Ι. Γεωργούλας: Ιδανικό μέρος για εγκατάσταση εταιρειών ηλεκτρονικών πληρωμών η Κύπρος

Ο τομέας του ηλεκτρονικού χρήματος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στα επόμενα χρόνια, τονίζει ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI), Ιωάννης Γεωργούλας.

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews αναφέρει ότι το ποσοστό των ατόμων που επιλέγουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα στις πληρωμές του αυξήθηκε σημαντικά και πλέον η Κύπρος, βρίσκεται τουλάχιστον στον μέσο όρο της Ε.Ε., όσον αφορά την αποδοχή και την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

«Αυτή η τάση αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, όπου τα φυσικά νομίσματα μπορεί να φθάσουν στο σημείο να εξαφανιστούν πλήρως από την καθημερινή μας ζωή», σημειώνει, μεταξύ άλλων.

Ο κ. Γεωργούλας υπογραμμίζει παράλληλα πως υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που καθιστούν την Κύπρο ιδανικό μέρος για να εγκατασταθούν εταιρείες Ηλεκτρονικών Ιδρυμάτων Πληρωμών, όπως επίσης και εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

«Η Κύπρος βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, καθιστώντας την ιδανική βάση για χρηματοοικονομικές εταιρείες που επιθυμούν να εξυπηρετούν πελάτες σε αυτές τις περιοχές», επισημαίνει.

Ακολουθεί πιο κάτω η συνέντευξη του Ιωάννη Γεωργούλα στο InBusinessNews:

Ποιος ο ρόλος του ACEMPI, γιατί δημιουργήθηκε και πού αποσκοπεί; Ποια τα μέλη του;

Ο Σύνδεσμος δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη του τομέα του ηλεκτρονικού χρήματος στην Κύπρο, καθώς και την προστασία και εκπροσώπηση των επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του.

Οι κύριοι στόχοι του είναι η διασύνδεση και ανάπτυξη του δικτύου των μελών, η διεξαγωγή ερευνών και μελετών που σχετίζονται με τον τομέα του ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και η συνεργασία με τις αρχές εποπτείας. Συγκεκριμένα η συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα είναι πολύ σημαντική για την προκαταρκτική διαβούλευση σχετικά με θέματα που αφορούν τον εν λόγω τομέα.

Αυτό αποφασίστηκε ως αποτέλεσμα της ύπαρξης πολλών εταιρειών που έχουν λάβει σχετική άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων. Θεωρήθηκε λοιπόν απαραίτητο να διαθέτουν μια εκπροσώπηση για θέματα που αφορούν αυτόν τον ειδικό κλάδο.

Τα μέλη του είναι αδειοδοτημένες εταιρείες από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή από άλλη αναγνωρισμένη αρχή και απασχολούν προσωπικό στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο τομέας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στα επόμενα χρόνια

Πώς θα περιγράφατε την τρέχουσα κατάσταση στους τομείς του ηλεκτρονικού χρήματος και ηλεκτρονικών πληρωμών στην Κύπρο; Πώς αναμένετε να εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια;

Η τρέχουσα κατάσταση στον τομέα του ηλεκτρονικού χρήματος και ηλεκτρονικών πληρωμών στην Κύπρο δείχνει μια σημαντική αύξηση της χρήσης πληρωμών με ψηφιακά μέσα. Η ψηφιακή τεχνολογία και η αυξανόμενη χρήση διαδικτύου έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτήν την αλλαγή.

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις είναι πλέον περισσότερο δεκτικοί στη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών, και πολλές εταιρείες προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες.

Αναμένεται ότι ο τομέας αυτός θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στα επόμενα χρόνια. Η τεχνολογική πρόοδος σε συνάρτηση με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και του εμπορίου θα συνεχίσουν να προωθούν την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να εξελίσσει τα κανονιστικά πλαίσια, προσφέροντας παράλληλα στα ηλεκτρονικά ιδρύματα πληρωμών τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου τομέα μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας.

Σε γενικές γραμμές, αναμένεται ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα συνεχίσουν να αποτελούν έναν σημαντικό τομέα της οικονομίας της Κύπρου και θα εξελίσσονται περαιτέρω με την πάροδο του χρόνου.

Η Κύπρος στον μέσο όρο της Ε.Ε. όσον αφορά την αποδοχή και την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πληρωμές

Πόσο εξοικειωμένοι και εγγράμματοι είναι οι Κύπριοι με τις ηλεκτρονικές πληρωμές και το ηλεκτρονικό χρήμα;

Η πανδημία του COVID-19 λειτούργησε ως μια πολύτιμη ευκαιρία για την εκπαίδευση και την εξοικείωση των Κυπρίων με τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Το ποσοστό αυτών που επιλέγουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα αυξήθηκε δραματικά, και μπορούμε να πούμε πως βρισκόμαστε τουλάχιστον στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αποδοχή και την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Αυτή η τάση αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, όπου τα φυσικά νομίσματα μπορεί να φθάσουν στο σημείο να εξαφανιστούν πλήρως από την καθημερινή μας ζωή. Η χρήση ηλεκτρονικού χρήματος είναι ασφαλέστερη, καθώς δεν απαιτεί την φυσική κυκλοφορία μετρητών, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ληστείας.

Επιπλέον, είναι πιο ευέλικτη και επιτρέπει την παρακολούθηση των δαπανών μας με αυτοματοποιημένο τρόπο. Επιτρέπει επίσης στο κράτος να παρακολουθεί καλύτερα τη φορολογία και να περιορίσει το πρόβλημα του ξεπλύματος χρήματος.

Τέλος, η τεχνολογική πρόοδος καθιστά τη χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος πρακτική και εύκολη.

Ποια η συμβολή των κυπριακών τραπεζών όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πληρωμές;

Η συμβολή των κυπριακών τραπεζών στις ηλεκτρονικές πληρωμές είναι σημαντική και γίνεται με δυο τρόπους.

Πρώτα μέσω της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαχείρισης των λογαριασμών στους πελάτες τους, το λεγόμενο web banking, όπου μπορούν να χρησιμοποιούν για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών πληρωμών.

Eπίσης μέσω της παροχής καρτών πληρωμών, όπου εκδίδουν πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, οι οποίες επιτρέπουν στους κατόχους τους να πραγματοποιούν αγορές και πληρωμές σε φυσικά καταστήματα, διαδικτυακά καταστήματα και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Οι τράπεζες στην Κύπρο είναι πιο δύσκαμπτες και είναι δυσκολότερο να αποδεχθούν γρήγορες αλλαγές

Ποια είναι η συνεργασία των κυπριακών τραπεζών με τα ηλεκτρονικά ιδρύματα πληρωμών; Πώς βλέπετε το μέλλον των τραπεζών όσον αφορά τον συγκεκριμένο τομέα;

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πραγματική απόδειξη συνεργασίας μεταξύ των Ηλεκτρονικών Ιδρυμάτων Πληρωμών (EMIs) και των τραπεζών στην Κύπρο.

Από την πλευρά των Ηλεκτρονικών Ιδρυμάτων Πληρωμών υπάρχει θέληση και διάθεση να το πράξουν, αλλά φαίνεται ότι οι τράπεζες στην Κύπρο είναι πιο δύσκαμπτες και είναι δυσκολότερο να αποδεχθούν γρήγορες αλλαγές, όπως έχουμε δει σε άλλες χώρες. Κατανοούν την ανάγκη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, αλλά θα τους πάρει πολύ χρόνο για να το πράξουν.

Σε κάποιο σημείο θα πρέπει να συνεργαστούν με τις εταιρείες του κλάδου μας, οι οποίες διαθέτουν έτοιμες τεχνολογίες για την αγορά, αν θέλουν να μπορούν να παρέχουν προηγμένες τεχνολογίες και καινοτομίες στους πελάτες τους.

Στο μέλλον μπορούμε να δούμε διάφορα μοντέλα εταιρικής συνεργασίας τα οποία υπάρχουν ήδη στο εξωτερικό. Τράπεζες μπορεί να επενδύσουν σε Ηλεκτρονικά Ιδρύματα Πληρωμών (EMIs), επιτρέποντάς να ενσωματώσουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία των EMIs εντός της τράπεζας.

Επίσης, μπορεί να συσταθούν κοινοπραξίες ή στρατηγικές συνεργασίες, όπου οι δύο πλευρές θα αναπτύξουν νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες μαζί.

Τέλος, μερικές τράπεζες μπορεί να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν προϊόντα από τα EMIs με λευκή ετικέτα (white label), πράγμα που σημαίνει ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες των EMIs υπό το δικό τους εμπορικό όνομα, αλλά θα βασίζονται στην τεχνολογία και την υποδομή των EMIs.

Συνολικά, η μετάβαση προς την εταιρική συνεργασία μεταξύ των τραπεζών και των EMIs οφείλεται στην ανάγκη των τραπεζών να προσαρμοστούν στις αλλαγές των προσδοκιών των καταναλωτών και στην αυξανόμενη σημασία της ψηφιακής καινοτομίας στον χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η Κύπρος ιδανικό μέρος για να εγκατασταθούν εταιρείες Ηλεκτρονικών Ιδρυμάτων Πληρωμών

Πού βρίσκεται η Κύπρος σε σύγκριση με άλλες χώρες όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών ως προς τις διευκολύνσεις που μπορεί να προσφέρει σε διεθνείς εταιρείες του τομέα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν παρουσία στο νησί;

Υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που καθιστούν την Κύπρο ιδανικό μέρος για να εγκατασταθούν εταιρείες Ηλεκτρονικών Ιδρυμάτων Πληρωμών, όπως επίσης και εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Καταρχάς, η συμμετοχή στην Ε.Ε. παρέχει στις χρηματοοικονομικές εταιρείες πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η Κύπρος διαθέτει σταθερό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και προσφέρει ένα ελκυστικό φορολογικό σύστημα, έχοντας υπογράψει συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης με πολλές χώρες.

Λόγω της ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού τομέα, που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, τεχνολογία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσίες επενδύσεων, η κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα έχει αναπτύξει εμπειρία και έχει επενδύσει σε χρηματοπιστωτικά και τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθιστώντας την Κύπρο ελκυστικό προορισμό.

Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πολύ φιλικό και υπάρχει ένα πολύ καλά εκπαιδευμένο και πολύγλωσσο εργατικό δυναμικό, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η Κύπρος βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, καθιστώντας την ιδανική βάση για χρηματοοικονομικές εταιρείες που επιθυμούν να εξυπηρετούν πελάτες σε αυτές τις περιοχές, ενώ την ίδια ώρα προσφέρει υψηλή ποιότητα ζωής, σε ένα μεσογειακό κλίμα, με όμορφα τοπία, έχοντας πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και ένα ασφαλές περιβάλλον για οικογένειες.

Με ποιες προκλήσεις έρχεται σήμερα αντιμέτωπος ο τομέας;

Οι κανονιστικές ρυθμίσεις, η κυβερνοασφάλεια, ο ανταγωνισμός, η εμπιστοσύνη των πελατών και η κορεσμένη αγορά είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Ηλεκτρονικά Ιδρύματα Πληρωμών (EMIs) και τα Ιδρύματα Πληρωμών (PIs). Αυτές οι προκλήσεις είναι όμως παγκόσμιες, καθώς λειτουργούμε σε μια παγκόσμια οικονομία.

Πιστεύω ότι οι εταιρείες πρέπει να επενδύουν σε αξιόπιστα συστήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, να δίνουν έμφαση στην κυβερνοασφάλεια εκπαιδεύοντας την ίδια ώρα τους πελάτες τους, να επικεντρώνονται στη διαφοροποίηση παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες και να επενδύουν σε ευέλικτες τεχνολογίες.

Ταυτόχρονα, όπως είπα προηγουμένως, οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, έτσι και η αγορά. Οι εταιρείες θα πρέπει να αναζητήσουν διεθνή διεύρυνση αντί να επικεντρώνονται μόνο στην Κύπρο.

Πρόσφατα ο ACEMPI διοργάνωσε εκδήλωση με ομιλητές τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κωνσταντίνο Ηροδότου και τον Επικεφαλής του Τμήματος Εποπτείας Πληρωμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Patrick Papsdorf. Ποια ήταν τα μηνύματα και τι αποκόμισαν οι παρευρισκόμενοι;

Το κύριο μήνυμα που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, είναι η σημασία που δίνουν πλέον στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία.

Έκαναν σαφές ότι ο τομέας μας είναι πολύ σημαντικός για το ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα και δήλωσαν τη στήριξή τους στο όραμά μας.

Δειτε Επισης

Καταθετικά προϊόντα με αποδόσεις μέχρι 4% από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
Έδωσε από τη Λευκωσία το στίγμα πορείας της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ ο πρόεδρος της Bundesbank
Οι καταθέσεις και τα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών-Τι λένε οι αριθμοί
Γενικό Λογιστήριο: Αίτημα για παράταση στην υλοποίηση του «Οικία» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024
Ικανοποίηση δανειοληπτών για τις συζητήσεις για ΜΕΧ και εκποιήσεις
Ιδού το «ενοίκιο έναντι δόσης»-Οι βασικοί όροι του σχεδίου, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα
Με νόμο, δυνατότητα στον ΟΧΣ για πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων
Ελληνική Τράπεζα: Δεν αγγίζουν χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτους οι νέες χρεώσεις από 2 Ιανουαρίου
Λαγκάρντ: Είναι πρόωρο να μιλήσουμε για νίκη επί του πληθωρισμού
Βλέπει δεσμούς της Κύπρου με τη Ρωσία ο S&P.... «Θα μπορούσαν να απειλήσουν και τον τραπεζικό της τομέα»