Ώθηση στη δυναμική του τομέα της τεχνολογίας με το νέο πλαίσιο για πολιτογραφήσεις

Ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στον τομέα της τεχνολογίας και στην αναπτυξιακή τροχιά στην οποία ήδη βρίσκεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος στην Κύπρο, εκτιμάται πως θα προσδώσει ο προωθούμενος εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις πολιτογραφήσεις και δη των πολιτογραφήσεων επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης.

Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου επιχειρείται στη βάση σχετικής πρότασης νόμου του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου, την οποία κατέθεσε στη Βουλή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και η οποία πρόκειται να τεθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώματος κατά την αυριανή της συνεδρία.

Αρμόδιες πηγές που μίλησαν στο InBusinessNews, υποδείκνυαν επί του θέματος πως η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τις πολιτογραφήσεις, τέθηκε σε ισχύ πριν από αρκετές δεκαετίες και, συνεπώς, είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός της στη βάση των αναγκών της παγκόσμιας αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν

Επισημαίνοντας ότι η καθιέρωση της Κύπρου ως τεχνολογικού κόμβου είναι ένας στρατηγικός στόχος ο οποίος τέθηκε, τόσο από την προηγούμενη όσο και από την παρούσα Κυβέρνηση, οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως προς την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται ένα υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο και απαριθμούσαν τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν από αυτή την εξέλιξη.

Όπως συναφώς εξηγούσαν, ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου θα θέσει τα απαραίτητα θεμέλια για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ταλέντου και τεχνογνωσίας, για την προώθηση της καινοτομίας, καθώς και για την ανάπτυξη του εγχώριου ταλέντου στον τομέα της τεχνολογίας.

Κάτι που με τη σειρά του, θα τροφοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης και θα ενισχύσει την φήμη της χώρας ανά το παγκόσμιο.

Η δυναμική του τομέα της τεχνολογίας

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον τομέα της τεχνολογίας, αποτελεί πραγματικότητα πως τα τελευταία χρόνια, όπως έχει προαναφερθεί, η Κύπρος έχει κτίσει ιδιαίτερη δυναμική και έχει ενώπιον της μια μεγάλη ευκαιρία να μετατραπεί σε διεθνούς εμβέλειας τεχνολογικό κόμβο.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, βασισμένος σε υγιή θεμέλια, ο τομέας της τεχνολογίας συνεισφέρει αυτή τη στιγμή πάνω από το 13% του ΑΕΠ της Κύπρου. Με κοινή διαπίστωση να αποτελεί ταυτόχρονα πως με τη σωστή στήριξη δύναται να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας, καθώς αναμένεται να δημιουργήσει τις μελλοντικές θέσεις της εγχώριας αγοράς εργασίας.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι η παρουσία ξένων εταιρειών στον τομέα της τεχνολογίας έχει φέρει ως αποτέλεσμα, Κύπριοι απόφοιτοι ή Κύπριοι οι οποίοι διαμένουν αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, να επιστρέφουν τώρα για να εργαστούν και να καινοτομήσουν, καθότι οι ευκαιρίες που υπάρχουν πλέον στην Κύπρο είναι ευρύτερες και με πολύ υψηλές απολαβές.

Έλλειψη τοπικής εμπειρογνωμοσύνης

Ωστόσο, καθώς ο τομέας είναι ακόμη καινούργιος, πραγματικότητα αποτελεί επίσης πως υπάρχει έλλειψη τοπικής εμπειρογνωμοσύνης. Ως εκ τούτου, όπως υπογραμμίζεται αρμοδίως, είναι επιτακτική η ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης των υψηλά καταρτισμένων επαγγελματιών της τεχνολογίας από το εξωτερικό, ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του κλάδου της τεχνολογίας προς όφελος της οικονομίας της Κύπρου συνολικά.

Αξίζει να σημειωθεί συναφώς, πως σύμφωνα με την Eurostat, η Κύπρος διαθέτει το χαμηλότερο ποσοστό αποφοίτων STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) στην Ε.Ε., με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται μόλις στο 13,8% και τον αριθμό των Κυπρίων αποφοίτων STEM να υπολείπεται σημαντικά της αυξημένης ζήτησης της αγοράς εργασίας γι’ αυτό το ταλέντο.

Ως εκ τούτων, καθίσταται προφανές πως οι ξένοι επαγγελματίες του τομέα της τεχνολογίας μπορούν να μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους στο ντόπιο εργατικό δυναμικό, αλλά και ότι η βιομηχανία της τεχνολογίας μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης και αναβάθμισης στο ντόπιο εργατικό δυναμικό για να καλύψει τη ζήτηση για ταλέντο STEM.

Πολύ περισσότερο, από την στιγμή που με βάση τις παγκόσμιες τάσεις η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνουν την αγορά εργασίας και ορισμένες θέσεις εργασίας θα αντικατασταθούν από άλλες που επικεντρώνονται στην τεχνολογία, κρίνεται και είναι σημαντικό για την Κύπρο-όπως τονίζεται-να αξιοποιήσει τη δυναμική μετατροπής της σε τεχνολογικό κόμβο, να παραμείνει μπροστά από το… παιχνίδι και να διασφαλίσει την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας.

Τα παραδείγματα άλλων χωρών και η Κύπρος

Κάτι τέτοιο εξάλλου, καλό είναι να επισημανθεί, πράττουν ήδη άλλες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η Φιλανδία και η Γερμανία.

Συγκεκριμένα, η Φινλανδία έχει πρόσφατα τροποποιήσει την νομοθεσία πολιτογράφησης, με βάση τις εξής προϋποθέσεις:

  • Ο νόμος περί ιθαγένειας της Φινλανδίας απαιτεί συνεχή περίοδο διαμονής για 5 χρόνια στη Φινλανδία με διακοπές που δεν υπερβαίνουν τους 30 μήνες συνολικά και γνώση επιπέδου Β1 της φινλανδικής γλώσσας ή 4 έτη διαμονής με μέγιστο 24 μήνες συνολικά και γνώση επιπέδου Β1 της φινλανδικής γλώσσας.

Η Γερμανία έχει επίσης πρόσφατα τροποποιήσει την νομοθεσία πολιτογράφησης με βάση τις εξής προϋποθέσεις:

  • Υπήκοοι που διαμένουν νόμιμα και εργάζονται στη Γερμανία μπορούν να αιτηθούν για γερμανική υπηκοότητα στα πέντε μόνο χρόνια.
  • Εάν οι αιτούντες κατέχουν γνώση επιπέδου C1 της γερμανικής γλώσσας, θα μπορούν να λάβουν την υπηκοότητα μετά από τρία μόνο χρόνια.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο και την πρόταση νόμου που τίθεται αύριο ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, υπό τον τίτλο «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού(Τροποποιητικός) Νόμος του 2023», αποσκοπώντας στην τροποποίηση των Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως 2021, καθορίζει-μεταξύ άλλων- συγκεκριμένα προσόντα για πολιτογράφηση.

Ανάμεσά τους, η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1, όπως καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, με βάση τα καθοριζόμενα σε Διάταγμα το Υπουργού πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του εν λόγω επιπέδου.

Τα πιστοποιητικά αυτά χορηγούνται κατόπιν υποβολής του αλλοδαπού σε γραπτή εξέταση, η οποία διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το εν λόγω Διάταγμα του Υπουργού.

Ως απαιτούμενο προσόν τίθεται επίσης η επαρκής γνώση βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Δημοκρατίας, η διαδικασία και ο τρόπος αξιολόγησης της οποίας καθορίζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Η επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Βασική προϋπόθεση βεβαίως, ο αιτητής να είναι υψηλά καταρτισμένος (με αποδεδειγμένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, αλλά και ελάχιστο μισθό τουλάχιστον €2500 μηνιαίως).

Δείτε την πρόταση νόμου που πάει αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής ΕΔΩ

Δειτε Επισης

Νικόδημος Δαμιανού: Ψηφιακά εργαλεία εντός της χρονιάς-Έρχεται ο ψηφιακός πολίτης
ΚΕΠΑ: Δωρεάν προγράμματα σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων
Νικόδημος Δαμιανού: Μέτρα και κίνητρα για την ανάπτυξη και υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης
IBM: Η έκθεση 2024 X-Force Threat Intelligence Index και ποια τα σημαντικότερα ευρήματα
H PCE HI-TECH SOLUTIONS επενδύει στο Soft1 Cloud ERP Series 6
Δίκτυα 5G: Η μέση εμπειρία στο Λονδίνο είναι χειρότερη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις
Pascal Education: Δημιούργησε ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης για εκπαίδευση
LVLUP Accelerator: Ώθηση στην προσέλκυση και ανάπτυξη επιχειρήσεων gaming στην Κύπρο
To βιντεοπαιχνίδι εταιρείας με έδρα την Κύπρο που είναι υποψήφιο για τα βραβεία BAFTA Games
Δημήτρης Σκουρίδης: Κινητήρια δύναμη για όλους τους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης η Ε&Κ