Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Εργασία εν εξελίξει: Το περιβάλλον που θα αναζητήσουν οι εργαζόμενοι το 2024

Νέα δεδομένα φέρνει το 2024 στον χώρο εργασίας όσον αφορά το περιβάλλον που θα αναζητήσουν οι εργαζόμενοι.

Πανδημία, τεχνολογία, είσοδος της νέας γενιάς στην απασχόληση και γρήγοροι ρυθμοί ζωής είναι μερικές από τις κύριες επιρροές που αλλάζουν τις απαιτήσεις του ανθρώπινου δυναμικού και κατ΄ επέκταση το εργασιακό περιβάλλον του αύριο.

Στο εργασιακό περιβάλλον του 2024, οι εργαζόμενοι αναζητούν περισσότερο από απλά μια θέση εργασίας. Αναζητούν μία εμπειρία που θα συνδυάζει την ευελιξία στον τρόπο εργασίας με επιπρόσθετα ωφελήματα και μία ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Ταυτόχρονα, η δέσμευση των εταιρειών με κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες, αποτελούν επίσης κρίσιμα στοιχεία που μπορούν να τους διαμορφώσουν ή να επηρεάσουν την επιλογή τους για εργοδότηση.

Με την επικράτηση των Millennials και την ένταξη της Gen Z στο εργατικό δυναμικό, οι εταιρείες προσαρμόζονται σε μια νέα εποχή, αλλάζοντας τις εργασιακές τους πρακτικές και δημιουργώντας μια σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα.

Έτσι, στον κόσμο του 2024, οι εργαζόμενοι αναζητούν ένα συνδυασμό από συνεχώς βελτιωμένες επαγγελματικές ευκαιρίες και εξέλιξη καριέρας, αυξημένες αποδοχές, όσο το δυνατό καλύτερες συνθήκες εργασίας καθώς και υψηλές εταιρικές αξίες.

Πέντε επικεφαλής τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας και με εμπειρία στον χώρο, αναλύουν στο InBusinessNews το περιβάλλον που θα αναζητήσουν οι εργαζόμενοι το 2024 και παραθέτουν τις δικές τους απόψεις και προβλέψεις.

Κριστίν Ιακώβου, HR Team Leader, HR Department Medochemie

kristin medochemie

Εάν κανείς επιχειρήσει να χαρτογραφήσει την αγορά εργασίας των περισσότερων ανεπτυγμένων οικονομιών, θα διαπιστώσει ότι όλοι σχεδόν βρίσκονται σε μια διαδικασία μετασχηματισμού με επίκεντρο την ολιστική εμπειρία που βιώνει το ανθρώπινο δυναμικό στον εργασιακό χώρο.

Ο βασικός λόγος αυτού του μετασχηματισμού είναι η επαναξιολόγηση των ανθρώπων όσον αφορά την επαγγελματική τους ζωή και ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων τους.

Πλέον το ζητούμενο δεν είναι μόνο ο μισθός και η καταξίωση. Το ενδιαφέρον έχει στραφεί προς εργασιακά περιβάλλοντα που προωθούν μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα.

Οι επαγγελματίες σήμερα ψάχνουν το εργασιακό περιβάλλον που θα τους δημιουργήσει το αίσθημα ότι η εταιρεία νοιάζεται για την ευημερία τους αλλά και τη δημιουργία «θετικής εμπειρίας» που δεν είναι άλλο από τον αντίκτυπο της εργασίας και του οργανισμού στην εργασιακή ευημερία του ατόμου.

Είχα διαβάσει σε ένα άρθρο ότι η μάχη «παίζεται» πλέον στην καρδιά αλλά και στο μυαλό των εργαζομένων, δήλωση που δεν θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τη σημερινή πραγματικότητα.

Η ευελιξία στο τρόπο εργασίας, τα επιπρόσθετα ωφελήματα, η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, η συμβολή σε κάτι μεγαλύτερο με αξία, η περηφάνια για τον οργανισμό που εργάζεσαι αλλά και το μοίρασμα για το ίδιο όραμα σε σχέση με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες, είναι τα χαρακτηριστικά που θα δώσουν το προβάδισμα σε ένα οργανισμό και θα τον καταστήσουν εργοδότη επιλογής για τα επόμενα χρόνια.

Οι εργαζόμενοι του 2024 θέλουν να νοιώθουν ότι τους ακούς, ότι δεν είναι αόρατοι, βάζοντας όλους εμάς στο επίκεντρο να δημιουργήσουμε εταιρικές κουλτούρες που θα συμβάλουν στη θετική σύνδεση των εργαζομένων με τη εργασία τους.

Μάριος Αντωνίου, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ

marios antoniou

Η ραγδαία και συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας, η πανδημία και η είσοδος των νεαρότερων γενεών στον κόσμο της απασχόλησης έχουν νέες επιρροές στα ζητούμενα των εργαζομένων. Παρά την απρόβλεπτη φύση του αύριο που προκύπτει από τους γρήγορους σημερινούς ρυθμούς, υπάρχουν ενδείξεις για το εργασιακό περιβάλλον που θα κυριαρχήσει το 2024.

Το ανθρώπινο δυναμικό του αύριο δεν βλέπει την εργασία του σαν απλά μία δουλειά: Οι άνθρωποι ζητούν πολλαπλά ωφελήματα τα οποία περιλαμβάνουν ευκαιρίες ανάπτυξης σε κλάδους που μπορεί να διαφέρουν από την σταθερή τους εργασία, συνεισφορά των εργοδοτών στην καταπολέμηση του ψηλού κόστους ζωής, συνδρομές που θα επωφελέσουν τους εργαζόμενους κυρίως σε προσωπικό επίπεδο, ωφελήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον περίγυρο των εργαζομένων (εκπτώσεις, σχέδια υγείας κ.ο.κ.) και συμμετοχή σε δραστηριότητες που ενισχύουν την προσφορά στην ευρύτερη κοινωνία.

Οι νεαρότεροι εργαζόμενοι συχνά επιλέγουν να συνεργαστούν με εργοδότες που έχουν ισχυρό CSR και που προσφέρουν στο περιβαλλοντικό και το κοινωνικό σύνολο.

Το flexible working - είτε αυτό αναφέρεται σε hybrid και work from home μοντέλα εργασίας είτε σε ευέλικτα ωράρια - είναι πρωταρχικό ζητούμενο στις μέρες μας, αφού η πανδημία μας έδειξε τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας. Όμως η πανδημία δημιούργησε επίσης έντονη ανάγκη για ομαδικότητα, κάτι που έκανε κύριο χαρακτηριστικό του 2023 τις κοινωνικές δραστηριότητες μεταξύ συναδέλφων, μια τάση που θα δούμε και το 2024.

Με την επικράτεια των Millennials και την είσοδο του Gen Z στο σημερινό εργατικό δυναμικό, οι εργοδότες ήδη βλέπουν τις κουλτούρες τους να σχηματίζονται με επίκεντρο τον σεβασμό και το αίσθημα του ανήκειν, και τους φυσικούς εργασιακούς χώρους να αλλάζουν για προσφέρουν μοντέρνο εξοπλισμό που διευκολύνει και κάνει πιο ευχάριστη την παρουσία των ατόμων στον χώρο εργασίας τους.

Μαριάννα Χατζηαντωνίου, HR Director Parimatch Cyprus και Founder PERHA Group

Marianna

Η διατήρηση μίας αρμονικής σχέσης μεταξύ της επιχείρησης και των εργαζομένων της έχει εξαιρετική σημασία. Πριν δούμε τα χαρακτηριστικά που κοιτούν πλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να τονίσω ότι τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού χρειάζεται να συλλέγουν πληροφορίες προκειμένου να «αφουγκράζονται» τις επιθυμίες και τις ανάγκες των εργαζομένων.

Το 2024 αναμένεται οι εργαζόμενοι να αναζητούν διαρκώς καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μία εργασιακή θέση που προσφέρει αυξημένες αποδοχές, καλύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία και ανέλιξη, ή/και βελτιωμένες συνθήκες εργασίας.

Την ίδια ώρα θα επιδιώκουν την αναγνώριση της εργασίας αναμένοντας από την Διεύθυνση τα αντίστοιχα κίνητρα για την συνέχιση της καλής απόδοσης. Οι ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη δείχνουν επένδυση στους εργαζόμενους, δέσμευση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και φροντίδα για το μέλλον τους.

Έτσι φτάνουμε σε αυτό που ονομάζουμε εταιρική κουλτούρα. Οι εργαζόμενοι θέλουν να βλέπουν την εταιρεία που θα εργάζονται να υποστηρίζει τη συμμετοχή και την ευεξία τους.

Παράλληλα θέλουν να ενημερώνονται για σημαντικά θέματα, όπως οι επιχειρησιακοί στόχοι, οι εταιρικές πολιτικές ή οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Με άλλα λόγια επιθυμούν να υπάρχει ανοικτή επικοινωνία και διαφάνεια μέσα στην εταιρεία τους.

Ένα σημαντικό στοιχείο που θα επιτρέπει να «κλείνει» θετικά το μάτι του εργαζομένου προς την εταιρεία είναι να μην υπάρχουν υπερβολικές εργασιακές απαιτήσεις, γεγονός που θα επιτρέπει στην μη παρουσία εργασιακού στρες.

Εν κατακλείδι, η αφοσίωση και η δέσμευση των εργαζομένων επηρεάζονται σημαντικά από την ηγεσία, η οποία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην καλλιέργεια ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Μαρίνα Ηλία, Regional HR Senior, Human Resources Department, Baker Tilly South East Europe

marina ilia 3

Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης του εργασιακού περιβάλλοντος του 2024, η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί βασική ανάγκη για τους εργοδοτούμενους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και η ανανέωση της γνώσης (reskilling) εμφανίζονται ως προτεραιότητες, τόσο από πλευράς εργαζομένων όσο και από πλευράς των εργοδοτών, καθώς υπερισχύουν πλέον έναντι των πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων.

Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, που ενσωματώνεται πλέον στις επιχειρήσεις, απαιτεί συνεχή εξέλιξη και εκπαίδευση, ακόμα και για τους καλύτερα καταρτισμένους υπαλλήλους.

Έτσι στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων πολιτικών και των προγραμμάτων ανάπτυξης, παρατηρείται η υλοποίηση νέων εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων που στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων.

Επιπλέον, η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση διευρύνεται με την αποτελεσματική αξιοποίηση του εσωτερικού ταλέντου. Η εσωτερική ανάπτυξη και εκπαίδευση προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς οι εργοδότες επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των υφιστάμενων δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί ένα θετικό κλίμα στον εργασιακό χώρο, ενθαρρύνοντας τους εργαζομένους να αναπτύσσονται σε θέσεις που συνάδουν με τις δεξιότητές τους, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες απασχόλησης και προοπτικές προληπτικής ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο ενισχύεται η απόδοση των εργαζομένων, αλλά δημιουργούνται και νέες ευκαιρίες για την απασχόληση στον εργασιακό χώρο.

Άννα Μαρία Καραμαλλάκη, Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού, Cybarco Development Ltd

ANNA MARIA

Tο 2024, το εργασιακό περιβάλλον αναμένεται να διαμορφωθεί υπό το πρίσμα νέων προκλήσεων και αναγκών των εργαζομένων. Η Cybarco Development, μέλος του Όμιλου Λανίτη, παραμένει πρωτοπόρος με πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του προσωπικού της, διασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που συνεχίζει απρόσκοπτα να εμπνέει και να στηρίζει έμπρακτα τους υπαλλήλους.

Ένα από τα καινοτόμα προγράμματα της Cybarco Development αφορά την συμμετοχή της στην νέα Ακαδημία Μάθησης του Ομίλου Λανίτη, ένα κέντρο εκπαίδευσης που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων. Αυτό το πρωτοποριακό κέντρο εκπαίδευσης και υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού θα δώσει την ευκαιρία σε κάθε εργαζόμενο για ενεργή συμμετοχή, δέσμευση και συνεχή αυτοβελτίωση.

Η Cybarco Development δίνει επίσης έμφαση στη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, θέτοντας την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό προς τον εργαζόμενο στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της φιλοσοφίας. Η εταιρεία τηρεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, διαφυλάττει στο ακέραιο τη διατήρηση ενός κοινού οράματος και εξασφαλίζει προσωπική επαφή με τον κάθε εργαζόμενο για την επίτευξη των στόχων της.

Με επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η εταιρεία επιλέγει εξελιγμένες λύσεις για τη διευκόλυνση αποπεράτωσης διάφορων ενεργειών. Η εισαγωγή σύγχρονων και νέων ψηφιακών εργαλείων διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση των έργων, τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας και την ενίσχυση της συνεργασίας στο εργασιακό περιβάλλον.

Επιπλέον, η Cybarco Development προσφέρει ελκυστικά πακέτα οικονομικών απολαβών στους εργαζομένους της ενώ ταυτόχρονα παρέχει ευκαιρίες ανέλιξης στον Όμιλο Λανίτη.

Για το 2024, η Cybarco Development δεσμεύεται να διαμορφώσει ένα εμπλουτισμένο εργασιακό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των εργαζομένων της.

Δειτε Επισης

Bioland Energy Group: Υποψήφια στα INBusiness Awards στην κατηγορία «Επιχείρηση»
Aphrodite Hills Resort και Όμιλος PERHA στηρίζουν το έργο του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή»
Support Pink: Το Bean Bar στo πλευρό της Europa Donna Κύπρου
Επιχειρηματικός διαγωνισμός του Institute of Chartered Accountants in England and Wales στο Παν. Κύπρου
Sunil Kapoor: Επιδιώκει ενίσχυση της δυναμικής της με νέα πλοία η ÖL Shipping Group
MSPS Κύπρου: Ξεκίνημα νέας εποχής με ανανεωμένη ταυτότητα και φιλοσοφία
Logicom: Σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κέρδους που αναλογεί στους μετόχους
Infocredit Group: Βραβείο Best KYC Solution 2024 στα φετινά Sigma Eurasia Awards
Ημέρα ενημέρωσης για τις σπουδές στο ΤΕΠΑΚ
Celestyal-Ναυτική Ακαδημία Κύπρου: Μνημόνιο Συνεργασίας για πλήρεις υποτροφίες σε μαθητευόμενους