Τζ. Κωνσταντίνου-Παναγιώτου: Υπό πίεση οι δικηγορικές εταιρείες-Πώς θα ενισχυθεί ο κλάδος

Αντιμέτωπος με παγκόσμιας εμβέλειας προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πιέσεων και των αυξημένων ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, θα βρεθεί ο τομέας των νομικών υπηρεσιών το 2024, αναφέρει η διευθύνουσα συνέταιρος της Constantinou Panayiotou & Co LLC-GCP LAW, Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Παναγιώτου, επικαλούμενη έκθεση που δημοσίευσε πρόσφατα το Law Society στην Αγγλία.

Σε συνέντευξή της στο InBusinessNews, στο πλαίσιο του «IN Business Forecasting 2024», η κ. Κωνσταντίνου-Παναγιώτου τονίζει πως οι δικηγορικές εταιρείες βρίσκονται υπό πίεση, ώστε να εξεύρουν ασφαλείς τρόπους να εργαστούν πιο αποτελεσματικά και να μειώσουν το κόστος, απόρροια του γεγονότος ότι τα αυξανόμενα επιτόκια και το κόστος ζωής έχουν οδηγήσει τους πελάτες να γίνονται ακόμη πιο σκεπτικοί ως προς τις τιμές κατά την επιλογή μιας δικηγορικής εταιρείας.

Όπως υποδεικνύει, για να ενισχυθεί ο τομέας της παροχής νομικών υπηρεσιών και η δικαιοσύνη ευρύτερα, χρειάζεται η επίτευξη μικρών αλλά και πιο και μεγάλων, οραματικών στόχων, τους οποίους και προσδιορίζει.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδική μνεία κάνει στην ανάγκη απαρέγκλιτης συνέχισης τάχιστης ολοκλήρωσης της εφαρμογής της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας «Όραμα 2035» του Συμβουλίου Οικονομίας.

Αναφερόμενη στην Constantinou Panayiotou & Co LLC-GCP Law, η διευθύνουσα συνέταιρος της εταιρείας επισημαίνει πως τα τελευταία χρόνια έχει στοχεύσει πρωτίστως στην προσαρμογή της στα νέα παγκόσμια δεδομένα, εστιάζοντας στον τεχνολογικό μετασχηματισμό με αγορά σύγχρονων λογισμικών.

Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το οικονομικό περιβάλλον το 2024, υπό το πρίσμα των πληθωριστικών πιέσεων, των υψηλών επιτοκίων και των απρόβλεπτα συνεχώς μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων; Ποιες εκτιμάτε πως είναι οι μεγαλύτερες και πιο δύσκολες προκλήσεις;

Με βάση τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Rating Action Report του Δεκέμβρη 2023 από τον οίκο Fitch, το 2024 θα έχει θετικό πρόσημο και αναμένεται να είναι ελπιδοφόρο για την κυπριακή οικονομία.

Παρά τις προκλήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2023 που όμως ανέδειξαν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια.

Με αναμενόμενους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ 2,7% το 2024 και 3% το 2025, η οικονομία είναι έτοιμη για θετική δυναμική. Το ισοζύγιο προβλέπεται να είναι πλεονασματικό και για τα δύο επόμενα έτη, ενώ ο λόγος δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί από 79.6% το 2023, σε 73.5% το 2024, και σε 67.4%% το 2025.

Αντίθετα με τις μεγάλες πιέσεις που ασκεί στις επιχειρήσεις, η αύξηση των επιτοκίων δημιούργησε θετικές τάσεις στην κερδοφορία των τραπεζών και συνεπακόλουθα, καλύτερες συνθήκες για τον τραπεζικό τομέα, ειδικά και μετά τις αναβαθμίσεις του οίκου Fitch στις δύο μεγαλύτερες Κυπριακές τράπεζες τον περασμένο Νοέμβριο, συνοδευόμενες με την αναβάθμιση του τραπεζικού μας τομέα σε 'bb' από 'b'.

Σημειώνω επίσης την εισροή μεγάλων κεφαλαίων από τα ευρωπαϊκά ταμεία που ενισχύουν τα ευοίωνα σενάρια για περαιτέρω ανάπτυξη το 2024 και 2025. Ωστόσο, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και μια ρεαλιστική ανάγνωση του ευρύτερου γεωπολιτικού μας πλαισίου, ειδικά για την Κύπρο.

Γι΄ αυτό πιστεύω πως περαιτέρω κλιμάκωση των γεωπολιτικών συνθηκών σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, θα επηρεάσει αρνητικά τόσο τον τουρισμό όσο και τις επενδύσεις, ειδικότερα σε σχέση με το Ισραήλ ως στενός εμπορικός εταίρος μας ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Πρόσθετοι παράγοντες ίσως επηρεάσουν αρνητικά τις θετικές προβλέψεις, όπως π.χ. μια αποτυχία στην περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους λόγω ενός νέου μακροοικονομικού κλυδωνισμού.

Ο τομέας της δικαιοσύνης, άμεσοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι

Ποια εκτιμάτε θα είναι η πορεία του τομέα που δραστηριοποιήστε το 2024, ποια τα προβλήματα και ποιες τάσεις και αλλαγές θα δούμε; Αν είχατε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων από την κυβέρνηση, ποια θα ήταν αυτά;

Στην έκθεση που δημοσίευσε πρόσφατα το Law Society στην Αγγλία προβλέπονται αρκετές, παγκόσμιας εμβέλειας, προκλήσεις για τον τομέα νομικών υπηρεσιών το 2024, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πιέσεων και των αυξημένων ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Με την αυξημένη ανάγκη για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, δημιουργείται αυξανόμενη ζήτηση για δικηγορικά γραφεία να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία των δεδομένων των πελατών από πιθανές παραβιάσεις.

Τα αυξανόμενα επιτόκια και το κόστος ζωής έχουν οδηγήσει τους πελάτες να γίνονται ακόμη πιο σκεπτικοί ως προς τις τιμές κατά την επιλογή μιας δικηγορικής εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, οι δικηγορικές εταιρείες βρίσκονται υπό πίεση για να εξεύρουν ασφαλείς τρόπους να εργαστούν πιο αποτελεσματικά και να μειώσουν το κόστος.

Για να ενισχυθεί ο τομέας της παροχής νομικών υπηρεσιών και η δικαιοσύνη ευρύτερα, χρειάζεται επίτευξη μικρών αλλά και πιο και μεγάλων, οραματικών στόχων. Αρχίζοντας από τους μικρούς αλλά άμεσα αναγκαίους στόχους θα έλεγα πως καταρχάς πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και του δικαστηριακού συστήματος με την λειτουργία και των νέων καθ’ ύλην αρμόδιων δικαστηρίων, επιλύνοντας το πρόβλημα των τεράστιων καθυστερήσεων στην εκδίκαση υποθέσεων.

Άλλοι στόχοι είναι η επίλυση του προβλήματος της μη εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, καθώς η επίλυση των κτηριακών προβλημάτων για τη στέγαση δικαστηρίων.

Επίσης εύχομαι να υλοποιηθεί σύντομα ο στόχος για αύξηση της δικηγορικής ύλης που ταλανίζει τους δικηγόρους, και εδώ απαιτούνται αποφασιστικές και δημιουργικές ενέργειες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο που θα πρέπει να επιτύχει συνέργειες με την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία για ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων, όχι μόνο για την σύνταξη συμβάσεων αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας που αντιλαμβάνομαι πως έχει τροχοδρομηθεί, αλλά και σε άλλους τομείς που θα υποβοηθήσουν και τα μικρότερα δικηγορικά γραφεία και τους νεαρότερους δικηγόρους.

Μακροχρόνιοι και σίγουρα πιο οραματικοί στόχοι αφορούν, μεταξύ άλλων τον φορολογικό μετασχηματισμό μέσα από μια ολιστική μεταρρύθμιση, την πάταξη της εξοντωτικής γραφειοκρατίας που αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα, αλλά και την προώθηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων και σύγχρονων τομέων της οικονομίας με παροχή κινήτρων και στροφή προς την τεχνολογία, καθιστώντας την Κύπρο πιο ενεργό συμμέτοχο στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση και δημιουργώντας συνθήκες δικαιοπρακτικής, και δικηγορικής κατ’ επέκταση, ευημερίας.

Τέλος θα επιμείνω πως πρέπει να συνεχιστεί απαρέγκλιτα και να ολοκληρωθεί τάχιστα η εφαρμογή της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας «Όραμα 2035» του Συμβουλίου Οικονομίας.

Η Constantinou Panayiotou & Co LLC-GCP Law

Ποια είναι τα πλάνα/στρατηγική του οργανισμού σας για το 2024;

Η δικηγορική εταιρεία Constantinou Panayiotou & Co LLC-GCP Law τα τελευταία χρόνια έχει στοχεύσει πρωτίστως στην προσαρμογή της στα νέα παγκόσμια δεδομένα, εστιάζοντας στον τεχνολογικό μετασχηματισμό με αγορά σύγχρονων λογισμικών.

Πέραν όμως αυτών, θα ήθελα να τονίσω πως για εμάς, η άσκηση της δικηγορίας δεν είναι επιχείρηση ή τουλάχιστον δεν μας αφορά μόνο η επιχειρηματική διάσταση.

Ως δικηγόροι θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τη δικαιοσύνη μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης που κτίζουμε με τους πελάτες μας, γι’ αυτό καίριας σημασίας παραμένει η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Η διάσταση της τεχνολογίας

Ο παράγοντας τεχνολογία, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, ποιο ρόλο διαδραματίζει και ποιες αλλαγές αναμένεται να επιφέρει στον τομέα σας;

Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτεταμένες συνέπειες για τον νομικό τομέα. Στην Κύπρο η συζήτηση για την τεχνολογία στη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή εξαντλείται μόνο στην λειτουργία του συστήματος e-justice, που σίγουρα καλωσορίζουμε ως ένα θετικό βήμα, αν και άργησε τουλάχιστον μια δεκαετία.

Υπάρχουν έξι βασικοί τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη ανά το παγκόσμιο:

Ηλεκτρονική ανακάλυψη πληροφοριών, αυτοματοποίηση εμπειρογνωμοσύνης, νομική έρευνα, διαχείριση εγγράφων, ανάλυση και παραγωγή συμβάσεων και διαφορών και προγνωστική ανάλυση υποθέσεων.

Σε αυτούς τους έξι βασικούς τομείς, η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στην παροχή νομικών υπηρεσιών, επιτρέποντας ταχύτερη και ακριβέστερη αναθεώρηση εγγράφων, αυτοματοποιημένες εργασίες ρουτίνας, ακόμη και πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των υποθέσεων.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στον νομικό τομέα, φέρνει στο προσκήνιο πολλές νομικές, δεοντολογικές, ρυθμιστικές ανησυχίες, που αφορούν κυρίως την ακρίβεια και την αξιοπιστία της νομικής καθοδήγησης που προέρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι προβλέψεις πάντως για το μέλλον του νομικού κόσμου περιλαμβάνουν ευρέως διαδικτυακά δικαστήρια και παγκόσμιες δικηγορικές εταιρίες που βασίζονται κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη.

Επομένως, είναι εμφανές ότι τα επόμενα χρόνια, ο νομικός κόσμος θα πρέπει να αγκαλιάσει την τεχνολογία ως ένα χρήσιμο εργαλείο.

Δειτε Επισης

Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Bege: Ο νέος γαστρονομικός προορισμός του St Raphael Resort & Marina
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Δεν πιάνουν τα αεροδρόμια της Κύπρου τα... κενά αέρος λόγω Microsoft-Πιθανές καθυστερήσεις αφίξεων
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία
Ανδρέας Αλέξη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την γήρανση του πληθυσμού και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις
Seasons Oriental: Εντυπωσιάζει ο πλήρως ανακαινισμένος εξωτερικός χώρος (pics)
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις αυξήσεις στο δημόσιο ο επιχειρηματικός κόσμος -Οι μεγάλες ανησυχίες