Τι αλλάζει στην κυπριακή αγορά ICT τα επόμενα χρόνια και με πόσα εκατ. θα αναπτυχθεί

Σταθερή αλλά αξιοσημείωτη άνοδο της κυπριακής αγοράς ICT τα επόμενα χρόνια προβλέπει ο ερευνητικός οργανισμός IDC.

Οι ειδικοί, οι οποίοι επιμελήθηκαν την Έρευνα Κυπριακής Αγοράς Πληροφορικής 2023, την οποία παρουσίασε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer Society-CCS), προβλέπουν αύξηση των δαπανών για την πληροφορική, τόσο από πλευράς εταιρειών όσο και από πλευράς κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, προβλέπεται ότι τέσσερις βασικοί πυλώνες θα έχουν σημαντικό άμεσο αντίκτυπο στην κυπριακή αγορά ΤΠΕ τα επόμενα χρόνια.

Αγκαλιάζοντας τις αναδυόμενες τεχνολογίες (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη)

Η αυξημένη υιοθέτηση των τεχνολογιών πληροφορικής, ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται στον πυρήνα της μεταβαλλόμενης δομής της οικονομίας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Οι οργανισμοί αναζητούν ολοένα και περισσότερες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την αύξηση των εσόδων και των κερδών και για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων σε τομείς, όπως η ικανοποίηση πελατών, η λειτουργική αποτελεσματικότητα, η βιωσιμότητα, η ταχύτητα και η ακρίβεια των διαδικασιών, καθώς και η ταχύτητα στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης αλφαβητισμού από πλευράς εργαζομένων για τα δεδομένα, αλλά και έλλειψης τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Προκλήσεις παραμένουν επίσης η έλλειψη πόρων για την υποστήριξη των τελικών χρηστών και τη διατήρηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και τη διακυβέρνηση.

Υποστήριξη της κυβέρνηση για υποδομές ICT

Η κυβέρνηση έχει επίγνωση των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών να βελτιώσουν την απόδοση των οργανισμών σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας. Ως εκ τούτου, εισήγαγε φιλόδοξα ευρυζωνικά σχέδια για κάλυψη με υψηλές ταχύτητες.

Έχει επίσης ανοίξει τον δρόμο για την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας blockchain (κυρίως χάρη στις δραστηριότητες του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής), με αποτέλεσμα ένα κατάλληλο ρυθμιστικό υπόβαθρο και επενδυτικά κεφάλαια που συγκεντρώνονται από νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για την τεχνητή νοημοσύνη, χάρη στην εθνική στρατηγική και το σχέδιο δράσης που στοχεύουν στην αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας για τον μετασχηματισμό του κυβερνητικού τομέα.

Πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού

Καθώς η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού ΤΠΕ θα μπορούσε να περιορίσει τους προαναφερθέντες παράγοντες, η κυβέρνηση προσφέρει επίσης οικονομικά κίνητρα για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και start-up visas για διεθνή ταλέντα από χώρες εκτός Ε.Ε.

Ένας αυξανόμενος αριθμός πολυεθνικών εταιρειών και εγχώριων εταιρειών προσπαθούν να προωθήσουν τοπικές προσλήψεις για να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να ανελιχθούν. Συνεπώς, αναμένεται να προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στο εγγύς μέλλον για πτυχιούχους με επαρκές ακαδημαϊκό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι τομείς που σχετίζονται με τις ΤΠΕ στην Κύπρο ενδέχεται σύντομα να αντιστοιχούν στο 10% του ΑΕΠ της χώρας, δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας που απαιτούν ειδικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Η ψηφιοποίηση των βασικών διαδικασιών είναι ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε ένα όλο και πιο δυναμικό περιβάλλον και να προσφέρουν βελτιωμένες υπηρεσίες τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χρήστες.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση των οργανωτικών διαδικασιών, ιδίως εκείνων που αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών και τη διαχείριση δεδομένων. Οι ψηφιακές δυνατότητες αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως στρατηγικός παράγοντας διαφοροποίησης για τους οργανισμούς και ως ζωτικής σημασίας για την επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων τους.

Πόσο θα αναπτυχθεί ο τομέας

Οι ειδικοί του ερευνητικού οργανισμού IDC προβλέπουν ότι οι δαπάνες ΤΠΕ (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς τηλεπικοινωνιών) στην Κύπρο θα αυξηθούν κατά 3,5% σε ετήσια βάση το 2023, φτάνοντας συνολικά τα €808 εκατ.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι δαπάνες ΤΠΕ θα αυξηθούν στα €835 εκατ. το 2024 και στα €856 εκατ. το 2025, ενώ η συνολική αύξηση του τομέα από το 2020 έως το 2025 αναμένεται να ανέλθει στο 2,9%.

ict20232023expect

Οι δαπάνες πληροφορικής (εξαιρουμένης της αγοράς τηλεπικοινωνιών) αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,4% σε ετήσια βάση το 2023 φτάνοντας τα €324 εκατ. από €302 εκατ. το 2022. Για τα επόμενα χρόνια οι δαπάνες για τον τομέα προβλέπεται να ανέλθουν στα €346 εκατ. το 2024 και στα €365 εκατ. το 2025, με την αναμενόμενη αύξηση του τομέα να εκτιμάται στο 5,6%.

Η συνολική αγορά τηλεπικοινωνιών αποτιμάται στα €484 εκατ. το 2023, σημειώνοντας μικρή άνοδο 1% από τα €479 εκατ. το 2022. Οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια είναι ενθαρρυντικές, με τις δαπάνες να εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στα €489 εκατ. το 2024 και €491 εκατ. το 2025, την ώρα που οι δαπάνες για την πενταετία (2020-2025) αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,2%.

Για εξοπλισμό IT αναμένεται να δαπανηθούν €103 εκατ. το 2024 και €107 εκατ. το 2025, με τη συνολική αύξηση έως το 2025 να υπολογίζεται στο 4%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση (6,7%) από το 2020 μέχρι το 2025 αναμένεται να καταγράψουν οι υπηρεσίες IT, ενώ οι δαπάνες για τον εν λόγω τομέα υπολογίζονται στα €185 εκατ. και €196 εκατ. για το 2024 και 2025 αντίστοιχα.

Δειτε Επισης

Απολογήθηκε ο CEO της Crowdstrike για το blackout-Επανέρχονται τα συστήματα
Microsoft: Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα, συνεχίζουν να επηρεάζονται εφαρμογές και υπηρεσίες
Microsoft: Λαμβάνει μέτρα για διόρθωση της βλάβης που επηρεάζει επιχειρήσεις παγκόσμια
Η Microsoft έβγαλε... off αεροπορικές, τράπεζες, χρηματιστήρια παγκοσμίως-Καταιγισμός από βλάβες
Καριέρα στην κανονιστική τεχνολογία-Γιατί οι επαγγελματίες επιλέγουν να εργάζονται στην Complytek
Τρεις Κύπριοι φοιτητές στους παγκόσμιους ψηφιακούς ηγέτες του αύριο
Ανοίγει ο δρόμος για συνεργασία Κύπρου-Ιαπωνίας σε τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική-Η συμβολή του ΙδΕΚ
Google: Ετοιμάζει deal για εξαγορά της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Wiz έναντι $23 δις
Το Ad Tag Global Group του «Γκουρού του Digital» στην αγορά της Κύπρου με κεντρικά γραφεία στη Λάρνακα
Ικανοποίηση TechIsland για το νέο πλαίσιο για την Μπλε Κάρτα-Τι δηλώνει ο Βαλεντίνος Πολυκάρπου