Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Πιερής Μάρκου: Χρονιά μετριασμένης ανάπτυξης και ανάκαμψης το 2023

Την πεποίθηση ότι ο τομέας των επαγγελματικών θα σημειώσει καλύτερες επιδόσεις το 2023, εφόσον δεν προκύψει κάποια άλλη αρνητική εξέλιξη, τερματιστεί σύντομα ο πόλεμος στην Ουκρανία και εφαρμοστούν ορισμένες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, εκφράζει ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Deloitte Κύπρου, Πιερής Μάρκου.

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, στο πλαίσιο του «IN Business Forecasting 2023», ο κ. Μάρκου υποδεικνύει πως κατά το επόμενο διάστημα, ως κυπριακή οικονομία και αγορά, θα κληθούμε να επιδείξουμε ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και αποφασιστικότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις.

«Εφόσον διαχειριστούμε σωστά, τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά διεθνή θέματα, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι το 2023 θα αποτελέσει μια χρονιά μετριασμένης ανάπτυξης και ανάκαμψης», σημειώνει. Τονίζει, ταυτόχρονα, την ανάγκη υιοθέτησης πρωτοπόρων και καινοτόμων στρατηγικών, ώστε να αναπτυχθούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες για τη χώρα μας.

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Deloitte Κύπρου, αναφερόμενος στις επαγγελματικές υπηρεσίες, εκφράζει την πίστη πως διαθέτουν τη θέληση, τη δυναμικότητα, αλλά και τις δυνατότητες να διατηρήσουν τον δυναμισμό τους. Η ευρωστία του τομέα, όπως επισημαίνει, μπορεί να διατηρηθεί με την υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών και επιδεικνύοντας την απαραίτητη ευελιξία.

Διαβάστε ακόμη: 

Πώς αναμένετε να κινηθούν η κυπριακή οικονομία και η αγορά κατά το 2023;

Η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση, η εισβολή στην Ουκρανία, η αύξηση των επιτοκίων, του πληθωρισμού και των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως, καθώς και μια σειρά από εγχώριες προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό, η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ο μετασχηματισμός της κυπριακής οικονομίας, έχουν δημιουργήσει μια οικονομική τάξη πραγμάτων που δεν μοιάζει καθόλου με αυτή που υπήρχε μέχρι πρόσφατα.

Κατά το επόμενο διάστημα, θα κληθούμε να επιδείξουμε ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και αποφασιστικότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Εφόσον διαχειριστούμε σωστά τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά διεθνή θέματα, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι το 2023 θα αποτελέσει μια χρονιά μετριασμένης ανάπτυξης και ανάκαμψης.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υιοθετήσουμε πρωτοπόρες και καινοτόμες στρατηγικές, ώστε να αναπτυχθούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες για τη χώρα μας. Ως Deloitte, εκτιμούμε ότι η διεθνής αβεβαιότητα θα υποχωρήσει και θα δούμε μια σχετική βελτίωση στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αρκεί να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στην Ουκρανία και να περιοριστούν οι ενεργειακές διαμάχες. Εάν, όντως, εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, η κυπριακή οικονομία θα ευνοηθεί και θα μπορέσει να συνεχίσει την αναπτυξιακή τροχιά της.

Ταυτόχρονα, το 2023, η κυπριακή οικονομία θα βρεθεί αντιμέτωπη με την άμεση ανάγκη για εκσυγχρονισμό των δομών της οικονομίας μας, ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της χώρας μας, αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και διεύρυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους.

Σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, κατά τη νέα χρονιά, θα αναλάβει και η νέα κυβέρνηση, η οποία θα έχει τα ηνία της διακυβέρνησης του τόπου από τον Μάρτιο του 2023.

Ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών για το 2023; Πιστεύετε ότι το 2023 θα κινηθεί με θετικό πρόσημο, αρνητικό πρόσημο ή το ίδιο με το 2022;

Ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τις εγχώριες και παγκόσμιες προκλήσεις που ανέφερα πιο πάνω. Αυτό συμβαίνει, εν μέρει, και λόγω των παραδοσιακών σχέσεων της Κύπρου με τις αγορές της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Παρόλα αυτά, όμως, οι εκτιμήσεις μας για τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών είναι θετικές. Πιστεύω έντονα ότι έχουμε τη θέληση, τη δυναμικότητα, αλλά και τις δυνατότητες να διατηρήσουμε τον δυναμισμό του τομέα μας, η ευρωστία του οποίου μπορεί να διατηρηθεί με την υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών και επιδεικνύοντας την απαραίτητη ευελιξία.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι, σε αυτή του την προσπάθεια, ο κλάδος έχει διαχρονικά και τη στήριξη όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη συνεισφορά των επαγγελματικών υπηρεσιών στην οικονομία της Κύπρου.

Με αυτά τα δεδομένα, και εφόσον δεν προκύψει κάποια άλλη αρνητική εξέλιξη, πιστεύω ότι ο τομέας θα σημειώσει καλύτερες επιδόσεις το 2023, εφόσον τερματιστεί σύντομα ο πόλεμος στην Ουκρανία και εφαρμοστούν ορισμένες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Έμφαση στον τεχνολογικό μετασχηματισμό

Ποιες είναι οι σημαντικές τάσεις, γεγονότα και εξελίξεις που θα πρέπει να προσεχθούν στον τομέα δραστηριοποίησής σας για το 2023;

Ο κόσμος μας αλλάζει διαρκώς. Το ίδιο ισχύει και για τον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών. Οι παγκόσμιες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις έχουν μεταμορφώσει ριζικά ολόκληρες βιομηχανίες.

Παραδοσιακοί τομείς, όπως αυτοί των λογιστικών, ελεγκτικών, νομικών και επαγγελματικών υπηρεσιών έχουν επηρεαστεί σε βάθος από τη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε.

Ταυτόχρονα, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιταχύνει τα πράγματα σε βαθμό που οι πελάτες μας αναμένουν άμεσες λύσεις και δράσεις. Μια σημαντική τάση στην οποία πρέπει να δοθεί έμφαση το 2023 είναι το γεγονός ότι καλούμαστε να συμβαδίσουμε περισσότερο από ποτέ με τις τεχνολογίες του 21ου αιώνα και να εκμεταλλευόμαστε τα πλεονεκτήματά τους, τα οποία μας επιτρέπουν να συλλέγουμε και να αναλύουμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, μετατρέποντάς τα σε στρατηγικές λύσεις για τους πελάτες μας.

Αναμένουμε, συνεπώς, να δούμε μια ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στον βαθμό διείσδυσης της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα μας. Έμφαση θα δοθεί, επίσης, στην περαιτέρω αυτοματοποίηση του τρόπου λειτουργίας του κλάδου μας, καθώς και στην κυβερνοασφάλεια (cyber security), τεχνολογίες ERP και cloud.

Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte Global, περίπου 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται online μέχρι το 2025. Αυτό απαιτεί να διατηρήσουμε την έμφασή μας στην τεχνολογική ενσωμάτωση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Τέλος, μια ακόμη αξιοσημείωτη τάση της νέας χρονιάς είναι η προσήλωση των εταιρειών του κλάδου μας στη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, μέσω της ανάπτυξης περισσότερων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας. Αυτό έρχεται ως επακόλουθο της ακόμη μεγαλύτερης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος και των ευάλωτων ομάδων, μιας σημαντικής ανάγκης που μας κάνει υπόλογους στην κοινωνία που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε.

Έτος περαιτέρω καινοτομίας το 2023 για την Deloitte

Τι να αναμένουμε για τον δικό σας όμιλο το 2023; Ποιοι είναι στόχοι σας;

Η Deloitte, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Κύπρο, οραματίζεται, δημιουργεί και εφαρμόζει καινοτομίες που καθορίζουν τον κλάδο μας και επιτρέπουν στους πελάτες μας να μετατρέπουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και ανάπτυξη.

Το 2023, στην Deloitte θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και να επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που αποφέρουν απτά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τους πελάτες μας και την κοινωνία.

Αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες θα βοηθήσουν τους πελάτες μας να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών, και να ενσωματώσουν τις βέλτιστες πρακτικές της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης στις επενδυτικές αποφάσεις τους.

Επιπλέον, μπορείτε να αναμένετε από την Deloitte περισσότερες τεχνολογικές καινοτομίες σε παραδοσιακούς τομείς, όπως οι φορολογικές και ελεγκτικές υπηρεσίες, μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων τεχνολογίας αιχμής.

Τέλος, για το 2023, οραματιζόμαστε τη δημιουργία ευρύτερων συνεργιών και συνεργασιών με σκοπό τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου αντίκτυπου στην οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου.

Δειτε Επισης

ΕΜΕΛ: Κανονικά από Δευτέρα τα μαθητικά δρομολόγια
St Intertrust: Στήριγμα των επιχειρήσεων στην πορεία προς ανάπτυξή τους
Η Lidl Κύπρου στηρίζει την Κύπρο του μέλλοντος
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μνημόνιο συνεργασίας με Υπουργείο Άμυνας
Επιχειρηματική αποστολή και φόρουμ ΚΕΒΕ στην Αυστρία
Στο Ντουμπάι η Μαρίνα Χατζημανώλη-Συμμετέχει σε συνέδριο για θέματα ναυτιλίας
Το City of Dreams Mediterranean υποδέχθηκε την εορταστική περίοδο σε μια μαγευτική εκδήλωση
Lidl, Murex, Exness: Πολύτιμες εισηγήσεις και συμβουλές σε όσους αναζητούν εργασία(vid)
Volcano Stores: Παρουσίασαν τα Κυπριακά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2023
4η Εταιρική Αιμοδοσία Λεμεσού 2023 - Μαζί, Νοιαζόμαστε