Ελληνική: Πλησιάζει τον στόχο MREL με νέα έκδοση €200 εκατ.

Φαίνεται πως έχει υπερκαλυφθεί από τους επενδυτές το ομόλογο Tier 2 ύψους 200 εκατ. ευρώ που εξέδωσε το πρωί της Τρίτης η Ελληνική Τράπεζα.

Όπως πληροφορείται το InBusinessNews, το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν έντονο, ενώ η απόδοση του ομολόγου είναι ελάχιστα πάνω από 10% και συγκρίνεται θετικά με τις αντίστοιχες εκδόσεις ελληνικών τραπεζών.

Η ολοκλήρωση της έκδοσης θα συμβάλει στη σταδιακή κάλυψη των απαιτήσεων MREL.

Όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα της Τράπεζας για το 2022, τον Φεβρουάριο του 2023 η Τράπεζα έλαβε ειδοποίηση από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ/SRB) για την τελική του απόφαση για τη δεσμευτική ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) για τον Όμιλο.

Αντίστοιχα, ο τελικός στόχος για απαίτηση ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) ορίστηκε στο 24,38% των συνολικών ποσών ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA), συν την συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος (CBR), ενώ ο τελικός στόχος για απαίτηση ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης (leverage ratio exposure, LRΕ) ορίζεται στο 5,91%, και τα δύο πρέπει να επιτευχθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τον Ιούλιο του 2022 η Τράπεζα έκδωσε ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred) ύψους €100 εκατ., στο πλαίσιο του ΕΜΤΝ Programme. Τα Ομόλογα αποτιμώνται στο άρτιο με σταθερό επιτόκιο 9% ετησίως, πληρωτέο ετησίως με καθυστέρηση.

Το σταθερό ετήσιο επιτόκιο επί του Ομολόγου θα επανακαθοριστεί στις 15 Ιουλίου 2024. Η ημερομηνία λήξης του Ομολόγου είναι η 15η Ιουλίου 2025, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία στις 15 Ιουλίου 2024 (3NC2), νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες κανονιστικές προϋποθέσεις όπως ορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις του Ομολόγου.

Το Ομόλογο έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και καταχωρήθηκε στην Επίσημη Λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν, «μελλοντικά, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε επιπρόσθετες εκδόσεις MREL εντός της περιόδου συμμόρφωσης μέχρι το τέλος του 2025, με το μέσο, το μέγεθος, τη διάρκεια και το χρόνο της έκδοσης, να βασίζεται στις συνθήκες της αγοράς και στο ενδιαφέρον των επενδυτών και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των συμβούλων».

Δειτε Επισης

Απεβίωσε ο ιδρυτής και πρόεδρος της Ellinas Finance Αιμίλιος Έλληνας
Επιστρέφει τον Σεπτέμβριο το Cyber Security Conference για τέταρτη χρονιά
Μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης το e-kalathi...Καμία ένσταση, πέφτουν οι υπογραφές για την πλατφόρμα
Η μετοχική σύνθεση βασικών παικτών του κυπριακού τουρισμού-Ποιοι κατέχουν άνω του 5%
Ανέπτυξε την πρότασή του για τους κουρεμένους καταθέτες ο Αβέρωφ-«Θα παίρνουν 3%-4% επιστροφή»
Ένας παγκόσμιος επενδυτής και διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων ύψους 22 δισ. στην Great Sea Interconnector
Ενδεχομένως αντισυνταγματική η πρόταση νόμου Κ. Ευσταθίου για μη κεφαλαιοποίηση του ανατοκισθέντος τόκου
Ε. Πική: Ανακοινώσεις ενδεχομένως σύντομα για το visa waiver των ΗΠΑ-Η σημασία της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων
Τάκης Αράπογλου: Ο Ντίνος υπήρξε ένα πολύ σεβαστό και πολύτιμο μέλος του Δ.Σ και θα λείψει βαθύτατα
Ένα πολύ καλύτερο πλαίσιο για τη λειτουργία των εταιρειών εξαγοράς και διαχείρισης πιστώσεων