Χορηγία Κατηγορίας Εμπόριο

CTC: Αύξηση τζίρου, αλλά και ζημιών

Αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 2,37% ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Cyprus Trading Corporation Plc, φτάνοντας τα €148.233.202, σε σύγκριση με €144.799.352 το 2021.

Με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης εξαμηνίας του 2022, τα μεικτά κέρδη και άλλα εισοδήματα της CTC ανήλθαν στα €34.293.400, σε σχέση με €34.410.844 το 2021, παρουσιάζοντας μείωση 0,34%. Η μείωση οφείλεται σε εκπτώσεις ενοικίων που είχαν ληφθεί το 2021, ύψους €600.000, λόγω της πανδημίας οι οποίες είχαν αναγνωριστεί στα άλλα εισοδήματα.

Μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε €9.536.065 σε σχέση με €10.127.575 το 2021, παρουσιάζοντας μείωση -5,84%.

Εξάλλου, τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων των πάγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, των χρηματοδοτικών εξόδων, της φορολογίας και του αποτελέσματος από μη συνεχιζόμενες εργασίες, παρουσίασαν ζημιά ύψους €1.308.751, σε σύγκριση με ζημιά €264.315 το 2021.

Επιπτώσεις λόγω ηλεκτρισμού, καυσίμων και επιτοκίων
Τονίζεται ότι η έναρξη του Ρώσσο-Ουκρανικού πολέμου το Φεβρουάριο του 2022 επιπρόσθετα από τα προβλήματα που επέφεραν τα μέτρα και οι περιορισμοί της πανδημίας, επηρέασε τόσο την παγκόσμια και τη κυπριακή οικονομία όσο και τις εργασίες του Συγκροτήματος γενικότερα με τη μεγάλη αύξηση των τιμών των προϊόντων, αλλά και τις απότομες αυξήσεις των επιτοκίων που επέβαλαν οι Κεντρικές Τράπεζες για αναχαίτιση του κύματος πληθωρισμού.

Παρότι το Συγκρότημα δεν έχει καμία άμεση έκθεση από το πόλεμο ή τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν, αναμφίβολα επηρεάζεται έμμεσα από τη μεγάλη αύξηση των τιμών και του κόστους της ενέργειας ως αποτέλεσμα αυτού όπως και τις μεγάλης και απότομης αύξησης των επιτοκίων.

Ειδικότερα κατά το 2022 τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος επηρεάστηκαν αρνητικά από την σημαντική αύξηση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων ως επίσης και από τη διατάραξη των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων που είχε ως αποτέλεσμα στη καθυστέρηση παραλαβής και παράδοσης προϊόντων. Ως επακόλουθο των πιο πάνω τα διαθέσιμα εισοδήματα των καταναλωτών μειώνονται και κατ’ επέκταση μειώνεται και η κατανάλωση και δύναται να επηρεαστεί η μελλοντική απόδοση του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα παρά τις συμφωνίες που συνήψε τα προηγούμενα χρόνια για σημαντική μείωση του δανεισμού του, εξακολουθεί να είναι εκτεθειμένο στην αύξηση των επιτοκίων και τη συνεπακόλουθη αύξηση του κόστους δανεισμού που αναμένεται να παραμείνει αυξημένο για τα επόμενα έτη.

Οι προοπτικές για την Κυπριακή οικονομία μεσοπρόθεσμα παραμένουν θετικές, επισημαίνει η CTC, ωστόσο, εξηγεί ότι υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι όσον αφορά τις προβλέψεις ανάπτυξης που προκύπτουν από την μεγάλη και απότομη αύξηση των επιτοκίων για την αναχαίτιση του πληθωρισμού, καθώς και την πιθανή επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος της Κύπρου.

Η Διεύθυνση αναφέρει ότι λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος και να εκμεταλλευτεί τυχών ευκαιρίες που θα προκύψουν ωστόσο, οι μελλοντικές επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης είναι δύσκολο να προβλεφθούν και οι τρέχουσες προβλέψεις και υπολογισμοί της Διεύθυνσης θα μπορούσαν να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.

Δειτε Επισης

Έρευνα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επηρεάζουν αγρότες ξεκινά η Κομισιόν
O νέος κανονισμός περί μέτρων και σταθμών-Οφέλη για ιδιώτες και επιχειρήσεις
Πετρελαιοειδή: Πτώση στις συνολικές, αλλά άνοδος στις πωλήσεις από πρατήρια
Το καρδιογράφημα της τιμής του ελαιόλαδου στην Κύπρο... Η μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφηκε έως σήμερα
Στην Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ο Γιώργος Παπαναστασίου
Mallouppas & Papacostas: Πράσινο άναψε η Κεφαλαιαγορά για το Squeeze Out
Οι βραβευθείσες Υπεραγορές του Ομίλου Mas για το 2023
Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά και αυξημένος ανταγωνισμός για συγκεκριμένα προϊόντα
Αιγοπροβατοτρόφοι: Ξεκάθαρο το ευρωπαϊκό δικαστήριο-Όχι σε ενέργειες που θα βλάψουν το χαλλούμι
Οι λύσεις κλιματισμού της Samsung φέρνουν την επανάσταση στη θέρμανση κατοικιών