Με νομοσχέδιο ρυθμίζεται η εγγραφή δραστηριοτήτων για το... διάστημα

Η Ολομέλεια ψήφισε ομόφωνα την Πέμπτη νομοσχέδιο με το οποίο ρυθμίζεται η εξουσιοδότηση και η εγγραφή των διαστημικών δραστηριοτήτων, στη βάση διεθνών συμβάσεων στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.

Με το ν/σ καθορίζονται μεταξύ άλλων οι εξουσίες, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και του διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) για ζητήματα που αφορούν διαστημικές δραστηριότητες και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νομού, οι διαδικασίες χορήγησης εξουσιοδότησης από τον διευθυντή του ΤΗΕ για τη διενέργεια διαστημικών δραστηριοτήτων στη Δημοκρατία, καθώς και οι διαδικασίες ανάκλησης εξουσιοδοτήσεων για λόγους οι οποίοι αναφέρονται ρητά.

Καθορίζονται και οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης υποβληθεισών αιτήσεων για σκοπούς χορήγησης εξουσιοδότησης, οι υποχρεώσεις των προσώπων που εξουσιοδοτούνται να διεξάγουν διαστημικές δραστηριότητες στη Δημοκρατία, καθώς και η επιβολή ποινών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή παραβίασης των εν λόγω υποχρεώσεων και η σύσταση του εθνικού μητρώου διαστημικών αντικειμένων.

Διασφαλίζεται εξάλλου ότι οι διαστημικές δραστηριότητες θα διεξάγονται με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον, την ασφάλεια προσώπων και περιουσίας και τα γενικότερα συμφέροντα της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα πρέπει να αξιολογούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων στη Γη, στην ατμόσφαιρα και στο απώτερο διάστημα και να παρουσιάζουν σχέδιο με μέτρα πρόληψης και μείωσης των άμεσων και έμμεσων δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Επίσης, θα πρέπει να δηλώνονται ρητώς οποιαδήποτε πυρηνικά υλικά ή άλλες ραδιενεργές ουσίες που χρησιμοποιούνται για διεξαγωγή διαστημικών δραστηριοτήτων και να αναφέρεται κατά πόσο πρόκειται για διαστημικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου.

Η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου κρίθηκε απαραίτητη, και κατόπιν υποδείξεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, λόγω της αύξησης των διαστημικών δραστηριοτήτων από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς από όλο τον κόσμο και λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος φέρει διεθνή ευθύνη για τις διαστημικές του δραστηριότητες, θα πρέπει να υιοθετηθεί, αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή σχετικών διεθνών κανόνων, προτύπων και πρακτικών με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή διαστημικών δραστηριοτήτων.  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν διαστημικές δραστηριότητες στη Δημοκρατία.

Δειτε Επισης

Τα νέα γραφεία της EY Κύπρου-Σημείο αναφοράς για το μέλλον της εργασίας (pics)
«Παγωμένη» με τον ΔΗΣΥ για την αποπαγοποίηση θέσεων η Κυβέρνηση
Μηνύματα στη Βουλή από το Προεδρικό για τις εκποιήσεις- «Ευελπιστούμε ότι…»
Λιγότερες, αλλά με μεγαλύτερη αξία οι άδειες οικοδομής το πρώτο ενιάμηνο
Ενδιαφέρον από επενδυτικά ταμεία κρατών της περιοχής για τον Euroasia
Πολλαπλά οφέλη για τη γεωργία από την εγκατάσταση αγροφωτοβολταϊκών
Epic: Αναδείχθηκε ως το γρηγορότερο δίκτυο σταθερού internet στην Κύπρο
Παγκόσμιο βραβείο για την Cablenet μαζί με την Plume στα Global Telecom Awards
Οι εξωφρενικές τιμές σπρώχνουν ξένους αγοραστές στα κατεχόμενα, όχι ο πόλεμος στο Ισραήλ
Cyprus Airways: Ξεκινά πτήσεις προς Βρυξέλλες-Όλες οι πληροφορίες