Ένα χρόνο νωρίτερα ο στόχος MREL για την Τράπεζα Κύπρου

Ένα χρόνο νωρίτερα θα πρέπει η Τράπεζα Κύπρου να ολοκληρώσει τον στόχο για την Ελάχιστη Απαίτηση για Ίδια Κεφάλαια και Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (MREL), αντανακλώντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης κερδοφορίας, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα στα οικονομικά της αποτελέσματα για το εννιάμηνο του 2023.

Η τράπεζα αναφέρει ότι τον Νοέμβριο 2023, η Τράπεζα έλαβε προκαταρτική ειδοποίηση από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) για την απόφαση για την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Σύμφωνα με την απόφαση του 2024, η ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) αντιστοιχεί στο 25,00% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (RWAs), με το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης με τον στόχο να επισπεύδεται για ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024, «αντικατοπτρίζοντας την πρόοδο του συγκροτήματος σε ένα ισχυρό, καλά κεφαλαιοποιημένο οργανισμό με βιώσιμη κερδοφορία».

Στο 24,6% ο δείκτης MREL

Με βάση εσωτερικές εκτιμήσεις της τράπεζας, ο στόχος του MREL, εξαιρουμένων των κερδών για το γ’ τρίμηνο 2023 στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και υπολογιζόμενος σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια επιλεξιμότητας του SRB, ανήλθε στο 24,1% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (RWA) και στο 11,0% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (LRE).

Με βάση υπολογισμούς επί των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, ο συνολικός στόχος της τράπεζας εκτιμάται στα €2,31 δισεκατομμύρια, ενώ ήδη ο δείκτης βρίσκεται στα €2,23 δισ, εξαιρώντας την κερδοφορία του γ’ τριμήνου.

Η τράπεζα σημείωσε ωστόσο ότι συμπεριλαμβάνοντας τα κέρδη για το γ’ τρίμηνο 2023, μειωμένα για σχετική πρόβλεψη για μέρισμα στο υψηλότερο ποσοστό (‘payout ratio’) της εγκεκριμένης πολιτικής μερισμάτων του συγκροτήματος, ο δείκτης MREL ανέρχεται σε 24,6% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και σε 11,2% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (LRE) στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία της κίνηση στις αγορές, η τράπεζα είχε εκδώσει τον περασμένο Ιούλιο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ., μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme),  με ετήσιο επιτόκιο (coupon) 7,375%, , συνεισφέροντας έτσι στην κάλυψη των απαιτήσεων MREL. Με βάση παρουσίαση της τράπεζας ήδη η χρηματοδότησή της από τις αγορές έφθασε στο €1 δις, ότι διαθέτει πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Πάντως η τράπεζα ανακοίνωσε ότι «θα συνεχίσει να αξιολογεί ευκαιρίες ώστε να βελτιστοποιήσει τις υποχρεώσεις που πληρούν τα κριτήρια ως ελάχιστες απαιτήσεις για το MREL».

Τι είναι το MREL

Tα MREL θεσπίστηκαν μετά την εφαρμογή της Οδηγίας για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (BRRD) και είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία που ενισχύουν την ικανότητα απορρόφησης ζημιών από το τραπεζικό ίδρυμα σε περίπτωση εξυγίανσης.

Η απαίτηση MREL είναι ξεχωριστή από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και καθορίζεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά, αναλόγως του μεγέθους της, της χρηματοδότησής της και το προφίλ κινδύνου.

Δειτε Επισης

H αξία των κυπριακών ομολόγων στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος
Tο ψηφιακό τοπίο των τραπεζών: Τα μυστικά των πρωταγωνιστών για επιτυχή μετασχηματισμό
Προχωρά με τον διορισμό Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ο Πρόεδρος-«Δύο-τρία πρόσωπα στο μυαλό μου»
Μειώθηκε στο 17% από 30% ο συντελεστής έκτακτης εισφοράς για άμυνα επί τόκων
Ν. Χριστοδουλίδης: Σταθμός για τη δημοσιονομική σταθερότητα η έγκριση της δέσμης μέτρων για τα ΜΕΔ
Όσα ψήφισε η Βουλή για τις εκποιήσεις και οι τοποθετήσεις κομμάτων και βουλευτών
Πέρασε το κυβερνητικό πακέτο για τις εκποιήσεις-Σε νέα βάση το νομοθετικό πλαίσιο
Εκποιήσεις: Εκτός συζήτησης η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, κανονικά τα τέσσερα νομοθετήματα
Eλεύθεριος Βλαχογιάννης: Ανοδική πορεία στις συνέργειες τραπεζών
Δημήτριος Τσέας: Η τεχνολογία κρυπτογράφησης και blockchain ήρθε για να μείνει