Αντώνης Ρούβας: Ορόσημο η συμφωνία για την CNP-Προτεραιότητα η περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ
Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη ύψους πέραν των €93 εκατ. την πρώτη τριμηνία-Αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων
Βιλερουά: Σε τροχιά μείωσης επιτοκίων η ΕΚΤ τον Ιούνιο
Γιώργος Σαββίδης: Δικαίωση για την Κύπρο, καμιά ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας για το κούρεμα